Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Чи треба проводити торги для закупівлі послуг з оренди?

13.11.2019 1204 0 2

Нормою п. 17 ч. 1 ст. 1 Закону № 922 до поняття «послуги» віднесено й такі послуги, як наймання (оренда).

Звертаємо увагу! Відповідно до абзацу сьомого ч. 3 ст. 2 Закону № 922 його дія не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно.

Як бачимо, до винятків Законом № 922 віднесено оренду будівель та іншого нерухомого майна. Але поняття «приміщення» не виокремлено в зазначеній нормі. Тому далі проаналізуємо, чи можна не застосовувати Закон № 922 саме для оренди окремого приміщення, а не всієї будівлі.

Насамперед звернемося до Цивільного кодексу (далі – ЦК). Класифікуючи речі як об’єкти цивільного права, ЦК виходить із поділу їх на рухомі та нерухомі. Водночас у ЦК використано такі терміни, як «нерухомі речі», «нерухоме майно», «нерухомість».

Відповідно до ч. 1 ст. 181 ЦК до нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Це визначення нерухомої речі є універсальним, воно містить ознаки нерухомого майна, які мають бути притаманні тому чи іншому об’єкту в разі визначення його належності до нерухомого майна.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали