Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Складаємо мережу розпорядників коштів

Настає пора, коли необхідно не лише здійснювати заходи, пов'язані із завершенням бюджетного року, а й подбати про використання бюджетних коштів у наступному році. Із цієї консультації ви дізнаєтесь, як розпорядникам коштів правильно скласти мережу на 2016 бюджетний рік.

Загальні вимоги

Формування мережі розпорядниками коштів державного та місцевих бюджетів регулюється Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938 (далі – Порядок № 938), та Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.12 р. № 1407 (далі – Порядок № 1407), та відповідно.

Згідно з вимогами гл. 4 Порядку № 938 та розд. ІІ Порядку № 1407 мережа складається головними розпорядниками коштів та розпорядниками коштів нижчого рівня, що мають власну мережу.

Форму, за якою подається мережа розпорядниками коштів державного бюджету, затверджено в додатку 1 до Порядку № 1407, а розпорядниками коштів місцевого бюджету – у додатку 4 до Порядку № 938.

Зважаючи, що у формі мережі обов’язково вказується код за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі – Єдиний реєстр), до мережі включаються лише ті розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, які в ньому зареєстровані. Нагадаємо, що Порядок формування зазначеного реєстру затверджено наказом Мінфіну від 22.12.11 р. № 1691 (далі – Порядок № 1691).

Складання мережі

При складанні мережі необхідно звернути увагу на те, хто може включатися до мережі, а хто ні.

Так, до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня включаються розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, якщо вони отримують бюджетні асигнування безпосередньо від них.

До мережі розпорядника бюджетних коштів можуть бути включені відокремлені структурні підрозділи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), які не є юридичними особами, відомості щодо яких унесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР).

Наголошуємо, що:

  • розпорядник або одержувач коштів державного бюджету не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та до мережі розпорядника нижчого рівня за однією бюджетною програмою (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів);
  • установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів;
  • одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів).

Також не включаються до мережі виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари).

Розпорядниками коштів держбюджету складається мережа за кодами відомчої класифікації без розподілу за виконуваними програмами.

Існують особливості формування мережі силових структур, які визначено п. 2.3 Порядку № 1407. При складанні мережі силовими структурами розпорядники нижчого рівня, які обслуговуються в одному Головному управлінні Казначейства (базовому), можуть включатися до мережі розпорядників нижчого рівня, які обслуговуються в іншому Головному управлінні Казначейства (транзитному). Мережа силових структур уноситься до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету базовими Головними управліннями Казначейства.

Особливістю формування мережі відповідними розпорядниками коштів місцевих бюджетів є те, що вона складається за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/кодами Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод).

Звертаємо увагу на особливості подання мережі відповідними розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

У строки, визначені п. 4.19 гл. 4 Порядку № 938, подається мережа за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/кодами Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод), за якими вони вперше визначені головними розпорядниками на відповідний бюджетний період.

У разі якщо за певним кодом класифікації видатків на наступний бюджетний період бюджетна установа в особі її керівника визначена головним розпорядником не вперше, її мережа за цим кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів підлягає обов’язковій перевірці на відповідність установленим вимогам до мережі та рішенню (проекту рішення) про відповідний місцевий бюджет. При виявленні невідповідностей установленим вимогам до мережі даним Єдиного реєстру у мережу вносяться відповідні зміни.

Слід пам’ятати, що головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) має включити до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснити заходи щодо впорядкування бюджетної заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду (із дотриманням вимог ч. 2 ст. 57 Бюджетного кодексу).

Якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду головним розпорядником (розпорядником нижчого рівня) не включено до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі та мали бюджетну заборгованість та для яких у кошторисах (планах використання бюджетних коштів) не передбачені бюджетні асигнування для погашення такої заборгованості, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно із законом.

Окремо слід зазначити, що в разі якщо розпорядника бюджетних коштів не включено до мережі на поточний бюджетний період, а одержувача бюджетних коштів – на поточний та попередній бюджетні періоди, органи Казначейства перевіряють дані про державну реєстрацію припинення юридичної особи (унесення запису про закриття відокремленого структурного підрозділу юридичної особи) в ЄДР.

Відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи (унесення запису про закриття відокремленого структурного підрозділу юридичної особи) є підставою для закриття органом Казначейства відповідної Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі (п. 5.2 Порядку № 1691).

Строки подання мережі

Строки подання до органів Казначейства мережі розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів визначено законодавством.

Зокрема, головні розпорядники коштів державного і місцевих бюджетів подають мережу не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного періоду, а розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня – не пізніше ніж за 10 днів до початку бюджетного періоду (розд. ІІ, п. 4.19 гл. 4 Порядку № 938; п. 2.1, 2.2 Порядку № 1407). Тобто головні розпорядники коштів державного і місцевих бюджетів для використання бюджетних коштів у 2016 році повинні подати мережу до органів Казначейства до 17 грудня поточного року, а розпорядники коштів нижчого рівня – до 22 грудня відповідно.

Отже, нормативно-правовими актами чітко визначено строки подання до органів Казначейства мережі, що дозволяє органам Казначейства здійснювати контроль за їх дотриманням.

Резюмуючи, зазначимо, що своєчасне та правильне формування мережі розпорядниками коштів сприятиме своєчасному відкриттю рахунків та здійсненню операцій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у новому бюджетному році.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали