Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Стільці в подарунок: як відобразити в бухобліку та звітності

26.04.2018 1736 0 2

Ситуація: у березні 2018 року дитячий садок отримав як дарунок 25 дитячих стільців загальною вартістю 8 500 грн. Особа, яка подарувала стільці, надала видаткову накладну, де зазначено ціну за одиницю, кількість і загальну вартість отриманих стільців. Як відобразити цю операцію в бухобліку та фінзвітності?

Основні засоби (далі – ОЗ), безплатно отримані від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів держсектора), зараховуються на баланс установи за первісною вартістю. Відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектора, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі – Методрекомендації № 11), первісною вартістю таких ОЗ є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 3 розд. ІІІ Методрекомендацій № 11. Тобто первісною вартістю подарованих ОЗ може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема із первинних документів, з урахуванням вказаних витрат (п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій № 11).

Аби визначити субрахунки для відображення в бухобліку операції з безплатного отримання стільців, звернемося до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219 (далі – Наказ № 1219, Порядок № 1219). У ньому ми виберемо два субрахунки:

  • 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», де ведеться облік необоротних матеріальних активів, строк експлуатації яких перевищує один рік, але які за вартісними ознаками не включено до ОЗ;
  • 7511 «Доходи за необмінними операціями», на якому обліковуються доходи від безплатно отриманих активів, послуг (робіт), а також суми штрафів, неустойки, пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, що включаються до складу доходів звітного періоду відповідно до законодавства, зобов’язання, що не підлягають погашенню (крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув). Тут також відображається отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у т. ч. надходження у натуральній формі) тощо.

Для документального оформлення безплатно отриманих стільців застосовуємо Акт приймання-передачі основних засобів типової форми, затвердженої наказом Мінфіну від 13.09.16 р. № 818 (далі – Наказ № 818).

Крім того, відповідно до п. 12.7 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938 (далі – Порядок № 938), у разі отримання надходжень в натуральній формі до органів Казначейства необхідно подати Довідку про надходження в натуральній формі (додаток 27 до Порядку № 938) не пізніше останнього робочого дня місяця.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали