Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік земельних ділянок: точки дотику бюджетного та земельного законодавства

Наталия Сушко

23.08.2016 690 0 2

На сьогодні питання оприбуткування в бухгалтерському обліку земельних ділянок бюджетними установами стає все складнішим, оскільки при цьому мають ураховуватись не лише норми Бюджетного кодексу (далі – БК), НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.10 р. № 1202 (далі – Наказ № 1202), Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектора, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі – Методрекомендації «Основні засоби»), але й норми Земельного кодексу та правові засади земельного законодавства, зокрема щодо набуття права на користування земельною ділянкою та оцінки земель. Тому в цій консультації ми проаналізуємо норми згаданих нормативних документів та надамо рекомендації, як правильно відображати в бухобліку бюджетних установ надані їм земельні ділянки.

Відображення в бухобліку операцій із землею

Нагадаємо, що саме НП(С)БОДС 121 та Методрекомендації «Основні засоби» з 01.01.15 р. визначають методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, зокрема земельні ділянки. Тому положення цих нормативно-правових актів, як передбачено ст. 56 БК, мають ураховуватись бюджетними установами при веденні бухгалтерського обліку.

Згідно із Законом від 16.07.99 р. № 996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення таких операцій та які для підтвердження фактів здійснення господарських операцій повинні містити обов’язкові реквізити, визначені цим Законом.

Як зазначено в Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (додаток 1 до Плану рахунків, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.13 р. № 611, далі – План рахунків), земля, яка згідно із чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду, обліковується на субрахунку бухобліку 101 «Земельні ділянки».

Відповідно до п. 12 розд. ІІІ Методрекомендацій «Основні засоби» земельні ділянки обліковуються на підставі документів, установлених законодавством.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали