Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як оплатити щорічну відпустку, надану після відпустки для догляду за дитиною?

Як визначити суму оплати щорічної відпустки, яка надається працівниці після виходу на роботу (у травні цього року) з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Жінка працює в установі з червня 2012 року. Як визначити при цьому розмір матеріальної допомоги на оздоровлення?

Визначення сум оплати щорічної відпустки в такій ситуації, як правило, дещо проблематичне з огляду на те, що за розрахунковий період часто помилково приймають 12 місяців, що передують виходу на роботу (тобто останні 12 місяців відпустки), а застосувати до нього вимоги абзацу шостого п. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі – Порядок № 100), немає можливості. Нагадаємо їх.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – це якраз той випадок, коли працівницею робота не виконувалася з поважної причини і за нею не зберігався заробіток. Проте, віднімаючи 36 місяців від 12 місяців, ми отримуємо від’ємне значення, а по суті – відсутність розрахункового періоду. Ситуація виглядає безвихідною. Цього року Мінсоцполітики вперше (якщо брати до уваги оприлюднені листи) у листі від 08.04.16 р. № 383/13/84-16 (далі – Лист № 383) пропонує для оплати (компенсації) щорічної відпустки після виходу працівниці на роботу застосовувати встановлений для неї «голий» оклад. Така рекомендація, на нашу думку, не відповідає нормам Порядку № 100 з декількох причин.

Звернімося до норм абзацу першого п. 2 цього Порядку. Згідно з ними обчислення середньої зарплати для оплати часу щорічної відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. Тобто йдеться про місяці роботи, а не перебування в трудових відносинах. А перебування вдома з малою дитиною не назвеш роботою в установі за відповідною посадою. Згадаймо ще, що згідно зі ст. 9 Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не включається до стажу роботи, що дає право на відпустку. Це означає, що цей період ми не можемо зарахувати до числа відпрацьованих днів протягом робочого року. І тому це ще один аргумент на користь того, що немає підстав вважати місяці відпустки з дитиною місяцями роботи. А працівниця, що бажає використати щорічну відпустку після відпустки для догляду за дитиною, заробила це право ще до її настання.

Звідси висновок: саме 12 місяців роботи, що передували початку відпустки для догляду за дитиною (хоч і не безпосередньо місяцю, у якому після виходу на роботу працівниця бажає використати право на щорічну відпустку), на підставі озвучених вище норм абзацу першого п. 2 Порядку № 100 і є розрахунковим періодом для оплати щорічної відпустки. Отже, такий підхід цілком відповідає нормам Порядку № 100 і виключає будь-які претензії з боку контролюючих органів.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали