Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Бюджетним установам необхідно перевірити свої установчі документи на відповідність новим критеріям неприбутковості

13 серпня 2015 року набув чинності Закон від 17.07.15 р. № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Закон № 652), яким удосконалюється регулювання правового статусу та оподаткування неприбуткових організацій (у т. ч. бюджетних установ).

Нове визначення неприбуткових організацій

Законом № 652 викладено у новій редакції визначення поняття «неприбуткові підприємства, установи та організації», що міститься у пп. 14.1.121 Податкового кодексу (далі – ПК). А саме: неприбутковими визнаються підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ПК. Нагадаємо, що в попередній редакції ПК, яка набула чинності
з 01.01.15 р., бюджетні установи взагалі не були платниками податку на прибуток (пп. 133.1.1 ПК).
А з прийняттям Закону № 652 їх включено до переліку неприбуткових установ та організацій
(пп. 133.4.6 ПК у новій редакції). Зверніть увагу: бюджетна установа має не тільки входити до зазначеного переліку, а ще й відповідати вимогам неприбутковості, установленим у пп. 133.4.1 ПК.

Нові критерії неприбутковості

Згідно із пп. 133.4.1 ПК неприбутковим уважається підприємство, установа й організація (далі – організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

  • утворена й зареєстрована в порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи такої організації забороняють розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб;
  • установчі документи такої організації мають передбачати у разі її припинення (ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення), зокрема, передачу активів одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету;
  • унесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Як бачимо, перелік вимог для отримання статусу неприбутковості суттєво розширено, тому бюджетним установам варто переглянути свої статути та положення на предмет відповідності їх зазначеним вимогам ПК та в разі потреби внести відповідні зміни. Такі зміни бюджетна установа може здійснити безплатно до 01.01.17 р., оскільки у вказаний строк реєстраційний збір за державну реєстрацію не справляється (п. 2 розд. ІІ Закону № 652).

Окрім того, у пп. 133.4.2 ПК прописано ще одну важливу вимогу щодо підтвердження статусу неприбуткової організації – її доходи (прибутки) мають бути використані виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (далі – цільове використання). Для бюджетних установ такими документами є положення і статути, розроблені та затверджені згідно із законодавством.

По суті, зміни до ПК, унесені Законом № 652, повернули бюджетні установи в законодавче поле, яке діяло до 01.01.15 р., за винятком окремих нововведень. Нагадаємо, до 01.01.15 р. до неприбуткових належали установи, які були органами державної влади та місцевого самоврядування, а також створені ними установи та організації, які утримувалися за рахунок коштів відповідних бюджетів та були внесені до Реєстру неприбуткових організацій (п. 157.1 ПК у попередній редакції). Із суми перевищення доходів звітного року над витратами податок на прибуток не сплачувався. Перелік платних послуг, які могли надаватися бюджетними установами, установлювався КМУ. Доходи таких установ зараховувалися до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для їх утримання і використовувалися виключно на фінансування видатків такого кошторису (згідно з їх статутами), затвердженого у визначеному Кабміном порядку.

У новій редакції ПК, що діє з 13.08.15 р., таку норму для бюджетних установ не передбачено, але частково аналогічну вимогу викладено у пп. 133.4.2 ПК. Тому для бюджетної установи дуже важливо переглянути свої статути і положення, зазначивши у них, що установа надає послуги за Переліком, затвердженим Кабміном для відповідної галузі, та використовує отримані доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, а також видатків на інші напрямки для реалізації певних цілей та завдань.

Якщо установчий документ (статут або положення) бюджетної установи відповідає вимогам
пп. 133.4.1, 133.4.2 ПК у новій редакції, то можна не перейматися із приводу внесення змін, якщо ж ні, то такі зміни слід унести до 01.01.17 р. і копії документів подати до контролюючих органів.

Нова форма звітності

Пункт 46.2 ПК доповнено новою вимогою щодо подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової установи (далі – Звіт) за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств. Зауважимо, що Звіт призначено для контролю за витрачанням доходів відповідно до цілей та напрямів використання, указаних в установчих документах. Бюджетні установи також мають звітувати органам ДФС у строки, установлені для подання декларації з податку на прибуток. На жаль, не зазначено, який податковий період мається на увазі – квартальний чи річний. Нову форму Звіту має розробити та затвердити Мінфін. Нагадаємо, до 01.01.15 р. бюджетні установи звітували за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 27.01.14 р. № 85.

Оподаткування у разі порушення вимог щодо неприбутковості

Якщо вимогу щодо цільового використання доходів не виконано, установа стає платником податку на прибуток і зобов’язана подати Звіт за період із початку року по останній день місяця, у якому здійснено таке порушення. Звіт подається  у строк, визначений для місячного податкового періоду, – протягом 20 календарних днів, що настають за місяцем учинення порушення. При цьому установа має самостійно визначити суму податкового зобов’язання із податку на прибуток із суми нецільового використання доходів, а не з усієї суми доходів, отриманих із початку року до періоду порушення вимог.

Після такого порушення установа втрачає статус неприбуткової та до кінця звітного року повинна щокварталу подавати фінансову звітність і декларацію з податку на прибуток у строки, визначені для квартальної звітності. Окрім того, з наступного року така установа стає платником податку на прибуток і має подавати декларацію та сплачувати податок на загальних підставах.

Якщо контролюючі органи виявлять нецільове використання доходів неприбутковою установою, то такий факт стане підставою для виключення установи з Реєстру. Наслідками цього є також нарахування податкового зобов’язання фіскальною службою, а також штрафних санкцій (п. 123 ПК) і пені (пп. 129.1.2 ПК) за період, який починається із 1-го числа місяця, у якому вчинено порушення.

Перехідні положення

Окремі умови поступової реалізації вимог Закону № 652 викладено у п. 34 підрозд. 4 розд. XX ПК. Так, неприбуткові організації, унесені до Реєстру на день набуття чинності Закону № 652, не підлягають виключенню із Реєстру до 1 січня 2017 року.

Якщо установа планує вести свою неприбуткову діяльність після вказаної дати, то їй варто переглянути свої установчі документи та привести їх у відповідність до вимог пп. 133.4.1 та 133.4.2 ПК. Невідповідність установчих документів зазначеним вимогам стане підставою для виключення податківцями такої установи з Реєстру після 01.01.17 р. Для унесення таких установ до Реєстру необхідно подати копії установчих документів до територіальних органів ДФС.

До затвердження нового порядку ведення Реєстру діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Мінфіну від 24.01.13 р. № 37.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали