Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Об’єднані територіальні громади: мета та основні завдання

Анна Семененко

03.08.2016 1861 0 1

Настав час конкретизації та запровадження передбачених законодавством принципів функціонування місцевого самоврядування. Ідеться про фактичне утворення об‘єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), покликаних здійснювати розвиток певних територій шляхом прийняття самостійних владних рішень. Розглянемо засади функціонування ОТГ та завдання, які вони мають виконувати.

Загальні питання ОТГ

Спочатку – екскурс до нормативно-правових засад створення та існування територіальних громад (далі – громада).

Норми ст. 140 Конституції України гарантують самостійність вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів як права територіальної громади жителів села чи добровільного об‘єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста. Рухоме та нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності таких громад, та об‘єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних та обласних рад, є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування.

Задля виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ громади сіл, селищ, міст на договірних засадах можуть об‘єднувати об‘єкти комунальної власності та кошти бюджетів. Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, здійснює їх фінансову підтримку (ст. 142 Конституції).

Визначила Конституція й виконувані громадами сіл, селищ, міст завдання та повноваження. Серед них такі:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали