Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як правильно вчинити, якщо до кінця року не вистачить коштів на проведення індексації?

26.08.2015 482 0 0

На сьогодні у зв’язку з інфляційними процесами суми індексації доходів працівників сягають значних розмірів. За прогнозами, коштів, передбачених у кошторисі, на проведення індексації до кінця року не вистачить. Керівником нашої установи було прийнято рішення видати наказ приблизно такого змісту: «Ураховуючи що наприкінці 2014 року, коли складався проект кошторису на 2015 рік, нами не могли бути передбачені інфляційні процеси, що виникли в країні у 2015 році та спричинили стрімке зростання сум індексації, в установі склалася ситуація, коли, за прогнозами, виділених на період до кінця року бюджетних асигнувань не вистачить на виплату працівникам індексації в повному розмірі. У зв’язку з викладеним НАКАЗУЮ: 1. Виплати індексації заробітної плати починаючи із зарплати за липень проводити в розмірі 50% від належних до виплати сум. 2. У разі виділення додаткових асигнувань у цьому чи наступному бюджетному періоді провести остаточний розрахунок із працівниками за невиплаченими сумами індексації». Чи можна видати такий наказ?

Зрозуміло, що в наведеній ситуації установі складно, не виходячи за межі виділених відповідно до кошторису бюджетних асигнувань, не допустити порушення вимог законодавства про обов’язковість проведення індексації доходів працівників.

Про те, що такі виплати є обов’язковими, ми не раз зазначали у своєму виданні, спираючись на законодавчі документи, серед яких Закон від 05.10.2000 р. № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (далі – Закон № 2017). Статтею 18 цього Закону перед бачено надання державних гарантій щодо індексації доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах зростання цін.

Крім того, ми не раз наголошували на висновку Вищого спеціалізованого суду із розгляду цивільних і кримінальних справ (лист від 07.05.13 р. № 708/0/4-13), згідно з яким індексація є складовою зарплати, що підтверджено Інструкцією із статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.04 р. № 5. Тому в разі порушення законодавства про оплату праці в частині виплати індексації працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому суми індексації зарплати без обмеження будь-яким строком.

При цьому норма ст. 5 Закону від 03.07.91 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення» #2285, де йдеться про проведення індексації грошових доходів населення в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів на відповідний рік, при зверненні до суду конкретної фізичної особи, яка не отримає належну їй суму індексації, не може бути використана як така, що оправдовує дії роботодавця.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали