Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи може лікар працювати на посаді стажиста без проходження стажування?


Після закінчення строку атестації лікаря-спеціаліста переведено на посаду лікаря-стажиста, на якій він працює вже більше двох років. Скільки ще часу цей лікар може обіймати посаду лікаря-стажиста?


Атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії (далі – атестація) підлягають (за бажанням) особи, яким присвоєно кваліфікаційну категорію, в строк до 5 років з дня попередньої атестації (п. 4 Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ від 19.12.97 р. № 359, далі – Положення № 359). Згідно з чинним законодавством від атестації звільняються вагітні жінки та особи, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Строк їх чергової атестації відповідно переноситься.

У разі виробничої необхідності або з інших об’єктивних причин атестація може бути перенесена наказом по органу охорони здоров’я, де має атестуватися лікар, на строк не більше одного року.

Перед атестацією лікарі проходять передатестаційний цикл у закладах післядипломної освіти або на факультетах післядипломної освіти і складають іспит згідно із Положенням про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженим наказом МОЗ від 18.05.94 р. № 73.

Якщо кваліфікація лікаря не викликає сумнівів у членів комісії, атестація може проводитися за рішенням атестаційної комісії без проходження передатестаційного циклу.

За результатами атестації комісія приймає такі рішення:

  • або підтвердити кваліфікаційну категорію з конкретної лікарської спеціальності;
  • або відмовити у підтвердженні категорії. Тоді категорія знижується чи знімається.

Нормою пп. 2.1.2 Положення № 359 визначено, що особи, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, та особи, які своєчасно не пройшли атестацію або яким відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) другої кваліфікаційної категорії, не можуть займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без попереднього стажування, передбаченого Положенням, затвердженим наказом МОЗ від 17.03.93 р. № 48 (далі – Положення № 48).

Лікар, який не працює більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, не може займатися лікарською діяльністю з цієї спеціальності і повинен бути направлений на стажування.

Строк стажування лікаря (від 1 до 6 місяців) визначається у кожному випадку окремо органом охорони здоров’я, що направляє його на стажування. На час стажування лікар зараховується органом охорони здоров’я на посаду лікаря-стажиста в медичну установу. Час стажування зараховується у стаж роботи за спеціальністю.

Після закінчення стажування лікарі проходять атестацію на визначення знань та практичних навиків згідно із п. 2.1 Положення № 359. Лікарю, якому за результатами атестації відмовлено у присвоєнні звання спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності, видається витяг з протоколу засідання комісії (затверджений наказом і завірений навчальним закладом) не пізніше трьох днів з моменту засідання комісії (п. 6 Положення № 48). Рішення комісії про таку відмову може бути оскаржене у МОЗ протягом 14 календарних днів з моменту його затвердження наказом по навчальному закладу.

Атестація лікарів проводиться з метою підвищення відповідальності за ефективність і якість роботи, більш раціональної розстановки кадрів фахівців з урахуванням їх професійної майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є важливою формою морального та матеріального стимулювання і спрямована на подальше поліпшення надання медичної допомоги населенню.

З огляду на те що основним завданням атестації є визначення рівня професійної підготовки лікарів, оцінка трудової діяльності, можливості подальшого використання спеціалістів, підвищення їх кваліфікації та її підтвердження є обов’язковою умовою для роботи лікарів.

Таким чином, лікар-спеціаліст, який своєчасно не пройшов атестацію, може працювати на посаді лікаря-стажиста не більше 6 місяців у період стажування для подальшої атестації.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали