Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Перерахунок ПДФО за 2015 рік: на що звернути увагу

Із цієї консультації ви дізнаєтесь: як проаналізувати обчислення та сплату ПДФО за звітний податковий рік і здійснити його перерахунок, обов’язковість якого встановлено пп. 169.4.2 Податкового кодексу (далі – ПК).

Як застосувати на практиці: виявлені факти недоутримання та зайвого утримання ПДФО врахувати під час здійснення утримань із заробітної плати за грудень 2015 року, що допоможе запобігти нарахуванню штрафів.

Правила перерахунку

За результатами кожного звітного податкового року роботодавець під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року зобов’язаний відповідно до пп. 169.4.2 ПК здійснити перерахунок суми доходів, нарахованих платнику податку (працівнику) у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги (далі – ПСП). Крім того, для визначення правильності оподаткування роботодавець, крім перерахунку сум нарахованих доходів, має право здійснювати перерахунок утриманого ПДФО за будь-який період та в будь-яких випадках, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування ПСП. Здійснення такого перерахунку є своєрідною «інвентаризацією» розрахунків із працівником, під час якої насамперед потрібно перевірити правомірність застосування протягом року ПСП до заробітку працівника та застосування відповідної ставки ПДФО (15 % чи 20 %).

При проведенні перерахунку слід звернути увагу на такі ситуації, які могли виникнути протягом року:

  • у працівника виникло право на застосування ПСП або змінився її розмір;
  • працівник відмовився від ПСП;
  • працівнику одночасно здійснювалися виплати за декілька місяців (оплата за час відпустки, тимчасової непрацездатності тощо).

Для перевірки правомірності застосування ПСП слід ураховувати норми п. 169.1 ПК. Нагадаємо, що протягом 2015 року розмір звичайної ПСП становить 609 грн., і застосовується вона до заробітної плати (або інших прирівняних до неї виплат), що не перевищує 1 710 грн.

Проте якщо працівник, наприклад, має двох чи більшe дітей віком до 18 рoків, він має право нa ПСП у розмірі 609 грн. на кожну дитину. При цьому граничний розмір доходу, який дaє право на отримання ПСП одному з батьків, визначаєтьcя як добуток граничної суми тa відповідної кількості дітей. А для батьків, які мають дитину-інваліда, ПСП у 2015 році становить 913,50 грн. на кожну таку дитину.

При проведенні перевірочних розрахунків слід урахувати: якщо платник податку протягом року отримував доходи у вигляді зарплати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або хвороби, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання ПСП, такі доходи відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування. Тобто для застосування ПСП та відповідної ставки ПДФО оплату за час відпустки (тимчасової непрацездатності) слід розподілити по місяцях, за які вони нараховані, і вже виходячи з результатів такого розподілу для кожного місяця окремо визначити право на ПСП та розмір ПДФО. Нагадаємо, що базу обкладення ПДФО кожного місяця слід зменшувати на суму ЄСВ.

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого ПДФО, то суму такої недоплати слід стягнути із суми доходу за грудень, а в разі необхідності – за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати (пп. 169.4.4 ПК).

Як діяти роботодавцю в разі, якщо за результатами перерахунку виявиться, що працівникові потрібно повернути зайво утриманий ПДФО? Відповідної норми в ПК немає, але, на нашу думку, слід учинити так: зменшити суму нарахованого ПДФО із зарплати працівника за грудень на суму зайво утриманого ПДФО, а якщо сума ПДФО за грудень буде менша, ніж потрібно повернути працівникові, – зменшити суму ПДФО за наступні податкові періоди (місяці).

Однією з підстав для проведення перерахунку ПДФО у 2015 році для роботодавців є утримання ними цього податку із середнього заробітку, виплаченого мобілізованим працівникам, як на це вказували органи ДФС, хоча Законом від 20.05.14 р. № 1275-VII було передбачено звільнення від обкладення ПДФО таких доходів. Беручи до уваги неоднозначність вирішення цього питання, одні роботодавці утримували ПДФО із середнього заробітку мобілізованих, а інші – ні. Позиція щодо неоподаткування зазначених виплат прояснилася після винесення судового рішення на користь норм Закону № 1275. Тому багато роботодавців мають здійснити перерахунок утриманого ПДФО та повернути ці суми мобілізованим працівникам у порядку, зазначеному вище. Перерахунок ПСП та ПДФО у разі, якщо працівникові була надана «перехідна» відпустка, розглянемо на прикладі

Приклад

Працівниця, щомісячний оклад якої стано-вить 3 000 грн., з 17.06.15 р. до 08.07.15 р. перебувала у відпустці. У червні 2015 року їй було нараховано 3 652,13 грн., у тому числі оплата за час відпустки за 5 днів липня – 652,13 грн. Зарплата за 18 днів липня станови-ла 2 347,83 грн. Працівниця має двох дітей віком до 18 років і користується ПСП у розмірі 1 218 грн. Граничний розмір доходу для отримання такої ПСП становить для неї 3 420 грн. (1 710 грн. х 2 дітей). Батько дітей не користується правом на збільшення граничного розміру доходу. Але в червні 2015 року ПСП до зарплати працівниці не застосовувалася, оскільки вона перевищила граничний розмір.

Для перерахунку ПСП у цій ситуації слід відняти оплату за час відпустки за 5 днів липня 2015 року (652,13 грн.), виплачену в червні, від заробітку за червень і додати до зарплати липня. У результаті оподатковуваний дохід за липень становитиме 2 999,96 грн., а за червень – 3 000 грн. Тому до зарплати червня слід застосовувати ПСП (див. таблиці).

Отже, за результатами перерахунку ПДФО за грудень слід зменшити з 251,10 грн. до 68,39 грн.

Заповнення форми № 1ДФ

Результати річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді зарплати, а також сум наданих ПСП мають бути враховані роботодавцем у формі № 1ДФ за IV квартал звітного року. При цьому в рядках 3 та 3а проставляється сума фактично нарахованого та виплаченого доходу за ІV квартал, а в рядках 4 та 4а – сума ПДФО, скоригована відповідно до результатів перерахунку (суми недоплати або переплати).

Відповідальність за перерахунок ПДФО

Положеннями ПК безпосередньо не передбачено відповідальності за непроведення перерахунку. Проте зауважимо, що в разі наявності фактів недоутриманого податку, якщо таке порушення самостійно виявляється податковим агентом під час проведення перерахунку ПДФО згідно з п. 169.4 ПК, та виправляється в наступних податкових періодах протягом звітного податкового року, штрафи, передбачені ПК, не застосовуються. Тобто помилку, що призвела до ненарахування, неутримання (недоплати до бюджету) ПДФО, наприклад у II кварталі 2015 року, можна виправити не пізніше IV кварталу цього року та перерахувати її суму до бюджету в повному обсязі. Однак якщо цього не зробити, орган ДФС під час проведення перевірки застосує штраф за ненарахування, неутримання (недоплату до бюджету) ПДФО у розмірі 25 % від суми такої недоплати. Якщо недоплату буде виявлено повторно протягом 1 095 днів, то розмір штрафу становитиме 50 % суми недоплати, а якщо втретє та більше – 75 % суми недоплати (п. 127.1 ПК).

Крім того, на посадових осіб роботодавця за неутримання або неперерахування до бюджету сум ПДФО при виплаті доходів фізособі може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 2 до 3 НМДГ (від 34 до 51 грн.). За ті самі дії, учинені такими посадовими особами протягом року, у якому їх уже було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, штраф становить від 3 до 5 НМДГ (від 51 до 85 грн.) (ст. 1634 КУпАП).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали