Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Як забезпечити нагальну потребу в лікарських засобах до закінчення процедури відкритих торгів?

05.03.2018 432 0 1

У 2017 році за результатами відкритих торгів установа уклала договір про закупівлю лікарських засобів, у тому числі наркотичних речовин, строк дії якого – до 31.12.17 р. У кінці року вона зняла з реєстрації бюджетні зобов’язання за цим договором на суму 20 тис. грн., оскільки зменшилася потреба в наркотичних речовинах. У січні 2018 року установа оголосила відкриті торги із закупівлі лікарських засобів, у тому числі й наркотичних речовин, на 2018 рік. Для забезпечення невідкладної потреби в лікуванні на початку цього року контрагент, з яким було укладено договір у 2017 році, запропонував отримати наркотичні речовини за накладними. Вартість цих лікарських засобів не перевищує суми, яку установа використала за договором 2017 року. Чи може установа отримати ці товари у 2018 році? Чи потрібно укласти додаткову угоду на 20 % до попереднього договору за 2017 рік, щоб оплатити отримані лікарські засоби? Чи треба укласти зараз «прямий» договір із попереднім постачальником на суму необхідних лікарських засобів у цьому році?

Як передбачено п. 8 ч. 4 ст. 36 Закону від 25.12.15 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі», iстотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадку зміни умов у зв’язку із застосуванням положень ч. 5 цієї статті. А саме дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Варто зауважити, що замовник має право продовжити дію договору про закупівлю тільки в разі, якщо строк його дії не закінчився в установленому чинним законодавством порядку.

Нагадаємо, що згідно з ч. 1 ст. 631 Цивільного кодексу (далі – ЦК) строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права й виконати свої обов’язки відповідно до договору.

Оскільки бюджетний період для всіх бюджетів становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року (ст. 3 Бюджетного кодексу, далі – БК), строк дії договору сторони визначають з моменту його підписання й до останнього дня року, наприклад 31.12.17 р. Тому замовнику вже в кінці року слід замислитися, як забепечувати потребу в товарах на початку наступного бюджетного року, зокрема чи продовжувати дію певного договору, чи ні.

У нашій ситуації теж було визначено, що дія договору завершується 31.12.17 р.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали