Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Планування видатків на придбання запасів

Наталия Сушко

03.12.2015 319 0 0

 

Питання щодо правильного планування асигнувань для придбання запасів (розподілу витрат за кодами економічної класифікації) та достовірного відображення в бухгалтерському обліку операцій останнім часом набуває все більшої актуальності в усіх установах незалежно від обсягу використання таких запасів (за видами та кількістю). Це пов’язано із запровадженням із 01.01.15 р. Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 12.11.10 р. № 1202 (далі – НП(С)БОДС 123), відповідно до якого змінилися підходи до визначення первісної вартості запасів, придбаних за плату. Про особливості планування та обліку запасів поговоримо в цій консультації.

Бюджетна установа провадить свою діяльність відповідно до кошторису. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ затверджено постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228 (далі – Постанова № 228).

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу (далі – БК) та Постанови № 228 кошторис визначено основним плановим фінансовим документом бюджетної установи, яким на бюджетний період установлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до кращої міжнародної практики вимагає ретельного планування кошторису бюджетної установи. Це обумовлено тим, що первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є їх собівартість, до складу якої відносяться витрати, визначені в п. 8 розд. ІІ НП(С)БОДС 123. Тобто більшість із витрат, які за діючою методологією включаються до первісної вартості запасів, придбаних за плату, раніше не включалися до їх первісної вартості, а списувалися на фактичні видатки установи. З огляду на зазначене, особливої актуальності набуває питання розмежування бюджетними установами видатків за економічними характеристиками операцій на стадії складання планових документів, за якими здійснюється їх діяльність. При цьому бюджетні установи керуються нормами Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.12 р. № 333 (далі – Інструкція № 333).

Тож давайте разом проаналізуємо відповідність витрат, що входять до складу собівартості запасів, придбаних за плату, кодам КЕКВ (див. табл. 1).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали