Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Шкільне харчування: організація, продуктові та грошові норми


Діти – квіти нашого життя. Держава виділяє бюджетні кошти на безплатне одноразове харчування учнів початкової школи та дітей пільгового контингенту. Завдання економічних служб – провести правильний розрахунок необхідних коштів і організувати бухгалтерський облік так, щоб сприяти ефективному цільовому використанню виділених бюджетних коштів та надавати прозору інформацію із цього приводу батькам, контролюючим органам та іншим заінтересованим особам.


Організація харчування

Згідно зі ст. 22 Закону від 13.05.99 р. № 651-XIV «Про загальну середню освіту» з метою турботи про здоров'я учнів у навчальному закладі має бути передбачене харчування. Відповідальність за його організацію покладається на засновників, якими для державних і комунальних установ є місцеві органи виконавчої влади, а для установ, що належать територіальній громаді, – органи місцевого самоврядування, і на керівників навчального закладу. Норми та порядок організації харчування встановлюються КМУ. Контроль за якістю харчування здійснюють органи охорони здоров'я.

Відповідальними за організацію харчування дітей у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, за матеріально-технічний стан харчоблоку (їдальня, буфет), дотримання вимог санітарного законодавства, згідно з п. 4 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом МОЗ та МОН від 01.06.05 р. № 242/329 (далі – Порядок № 242/329), є засновники (власники), керівники цих установ і організацій (підприємств), які забезпечують харчування дітей.

Чинна нормативна база передбачає два варіанти організації харчування: включення працівників їдальні до штату навчального закладу або укладення договору про надання послуг з підприємством громадського харчування. Як правило, таке підприємство обслуговує безліч навчальних закладів, тобто сума договору з ним перевищує 200 000 грн., і його укладення має проходити через тендер відповідно до ст. 2 Закону від 25.12.15 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі».

При виборі виконавця перевагу слід віддати тому, хто має прямі договори на постачання продуктів харчування з вітчизняними сільгоспвиробниками та власний автотранспорт для їх доставки в навчальні заклади. Ціни на основні продукти харчування, а також умови їх можливої зміни доцільно затвердити як додаток до договору на їх постачання або на надання послуг.

Якість і безпека харчування

Продукти харчування та продовольча сировина мають надходити в навчальні заклади разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість. Продукти, на які немає передбачених нормативною базою документів, що підтверджують їх якість і безпеку, і строк придатності до вживання яких закінчився, мають бути вилучені з обігу згідно із Законом від 23.12.97 р. № 771/97-ВР «Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини».

Підтвердженням відповідності якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини служить:

  • сертифікат відповідності (якості);
  • висновок санітарно-гігієнічної експертизи або занесення в Державний реєстр МОЗ;
  • ветеринарний дозвіл для сировини тваринного походження;
  • карантинний дозвіл для сировини рослинного походження.

Згідно з п. 14 Порядку № 242/329 відповідальність за безпеку та якість продовольчої сировини і готової продукції покладається на постачальника та підприємство громадського харчування. Якщо працівники харчоблоку входять до штату установи, то за це відповідає керівник навчального закладу.

Продуктові та грошові норми. Харчування бюджетним коштом

Норми харчування в навчальних і оздоровчих закладах затверджені постановою КМУ від 22.11.04 р. № 1591 (далі – Норми № 1591). Додаток 7 до цього документа присвячено саме загальноосвітнім закладам. Набір продуктів в грамах для одноразового харчування одного учня наводиться окремо для початкової та старшої школи, також зазначено вміст у ньому білків, жирів і вуглеводів та його енергетичну цінність. У п. 2 приміток до цього додатка зазначено, що за цими ж нормами забезпечуються безплатним одноразовим харчуванням учні 1–4-го класів і відвідувачі груп продовженого дня, діти-сироти, діти, позбавлені батьківської опіки, та діти з малозабезпечених сімей (далі – діти пільгового контингенту).

Ці самі продуктові норми у грамах для безплатного харчування за бюджетні кошти передбачені Порядком надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, які звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженим постановою КМУ від 02.02.11 р. № 116 (далі – Порядок № 116). У документі також обумовлено контингент учнів, яким видається безплатне харчування за бюджетні кошти. Зокрема, згідно з п. Порядку № 116 перелік доповнено такою категорією, як діти, що постраждали від аварії на ЧАЕС, та учні 1–4-го класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону від 01.06.2000 р. № 1768-III «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», а також зроблено застереження для вихованців груп продовженого дня, які можуть бути звільнені від плати за харчування за рішенням педагогічної ради навчального закладу, причому 10 % – у повному розмірі і 15 % – наполовину.

Пункт 6 Порядку № 116 закріплює такі режими харчування: сніданок для 1–4-го класів, обід та підвечірок для груп продовженого дня початкової школи, обід для дітей пільгового контингенту та 5–7-го класів або обід і підвечірок при тривалому перебуванні у школі. Обід для дітей пільгового контингенту надається безплатно згідно з постановою КМУ від 19.06.02 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Наведемо продуктові Норми № 1591 разом із поточними середніми ринковими цінами, наприклад, на сході України, що дозволить визначити вартість продуктової корзини, гарантованої державою для безплатного одноразового харчування учнів за бюджетні кошти, як суму за всіма найменуваннями добутку двох величин (див. табл. 1).

Зауважимо, що подібні розрахунки мають бути підставою для розробки відповідних показників місцевих бюджетів і бути їх невід'ємною частиною згідно із принципом обґрунтованості, закладеним ст. 7 Бюджетного кодексу, а також Порядком складання, розгляду, затвердження та основними вимогами до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженими постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228.

Таблиця 1

Найменування продуктів

Ціна,
грн/кг*

6–10 років

Від 10 років і старше

Норма, г

Сума, коп.

Норма, г

Сума, коп.

1

2

3

4

5

6

Хліб житній

5

60

30

80

40

Мука пшенична

7

5

4

10

7

Крупи, бобові, макарони

7

21

15

30

21

Цукор

8

15

12

18

14

Масло вершкове

50

8

40

10

50

Олія соняшникова

12

7

8

10

12

Картопля**

8

125

100

150

120

Овочі різні**

4

175

70

225

90

Фрукти, соки

8

50

40

75

60

Фрукти сушені

20

8

16

8

16

Яйця, штук

10

0,25

25

0,25

25

Молоко та кисломолочні

9

18

16

20

18

Сир

25

16

40

20

50

Сметана

15

5

8

6

9

М'ясо, птиця

45

35

158

35

158

Риба***

30

28

83

28

83

Чай

120

0,1

1

0,1

1

Усього

 

 

665

 

812

* Із ПДВ і транспортними витратами.
** Відходи – 20 %.
*** Відходи – 10 %

Якщо продуктові норми в грамах не визначено, тобто, слідуючи логіці документа, якщо харчування здійснюється за батьківські кошти, п. 7 Порядку № 116 встановлює граничні грошові норми з розрахунку на день не більше 2 % прожиткового мінімуму на дітей віком від 6 до 18 років. Причому сніданок і вечеря – у розмірі 25 % загальної суми, обід – 40 % і підвечірок – 10 % (див. табл. 2).

Таблиця 2
(грн.)

Прожитковий мінімум на дітей 6–18 років

Вартість продуктів сніданку

Вартість продуктів обіду

Вартість продуктів підвечірку

01.01.16 р. – 30.04.16 р.

01.05.16 р. – 30.11.16 р.

01.12.16 р. – 31.12.16 р.

Середній на 2016 рік

1

2

3

4

5

6

7

1 455,00

1 531,00

1 689,00

1 518,83

7,60

12,15

3,07

Для довідки повідомимо, що на практиці відповідними місцевими бюджетами на 2016 рік затверджено такі суми на безплатне харчування учнів початкової школи: у Харкові – 9 грн., у Вінниці – 5 грн., у Львові – 9,40 грн.

Порівнюючи два різних підходи до визначення вартості продуктової корзини, можна зробити такі висновки: дотримання норм продуктів у грамах дозволяє надати збалансоване раціональне харчування згідно з медичними рекомендаціями, а грошова норма дозволяє забезпечити конституційну рівність усіх громадян України, незалежно від коливань цін і якості бюджетних розрахунків у регіонах. Таким чином, саме поєднання двох підходів збереже переваги та усуне недоліки кожного з них.

Звертаємо увагу й на те, що підсумкові величини, отримані двома різними способами, близькі одна до одної. Тому вважаємо за корисне внести поправку до чинного законодавства, доповнивши п. 4 Порядку № 116 таким абзацом: «Вартість продуктової корзини, розрахована згідно з нормами у грамах відповідно до абзацу першого, має бути не менше суми, визначеної згідно з п. 7 цієї постанови)».

Циклічне двотижневе меню: запровадження норм у життя

Головним принципом здорового харчування є задоволення потреб організму в енергії та певній кількості хімічних речовин, що досягається завдяки дотриманню затверджених продуктових Норм № 1591. Оскільки страви, приготовлені з цих продуктів, не повинні часто повторюватись і окремі найменування присутні в раціоні не щодня, а кілька разів на тиждень [наприклад, риба при щоденній нормі нетто 25 г може подаватися двічі на тиждень по 62,5 г (25 г х 5 : 2 г)], розробляють примірні двотижневі циклічні меню. Вони різні на літньо-осінній і зимово-весняний періоди.

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством відповідальність за дотримання норм харчування лежить на власнику та керівнику бюджетної установи. До штату загальноосвітніх навчальних закладів Типовими штатними нормативами, затвердженими наказом МОН від 06.12.10 р. № 1205, введено медичну сестру з дієтичного харчування: 0,5 ставки при кількості учнів, які харчуються, від 60 до 200 і 1 ставка – при кількості понад 200. Тому навіть у разі укладення договору на надання послуг із підприємством громадського харчування циклічне меню має затверджуватися директором школи як керівником замовника послуг і директором підприємства громадського харчування як керівником виконавця, а погоджують його з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби як органом контролю від МОЗ.

Щоденне меню на базі циклічного має бути єдиним для всіх дітей установи, але з різним виходом страв за віковими групами. У разі відсутності будь-якого продукту для збереження цінності раціону слід здійснювати його заміну відповідно до таблиці взаємозамінності згідно з додатком 8 до Норм № 1591.

Як приклад наведемо зразок циклічного меню.

Зразок

<...>

№ рецепта

Найменування страв

Вихід, г

Білки, г

Жири, г

Вуглеводи, г

Кілокалорії

1

2

3

4

5

6

7

Понеділок, сніданок

36

Салат зі свіжої капусти

50

0,8

2,5

4,5

44

173

Омлет

53

5,5

11,7

1,1

180

292

Рис відварний

100

2,5

3,9

26,9

153

9

Сир твердий

15

3,0

4,5

 

56

 

Хліб

30

2,2

0,2

14,9

73

349

Чай з лимоном

150

0,1

 

15,0

60

Усього

 

14,1

22,8

62,4

566

Вівторок, сніданок

55

Ікра морквяна

50

0,9

2,6

4,5

46

261

Тефтелі яловичі

30

4,7

6,4

6,4

103

290

Каша гречана

100

3,7

3,3

23,7

166

 

Хліб

30

2,2

0,2

14,9

73

354

Какао з молоком

200

3,8

3,9

25,8

154

Усього

 

15,3

16,4

75,3

542

Середа, сніданок

54

Ікра кабачкова

30

0,3

1,1

1,8

18,4

219

Ковбаса «Докторська» відварна

50

3,4

10,1

 

104,4

291

Каша пшенична

100

3,1

3,2

17,2

149

 

Хліб

30

2,2

0,2

14,9

73

354

Какао з молоком

200

3,8

3,9

25,8

154

Усього

 

12,8

18,5

59,7

498,8

Четвер, сніданок

36

Салат зі свіжої капусти

50

0,8

2,5

4,5

44

278

Філе куряче відварне

40

8,2

11,4

8,8

170

290

Каша пшоняна

100

4,7

4,0

25,8

159

 

Хліб

30

2,2

0,2

14,9

73

349

Чай з молоком

200

2,5

2,5

19,0

95

Усього

 

16,0

18,1

67,8

541

П'ятниця, сніданок

131

Ікра морквяна

30

0,5

1,3

2,3

23

195

Риба жарена

50

14,6

7,3

2,3

114

308

Картопля тушкована

100

2,0

5,4

16,6

123

 

Хліб

30

2,2

0,2

14,9

73

349

Чай з цукром

200

0,1

 

15,0

60

Усього

 

19,4

14,2

51,1

393

Середні за тиждень

 

16,0

18,5

64,3

508

Норми № 1591

 

27,0

25,6

114

794

% виконання норми

 

59

72

56

64

 

<...>

Як бачимо, у наведеному прикладі Норми № 1591 виконуються частково: за енергетичною цінністю – на 64 %, за білками – на 59 %. Є відхилення у співвідношенні основних поживних речовин. При цьому на циклічному меню немає підпису керівника навчального закладу, що свідчить про відсутність роботи з організації харчування, направленої на виконання продуктових норм. Нагадаємо, що за дії або бездіяльність, які порушують права громадян (у прикладі порушуються права дітей), чинним законодавством передбачено відповідальність.

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 9

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали