Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Урегульовано порядок реєстрації зобов’язань у системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство»

Наталя Боцман

09.02.2016 2315 0 1

Наказом Мінфіну від 22.12.15 р. № 1161 (далі – Наказ № 1161), який набуває чинності з 05.02.16 р., унесено зміни до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 02.03.12 р. № 309 (далі – Порядок № 309).

Наказ № 1161 видано з метою приведення Порядку № 309 у відповідність до вимог законодавства, зокрема Закону від 11.02.15 р. № 183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів» (далі – Закон № 183) та Закону від 15.09.15 р. № 679-VIII «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції», і врегулювання питання обміну документами між розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів і органами Казначейства при застосуванні системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» (далі – СДО).

З огляду на це уточнено норми п. 1.2 Порядку № 309, який передбачає, що в разі застосування СДО між розпорядниками та/або одержувачами бюджетних коштів та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, у тому числі електронними документами.

Крім того, Законом № 679 унесено зміни до ст. 7 Закону від 10.04.14 р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон № 1197), відповідно до яких Казначейство до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність оригіналу такого договору, наданого замовником органу Казначейства, річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, що підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено зазначений договір. Перевірка наявності документів (крім оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу Казначейства) здійснюється органами Казначейства шляхом перегляду документів, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу.

У зв’язку із цим унесено відповідні зміни до абзацу третього п. 2.1 та абзацу другого п. 2.2 Порядку № 309, відповідно до яких розпорядники бюджетних коштів не повинні подавати до органів Казначейства річний план закупівель, звіт про результати проведення процедури закупівель та інші документи, передбачені Законом № 1197.

Відтепер для реєстрації бюджетного зобов’язання, за яким застосовуються процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпорядник бюджетних коштів має подати до органу Казначейства разом із Реєстром бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі – Реєстр) тільки оригінал договору про закупівлю або його копію, засвідчену в установленому порядку.

Зазнав змін п. 2.16 Порядку № 309, яким визначено порядок надання органами Казначейства розпорядникам бюджетних коштів виписок із рахунків, на яких обліковуються бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання. Такі виписки надаватимуться лише в електронному вигляді і лише за зверненням розпорядників бюджетних коштів, тоді як раніше вони надавалися щомісяця в останній робочий день місяця.

На виконання вимог п. 3 ст. 3 Закону № 183 Казначейство зобов’язане оприлюднювати на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (далі – веб-портал) інформацію про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, у тому числі за операціями на реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

Оприлюдненню на веб-порталі не підлягає інформація про трансакції, пов’язані з видатками, які проводяться під грифом «цілком таємно», «таємно», «для службового користування», та видатками утворених відповідно до закону військових формувань, правоохоронних органів щодо забезпечення обороноздатності країни в особливий період або під час проведення антитерористичної операції. Інформація, яка містить персональні дані фізичної особи, підлягає оприлюдненню після захисту персональних даних.

Визначення трансакцій, які не підлягають оприлюдненню на веб-порталі, має здійснюватись розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів.

З метою виокремлення інформації, яка не підлягає оприлюдненню, Наказом № 1161 викладено в новій редакції форму Реєстру (додаток 2 до Порядку № 309). Реєстр доповнено новою графою «Інформація про обмеження оприлюднення», в якій проставляється ознака:

«НО» – якщо інформація про бюджетне фінансове зобов’язання пов’язана з витратами, які проводяться під грифом «цілком таємно», «таємно», «для службового користування», та витратами утворених відповідно до закону військових формувань, правоохоронних органів щодо забезпечення обороноздатності країни в особливий період або під час проведення антитерористичної операції, не підлягає оприлюдненню на веб-порталі відповідно до вимог законодавства України;

«ПД» – якщо інформація про бюджетне фінансове зобов’язання пов’язана з витратами, які містять персональні дані фізичної особи, підлягає оприлюдненню після захисту персональних даних на веб-порталі відповідно до вимог законодавства України.

Крім того, Казначейство працює над розширенням функціональних можливостей СДО, яка передбачає обмін документами між розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів і органами Казначейства в електронному вигляді. Це дозволить здійснювати реєстрацію бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів в електронній формі. З метою нормативного врегулювання питань реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань в електронній формі до гл. 3 Порядку № 309 унесено відповідні уточнення.

Зокрема, увагу слід звернути на таке. Уточнено час подання в електронній формі документів до системи Казначейства для реєстрації в електронному вигляді бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань. Так, розпорядник бюджетних коштів здійснює формування та подання документів за переліком та у строки, визначені п. 2.2, 2.4 гл. 2 та/або п. 4.1 гл. 4 Порядку № 309, протягом операційного дня у межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня (п. 3.1 Порядку № 309).

Зауважимо, що операційний час – це частина операційного дня банку або іншої установи – учасника платіжної системи, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані цим банком (установою) протягом цього самого робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється банком або іншою установою – учасником платіжної системи самостійно та закріплюється в їх внутрішніх нормативних актах (Закон від 05.04.01 р. № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»). Операційний час, протягом якого органи Казначейства приймають від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів документи, визначається Регламентом роботи органів Казначейства в системі електронних платежів Національного банку України та у внутрішній платіжній системі.

Відтепер підтвердженням для розпорядника бюджетних коштів успішної передачі його електронних документів до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства (п. 3.4 Порядку № 309), а не квитанція про одержання документів. Датою та часом отримання документів в електронному вигляді органом Казначейства є дата та час, зафіксовані в повідомленні системи Казначейства про отримання цих документів (п. 3.5 Порядку № 309).

Відлік строку опрацювання органом Казначейства документів в електронному вигляді, переданих розпорядником бюджетних коштів до системи Казначейства, починається з дати та часу, зафіксованих у повідомленні системи Казначейства про їх отримання (п. 3.6 Порядку № 309).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали