Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Матеріальна відповідальність працівників: види та застосування

15.05.2019 1618 0 1

Відповідальність підприємства та посадових осіб

У процесі діяльності підприємства, установи, організації (далі – установи) нерідко виникають питання, пов’язані з матеріальною відповідальністю – обов’язком працівника відшкодувати шкоду, заподіяну внаслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків. Види матеріальної відповідальності та порядок її оформлення й застосування розглянемо в цій статті.

Чинне законодавство України встановлює два основних види матеріальної відповідальності: обмежену та повну. Остання так само поділяється на індивідуальну та колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.

Обмежена матеріальна відповідальність передбачає відшкодування працівником шкоди в заздалегідь установленій межі, а сума, що її перевищує, не підлягає стягненню. Відповідно до ст. 132 КЗпП працівники (крім працівників, які є посадовими особами), з вини яких заподіяно шкоду установі, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше за свій середньомісячний заробіток.

Виняток становлять випадки, коли законодавством визначено інший вид або розмір відповідальності за заподіяну шкоду. Водночас, якщо працівником заподіяно шкоду, розмір якої менший за його середній місячний заробіток, вона відшкодовується в повному обсязі.

Якщо пряма дійсна шкода перевищує розмір середнього місячного заробітку працівника, то на нього покладається обов’язок відшкодувати її частину в межах середнього місячного заробітку.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали