Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Індексація доходів військовослужбовців: нюанси проведення

11.10.2016 4869 0 1


У постанові КМУ від 09.12.15 р. № 1013 (далі – Постанова № 1013), згідно з нормами якої були підвищені оклади працівників майже всіх галузей бюджетної сфери, зазначено, що таке підвищення не поширюється, зокрема, на військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі – військовослужбовці). Як це впливає на порядок індексації грошового забезпечення таких осіб? Які ще встановлено особливості індексації доходів указаних категорій осіб? Відповіді на ці запитання ви знайдете в даній консультації.


Об’єкт індексації

Грошове забезпечення військовослужбовців наряду із зарплатою, стипендіями та іншими соціальними виплатами Порядком, затвердженим постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078), віднесено до об’єктів індексації.

Єдине, що слід урахувати, це збереження за військовослужбовцем грошового забезпечення в призначеній сумі під час його відсутності через хворобу або перебування у відпустці тощо. Визначення для військовослужбовців середнього заробітку для оплати таких днів законодавством не передбачено. Тому коригувати розраховану на повний місяць суму індексації в таких випадках не потрібно.

Зазначимо, що документом, який визначає структуру та умови грошового забезпечення військовослужбовців, є постанова КМУ від 07.11.07 р. № 1294 (далі – Постанова № 1294). Згідно з її нормами грошове забезпечення військовослужбовців складається із посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних підвищень посадового окладу, надбавок, доплат, винагород та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Особливості індексації

Індексація грошового забезпечення проводиться за загальними правилами, установленими Порядком № 1078. Жодних специфічних вимог щодо індексації доходів військовослужбовців указаний документ не містить.

Визначені Постановою № 1294 оклади були введені в дію з 1 січня 2008 року і для більшості військових підрозділів та управлінських структур діють по сьогодні.

Прийнятою в грудні минулого року Постановою № 1013 були підвищені оклади майже в усіх галузях бюджетної сфери (за винятком працівників 1–3-го тарифних розрядів за ЄТС), окрім окладів у складі грошового забезпечення військовослужбовців. Так, згідно з пп. 3 п. 1 Постанови № 1013 підвищення окладів не стосується військовослужбовців та поліцейських (за винятком військовослужбовців військових прокуратур).

По суті, це означає, що місяць, у якому для військовослужбовця відбудеться підвищення будь-яких із перелічених вище складових грошового забезпечення, що мають постійний характер (крім окладу), наприклад, надбавки за вислугу років, не буде вважатися місяцем підвищення доходу. Як правило, у цьому місяці визначають величину зменшення суми індексації, на яку працівник мав право до підвищення, на розмір такого підвищення. Утім, це не стосується даної ситуації. Тобто без підвищення окладів раніше визначена сума індексації не зменшується. Це вимога абзацу п’ятого п. 5 Порядку № 1078, що почала діяти із 1 грудня 2015 року.

Виняток можливий лише для курсантів, яким визначений Постановою № 1294 оклад може підвищуватися за достойними результатами чергової екзаменаційної сесії. Місяць такого підвищення вважається місяцем підвищення доходу. ІСЦ цього місяця приймається за 1, або 100 %. Визначення права на подальшу поточну індексацію має початися з індексу місяця, що настає за місяцем підвищення доходу (перший, другий абзаци п. 5 Порядку № 1078). Водночас якщо до настання місяця підвищення доходів курсант мав право на індексацію, то необхідно:

  • або розрахувати залишкову суму індексації (раніше призначена сума зменшується на розмір підвищення),
  • або скасувати раніше призначену індексацію (якщо розмір підвищення більший за суму індексації).

З огляду на таку особливість, як незмінність окладів більшості військовослужбовців, керівникам військових формувань слід звернути увагу на суворе дотримання норми щодо індексації новоприйнятих на службу (у т. ч. за переведенням) осіб.

Для визначення права на індексацію вказаних осіб розрахунки ІСЦ слід починати з індексу місяця, що настає за тим, у якому такій особі буде підвищено оклад (п. 102 Порядку № 1078). Розглянутий у цій же консультації альтернативний варіант, що трактує цю норму як таку, що передбачає нарахування індексації новоприйнятому так само, як і іншим працівникам за аналогічними посадами, для військовослужбовців не прийнятний взагалі. Адже тоді новоприйнятому військовослужбовцю належало б нарахувати індексацію починаючи із січня 2008 року.

Звернемо увагу ще на один важливий момент.

Незважаючи на те що в п. 2 Постанови № 1294 встановлені нею надбавки та доплати визначено такими, що мають постійний характер, це не означає необхідність вважати їх такими для цілей проведення індексації грошового забезпечення. Про постійність виплат можна говорити тоді, коли в положеннях про такі виплати, прийнятих у військових підрозділах, буде визначено їх конкретний розмір (у відсотках чи абсолютній сумі).

Наприклад, якщо Положення про виплату надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби передбачає її виплату в розмірі до 50 % посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років, таку надбавку не можна вважати постійною складовою, адже її конкретний розмір може щомісячно змінюватися.

Висновки

Індексація доходів військовослужбовців проводиться за загальними правилами. При цьому слід звернути увагу на те, що:

  • розрахунки ІСЦ для новоприйнятих на службу треба починати з індексу місяця, що настає за тим, у якому такій особі буде підвищено оклад;
  • надбавки та доплати мають постійний характер, якщо в положеннях про такі виплати зафіксовано конкретний їх розмір (у відсотках чи абсолютній сумі).

Особливий момент: індексація грошового забезпечення, нарахована за повний місяць, не коригується пропорційно до фактичної кількості днів перебування на службі в разі хвороби військовослужбовця, його перебування у відпустці тощо.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали