Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Укладання контрактів із керівниками медзакладів та підприємств

02.10.2019 4104 0 1

Вимогами часу є призначення на посади керівників бюджетних закладів, а також комунальних некомерційних підприємств (далі – КНП), що надають медичні послуги, таким чином, щоб досягти злагодженої роботи колективу, спрямувати дії персоналу на турботу про пацієнтів. Розглянемо, що нового відбулося в законодавстві стосовно укладення контракту з очільниками таких закладів та підприємств.


Нормативно-правове підґрунтя

Згідно із ч. 9 Основ законодавства України про охорону здоров‘я від 19.11.92 р. № 2801-ХІІ (далі – Основи) призначення на посаду керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) здійснюється уповноваженим виконавчим органом управління власника ЗОЗ на конкурсній основі шляхом укладання з ним контракту строком від 3 до 5 років. Порядок укладення контракту та його типова форма затверджується Кабміном.

Раніше контракт укладався згідно з Порядком укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров‘я, затвердженим постановою КМУ від 16.10.14 р. № 642 (далі – Порядок № 642).

З набуттям чинності з 31.08.19 р. постанови КМУ від 21.08.19 р. № 792 (далі – Постанова № 792) для укладення контрактів підґрунтям слугують затверджені нею:

 • Порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров‘я (далі – Порядок № 792);
 • Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства (далі – Типова форма КНП);
 • Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі державної або комунальної установи (далі – Типова форма ЗОЗ).

Отже, Порядок № 642 втратив чинність після запровадження нових нормативно-правових актів, затверджених Постановою № 792.

Водночас Порядок № 792 поширюється на ЗОЗ, а стосовно КНП подібного нормативного документа немає. Мабуть, це обумовлено деякою автономністю цих підприємств, набутою ними, зокрема, відповідно до Закону від 06.04.17 р. № 2002-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» (далі – Закон № 2002).

Порядок укладення контракту

Отже, Порядок № 792 передбачає правила укладання контракту з керівниками ЗОЗ і має застосовуватись для керівників казенних підприємств, держустанов та комунальних установ. Може цей документ застосовуватись й до КНП. Водночас цей документ не є підґрунтям для контрактів у ЗОЗ системи МВС, військових формувань, а також правоохоронних органів спецпризначення.

Рішення щодо призначення керівника закладу на посаду може прийматися:

 • керівником органу або держсекретарем міністерства, до сфери управління якого належить чи перебуває заклад;
 • обласною, районною радою;
 • сільським, селищним, міським головою.

Наголошуємо: контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, звісно, якщо його умовами не передбачено інше.

Детальніше на складових контракту зупинимося далі, але в будь-якому разі в ньому фіксується строк дії, права, обов‘язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення, інші позиції та умови розірвання. Пункт 10 Порядку № 792 передбачає забезпечення особою, яка призначає керівника закладу на посаду, конфіденційність умов контракту.

Контракт із керівником казенного підприємства або КНП

Типова форма КНП передбачає обов‘язок очільника підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) задля забезпечення виконання статутних завдань підприємства, а також надання належної, якісної та кваліфікованої меддопомоги, ефективної діяльності КНП, раціонального використання і збереження майна. Дії керівника КНП мають відповідати статуту підприємства та контракту, а сам керівник є підзвітним органу управління майном.

Серед визначених п. 6 Типовою формою КНП обов’язків такі:

 • вчасне запобігання банкрутству підприємства в разі його неплатоспроможності;
 • раціональний добір кадрів із створенням для них умов підвищення фахового та кваліфікаційного рівня;
 • підготовка та подання до органу управління фінплану підприємства;
 • забезпечення дотримання прав пацієнта під час надання меддопомоги (у т. ч. право на лікарську таємницю);
 • ефективне використання і збереження майна;
 • ужиття заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати зарплати працівникам та недопущення утворення заборгованості з неї;
 • дотримання гарантій оплати праці, установлених законодавством, створення системи стимулів та мотивації персоналу;
 • своєчасна та повна сплата податків, зборів тощо;
 • погодження органом управління своєї відпустки та відряджень;
 • відшкодування завданих із його вини підприємству збитків тощо.

Якщо керівник не виконуватиме передбачені в контракті обовязки, то він має подати до органу управління письмове пояснення причини.

У Типовій формі КНП передбачено, якими правами користується керівник підприємства, зокрема:

 • розпорядження коштами в межах обсягів та в порядку, визначеному законодавством та фінпланом КНП;
 • визначення розміру заробітку, застосування заходів заохочення та накладання на працівників дисциплінарних стягнень тощо.

Орган управління майном, на якого законодавством покладено функцію контролю за діяльністю підприємства, має право вимагати від очільника КНП дострокового звіту про його діяльність, розпорядження майном. Звісно ж, цей орган після закінчення строку дії контракту звільняє керівника підприємства з посади. Звільнення може відбуватись і достроково, якщо виявлено порушення законодавства та умов укладеного контракту.

Керівникові КНП слід памятати: не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку дії контракту необхідно надати звіт щодо виконання контракту.

Суттєвою складовою контракту є розділ, за яким визначатимуться умови матеріального забезпечення керівника підприємства.

Знаємо, що згідно із положеннями ч. 2 ст. 97 КЗпП конкретизація умов оплати праці працівників підприємств міститься в колдоговорі, і ці умови визначаються підприємством самостійно з дотриманням установлених законодавством норм та гарантій.

Виходить, що визначення посадового окладу керівника КНП, а також інших складових його заробітку (надбавок, доплат, премії, матеріальної допомоги) радше здійснювати відповідно до встановлених колдоговором умов та розмірів. Так, премія йому має виплачуватись відповідно до положення про преміювання, що діє на підприємстві. Аналогічно встановлюються й інші виплати, тобто виходячи з локального документа КНП.

Однак зафіксувати в контракті розміри окладу, надбавок, доплат, премії, допомоги слід обов‘язково, як і умови та підстави для зменшення чи повного позбавлення керівника стимулюючих виплат.

Звертаємо увагу, що згідно з п. 16 Типової форми КНП преміювання керівника, установлення йому надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги необхідно здійснювати за рішенням органу управління, але за умови відсутності заборгованості:

 • із зарплати працівників підприємства;
 • за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного та місцевих бюджетів.

Звісно, такі виплати провадяться в межах затвердженого у фінплані фонду оплати праці.

Якщо керівник не виконує умов контракту, стимулюючі виплати йому не виплачуються.

Додамо, що окремий розділ Типової форми КНП передбачає підстави для розірвання контракту (зокрема, одноразове грубе порушення вимог законодавства чи передбачених контрактом обов’язків, через що підприємство зазнало збитків, або ж несплата відповідних заборгованостей із його вини).

Документ передбачає, що дію контракту можна продовжити за згодою сторін, однак оформлювати це слід заздалегідь – за 2 місяці до закінчення строку дії контракту. Зміни до контракту вносяться шляхом укладення додаткового договору в письмовій формі.

Контракт із керівником ЗОЗ

Для укладання контракту з керівником ЗОЗ (державним або комунальним) віднині потрібно застосовувати Типову форму ЗОЗ, затверджену Постановою № 792.

Зауважимо, що ця форма майже аналогічна з тією, що застосовується для керівників КНП, однак є дещо відмінне від неї. Розглянемо її особливості.

Передусім, для керівника ЗОЗ установлено такі обов‘язки:

 • організація роботи закладу з виконання завдань та мети бюджетних програм, за якими провадиться фінансування;
 • забезпечення раціонального та ефективного цільового використання бюджетних коштів, передбачених для утримання закладу та надання безоплатної меддопомоги;
 • подання органу управління майном для затвердження кошторису, плану асигнувань, штатного розпису, структури закладу;
 • дотримання затверджених урядом граничних сум витрат із придбання автомобілів, меблів, обладнання, комп’ютерів, мобільних телефонів;
 • забезпечення дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Крім того, керівник ЗОЗ своїм наказом, серед іншого, затверджує такі локальні документи:

 • положення про преміювання працівників (місячне або квартальне);
 • порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та подарунки;
 • порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

Зазначимо, що одним із прав керівника ЗОЗ є визначення ним розміру заробітку працівників у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом та колдоговором.

Звертаємо увагу, що згідно з п. 12 Типової форми ЗОЗ орган управління майном має погоджувати призначення на посаду та звільнення з неї таких працівників:

 • заступника керівника (медичного директора);
 • головного бухгалтера;
 • керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Звісно ж, при цьому необхідно дотримуватися вимог законодавства.

Подання щодо подібних призначень чи звільнень надається керівником ЗОЗ. Крім того, органові управління слід погодити кандидатуру претендента на посаду керівника юрслужби (юрисконсульта) закладу.

Відмінностями контракту є й визначення умов матеріального забезпечення очільника ЗОЗ. Знаємо, що бюджетникам для оплати праці слід керуватись відповідними урядовими рішеннями та наказами галузевих міністерств, прийнятими на їх виконання. Тож умови оплати праці керівника ЗОЗ також установлюються в контракті на цих же засадах.

Так, йому належать до виплати:

 • посадовий оклад, визначений згідно з Єдиною тарифною сіткою;
 • підвищення посадового окладу (за кваліфікаційну категорію, за роботу у шкідливих та важких умовах);
 • надбавки (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);
 • доплата (за науковий ступінь тощо);
 • премії згідно з локальним положенням про преміювання працівників ЗОЗ;
 • матеріальна допомога (зокрема, для оздоровлення).

Стимулюючі виплати належить здійснювати за рішенням органу управління за тими ж підставами, що встановлені для керівника КНП.

Отже, дотримання розглянутих нових вимог чинного законодавства допоможе вам правильно укладати контракти з керівниками ЗОЗ та КНП.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали