Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Внесення батьківської плати за перебування дитини в інтернатному навчальному закладі

Анна Семененко

09.06.2016 4438 0 1


Батьки дітей, які перебувають у школах-інтернатах, мають вносити батьківську плату. Розглянемо, як це здійснюється, кому передбачено зниження такої плати та які категорії осіб можуть бути звільнені від неї.


Підстави для внесення батьківської плати

За перебування дитини в такому загальноосвітньому навчальному закладі (далі – ЗНЗ), як інтернат, батьки дітей (за відсутності законодавчо встановлених для них пільг) мають вносити батьківську плату.

Питання утримання вихованців у школах-інтернатах усіх типів регулюються постановою КМУ від 26.08.02 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (далі – Постанова № 1243) та Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН від 21.11.02 р. № 667 (далі – Порядок № 667).

Цими документами визначається також розмір батьківської плати. Так, батьки або особи, які їх замінюють, мають сплачувати 20 % середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім‘ї за утримання одного вихованця в загальноосвітній школі-інтернаті, спеціалізованій школі-інтернаті І–ІІІ ступенів.

Водночас якщо йдеться про утримання учнів із сімей, де виховується троє і більше дітей, то нормами п. 3 Постанови № 1243 та розд. 3 Порядку № 667 їх батькам чи особам, які їх замінюють, передбачено зниження розміру такої плати. Для батьків учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, які проживають у сім‘ях, але харчуються та одягаються за рахунок держави, установлено знижку 20 %.

Зрозуміло, що знижку слід розраховувати від суми, яку батьки повинні були внести без урахування пільги.

Визначення права на безоплатне утримання в інтернатних закладах

Із прийняттям Закону від 24.12.15 р. № 911-ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон № 911) насамперед зазнала змін низка законів та інших нормативно-правових актів, якими регулюються питання функціонування освітніх закладів. Зокрема, це стосується фінансування цих закладів, перебування в них на повному державному утриманні вихованців, забезпечення їх харчуванням.

Як відомо, згідно зі ст. 21 Закону від 13.05.99 р. № 651-ХІV «Про загальну середню освіту» держава гарантує повне утримання певних категорій осіб. Так, батьківська плата не справляється:

  • за утримання вихованців, які перебувають у школах-інтернатах усіх типів та відносяться до числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Додамо, що в п. 12 постанови КМУ від 05.04.94 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» уточнено, що ця норма не застосовується до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням);
  • з одиноких матерів (батьків), які виховують дитину без батька (матері), за перебування вихованців у школах-інтернатах усіх типів;
  • за перебування осіб у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах), які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку.

Крім того, після введення в дію Закону № 911 з 01.01.16 р. згідно зі ст. 32 Закону від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280) коло власних та делегованих повноважень виконкомів сільських, селищних та міських рад розширено. Зокрема, на ці виконкоми покладається організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти, що належать територіальним громадам або передані їм, організація в цих закладах харчування. Їм дозволяється вирішувати питання:

  • про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах;
  • утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах;
  • надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах.

Разом з тим залишилося незмінним право органів місцевого самоврядування на забезпечення харчуванням за кошти бюджету учнів ЗНЗ усіх типів. Це стосується й інтернатних навчальних закладів. Однак для фактичного здійснення цього необхідно передбачити відповідні видатки в місцевих бюджетах.

Чи є витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу (далі – СК)підставою для звільнення матері від плати за перебування дитини в інтернаті?

Як було зазначено вище, батьки (особи, які їх замінюють) щомісяця вносять плату в розмірі 20 % середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім’ї за утримання одного вихованця в школах-інтернатах. Одинокі матері (батьки), які виховують дитину без батька (матері), від плати за утримання дітей в інтернатних закладах звільняються (абзац другий п. 2 Постанови № 1243, п. 3.4 Порядку № 667).

Відповідно до норм СК одинокими матерями (батьками) вважаються ті, хто не перебував у зареєстрованому шлюбі. Походження дитини визначається за заявою матері та батька дитини, або за заявою чоловіка, що вважає себе батьком дитини, або за рішенням суду.

При народженні дитини в матері, яка не перебуває в шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини в Книзі реєстрації народжень провадиться за вказівкою матері (ст. 135 СК).

Підтвердженням статусу одинокої матері може бути довідка органів соціального захисту населення про отримання нею допомоги на дітей згідно зі ст. 181, 182 Закону від 21.11.92 р. № 2811-ХІІ «Про державну допомогу сім‘ям з дітьми».

Статусу одинокої матері жінка може набути: при реєстрації народження дитини; у разі смерті батька дитини; у разі позбавлення батька дитини батьківських прав. У будь-якому разі одинока мати може бути звільнена від плати за перебування дитини в інтернаті лише в разі документального підтвердження свого статусу.

Тоді, як це передбачено вищезгаданими документами, наказом керівника навчального закладу оформлюється звільнення одинокої матері від батьківської плати, причому незалежно від її доходу.

Чи включається до сукупного доходу сім’ї для нарахування батьківської плати допомога одинокій матері? Як бути, якщо сім’я за попередні шість місяців не має доходів?

Якщо сім’я не має доходів, це повинно бути підтверджено, наприклад, довідкою із податкової служби, оскільки п. 3.10 Порядку № 667 визначено, що з осіб, які не подали довідок про доходи сім’ї за минулі шість календарних місяців, плата справляється в максимальному розмірі.

Максимальний розмір батьківської плати в інтернатних навчальних закладах визначається середньомісячними витратами в минулому році на поточне утримання одного вихованця в даному закладі без урахування витрат на заробітну плату, нарахувань на неї та навчальних витрат.

До навчальних витрат належать поточні витрати, пов’язані з обслуговуванням навчально-виховного процесу (код 1131 нинішньої економічної класифікації видатків бюджету): придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, предметів із строком служби менше року, а також лабораторного посуду, паперу, гумових виробів, реактивів, хімікалій та металів для дослідних робіт, матеріалів для трудового навчання, класних журналів, навчальних програм тощо.

Як зазначалося вище, від плати за утримання дітей в інтернатах звільняються, зокрема, батьки (особи, які їх замінюють) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону № 2628. Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту населення.

Водночас згідно з п. 3.13 Порядку № 667 засновники (власники) інтернатних навчальних закладів можуть у виняткових випадках звільняти батьків від плати за утримання дітей у цих закладах повністю або частково (до 50 %) у межах 25 % загальної кількості вихованців, які мають батьків.

За погодженням з Іриною Міняйло,
головним спеціалістом відділу праці та
нормативно-інформаційного забезпечення
Департаменту економіки та фінансування
Міністерства освіти і науки України

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали