Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Якими нормами слід керуватися при витрачанні мийних засобів?

При організації харчування у шкільній їдальні необхідно забезпечувати належні санітарні умови в цьому приміщенні та особливі санітарно-гігієнічні умови для персоналу, для чого застосовуються різноманітні мийні та дезінфікуючі засоби. Які норми використовувати для їх списання?

Необхідність нормування витрат будь-якої бюджетної установи обумовлена необхідністю раціонального витрачання бюджетних коштів. Це підтверджують положення нормативних документів, зокрема Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228 (далі – Порядок № 228). У п. 12 цього Порядку йдеться, зокрема, про додержання при складанні проектів кошторисів діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів. Це правило стосується і мийних засобів.

Зауважимо, що необхідність та сфера застосування мийних засобів у шкільній їдальні визначені Санітарними правилами для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи та підприємства, що виробляють м’яке морозиво (СанПіН), затвердженими наказом МОЗ СРСР та Мінторгівлі СРСР від 19.03.91 р. (б/н). Цей документ є чинним і детально визначає вимоги до обробки обладнання та приміщення їдалень, необхідність забезпечення особливих санітарно-гігієнічних умов для їх персоналу. Проте він не містить норм витрачання мийних засобів для забезпечення встановлених СанПіН вимог залежно від площі їдальні, кількості та виду обладнання, чисельності персоналу тощо. Маємо лише рецепт для приготування дезінфікуючих засобів (дода-ток 6 до СанПіН), із якого можна визначити кількість речовин, які використовуються при виготовленні таких засобів. Але, знову ж таки, норми витрачання самого вже приготовленого засобу СанПіН не містить.

Не містить таких норм і жоден інший нормативний документ. Однак не виключено, що на рівні головного розпорядника коштів існує відомчий документ, який містить норми витрачання мийних засобів для шкільних їдалень і не призначений для користування «широким загалом». Тому першим кроком для врегулювання ситуації є письмовий офіційний запит до головного розпорядника бюджетних коштів вищого рівня щодо надання для користування такого документа, якщо він існує.

У разі відмови вважаємо за доцільне скористатися нормами ГОСТ 14.322-83 «Нормування витрачання матеріалів», який є міждержавним стандартом та визнаний у судовій практиці таким, що є діючим на території України. Такий висновок наведено в постанові Харківського окружного адміністративного суду від 30.11.10 р. № 2-а-7628/10/2070, де крім вищевикладеного, по суті, зазначено, що якщо чинним законодавством України не визначено конкретні органи (організації, установи), на які покладено обов’язок розробки норм витрачання тих чи інших матеріалів, підприємство чи установа може розробити власні норми в порядку, визначеному ГОСТ 14.322-83.

Отже, за відсутності офіційно затверджених норм витрачання дезінфікуючих та мийних засобів для галузі громадського харчування доцільно скористатися розд. 3 ГОСТ 14.322-83 «Методи розробки норм витрачання матеріалів», а саме п. 3.3, де йдеться про порядок розробки норм витрачання матеріалів дослідним методом у лабораторних умовах або безпосередньо в умовах виробництва. У нашому випадку доцільно вибрати виробництво.

Для цього в установі за наказом керівника має бути створена тимчасова комісія, до складу якої мають увійти представники бухгалтерських та економічних служб. Або таку роботу можна доручити одній із уже створених в установі комісій. Уважаємо, що в ході роботи комісії заміри фактичного витрачання матеріалів для виконання встановлених санітарних вимог слід здійснювати декілька (уважаємо, що не менше трьох) днів, аби отримати середньостатистичний показник таких витрат. На підставі таких вимірювань доцільно скласти узагальнюючий акт із висновками комісії (за підписами членів комісії) та установленою нормою витрачання того чи іншого виду засобів, після чого подати його на затвердження керівнику установи або його заступнику за відповідним напрямом. Обов’язково про необхідність використання встановленої таким чином норми слід зазначити в наказі про організацію бухгалтерського обліку з посиланням на додаток до такого наказу, яким буде акт.

Можливе також затвердження таких норм і окремим наказом, у констатуючій частині якого слід зазначити, що наказ видано з метою контролю за раціональним витрачанням бюджетних коштів. Зазначені норми слід довести під підпис до посадових осіб, що відповідають за роботу їдальні.

Установлення таких норм, по-перше, забезпечить оптимальне планування видатків у кошторисі, а по-друге, контролюючими органами буде сприйнято як виконання вищенаведених вимог Порядку № 228, де йдеться про дотримання норм без конкретизації, якого рівня установою чи організацією вони затверджені.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали