Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Розробка положення про інвентаризацію в бюджетних установах

27.09.2016 1046 0 4

У бухгалтерів бюджетної сфери часто виникає запитання щодо доцільності індивідуального Положення про проведення інвентаризації як окремого локально-нормативного акта установи. Можливість складання такого документа для внутрішнього використання передбачено п. 22 Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879. Доцільність його наявності в бюджетній установі, на нашу думку, аргументується таким.

Положення № 879 розглядає питання проведення інвентаризації для всіх суб’єктів господарської діяльності і не повною мірою ураховує галузеві, інші особливості ведення господарської діяльності тієї чи іншої бюджетної установи та вимоги відомчих нормативних актів щодо відображення даних в інвентаризаційних описах. Тому на доповнення до цього нормативно-правового акта у внутрішньому Положенні якраз і враховуються відомчі нормативні документи з питань інвентаризації. Крім того:

  • своїм Положенням бюджетна установа може внести зміни до типових інвентаризаційних форм (описів, актів тощо), які обумовлені галузевою специфікою, необхідністю внесення додаткових даних в інвентаризаційні документи згідно з розпорядженнями розпорядника вищого рівня управління;
  • потреба у внутрішньому Положенні викликана і суб’єктивним фактором: члени інвентаризаційної (робочої інвентаризаційної) комісії зазвичай не зовсім володіють необхідними знаннями нормативної бази, а внутрішнє Положення надає їм можливість ознайомитись із порядком проведення інвентаризації, який ураховує вимоги як загальнодержавних, так і відомчих нормативно-правових актів, та застосувати як загальноприйняті, так і специфічні підходи до проведення інвентаризації та узагальнення її результатів;
  • внутрішнє Положення буде основою для проведення методичних занять із членами інвентаризаційної (робочої інвентаризаційної) комісії бюджетної установи перед початком інвентаризації (зазвичай такі заняття проводяться головним бухгалтером або начальником фінансово-економічної служби);
  • підставою для розробки внутрішнього Положення можуть бути і вимоги розпорядника бюджетних коштів вищого рівня щодо необхідності такої розробки.

Отже, внутрішнє Положення про проведення інвентаризації установи має бути настільною книгою для голови інвентаризаційної комісії та її членів.

Як зразок для розробки такого локального документа в цьому випуску ми наводимо Положення про проведення інвентаризації військової частини, у якому враховано специфіку (галузеві особливості) оборонного відомства. Ви ж можете взяти його за основу при розробці свого Положення, урахувавши галузеві особливості своєї бюджетної установи.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини А0000
полковник медичної служби
С. В. Петренко

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали