Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Правила обслуговування коштів бюджету розвитку та власних надходжень в установах банків

Наталия Сушко

06.11.2015 490 0 0

Законом від 28.12.14 р. № 79-VIIІ було внесено зміни до ч. 2 ст. 78 Бюджетного кодексу (далі – БК), які дозволяють фінансовим органам, бюджетним установам здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень (далі – кошти) в установах банків державного сектора (далі – банки). До таких банків належать, зокрема, ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектора, затверджений коментованою Постановою № 378 (далі – Порядок № 378), визначає процедуру обслуговування таких коштів, а також особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів і складення звітності про виконання місцевих бюджетів щодо таких коштів. Звертаємо увагу на низку прописаних у ньому важливих моментів.

Обслуговування зазначених коштів у банках здійснюється на підставі договору банківського рахунка, що укладається між банком та місцевим фінансовим органом або розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів за умови прийняття Верховною Радою АР Крим, відповідною місцевою радою відповідного рішення під час затвердження місцевого бюджету. Таке рішення приймається до початку бюджетного періоду і протягом такого періоду не змінюється (п. 3 Порядку № 378). Тобто для зміни казначейського обслуговування на банківське необхідно завчасно, до початку нового бюджетного періоду ухвалити рішення про місцевий бюджет і саме в ньому передбачити обслуговування відповідних коштів місцевих бюджетів та їх розпорядників у частині власних надходжень в установах банків державного сектора. Ураховуючи, що рішення про місцеві бюджети на 2015 рік уже прийнято, у поточному році обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень здійснюватиметься органами Казначейства в загальновстановленому порядку.

Слід наголосити на тому, що обслуговування зазначених коштів у банках не звільняє місцеві фінансові органи та розпорядників бюджетних коштів від обов’язку дотримання норм ст. 46 БК та інших нормативно-правових актів, які регламентують бюджетний процес. Крім того, під час обслуговування коштів у банках місцеві фінансові органи, розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів, органи Казначейства та банки забезпечують проведення процедур та здійснення повноважень, визначених Законом від 10.04.14 р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (п. 5 Порядку № 378).

Обслуговування коштів у держбанках передбачає відкриття місцевими фінансовими органами та/або розпорядниками бюджетних коштів у банках необхідної кількості поточних рахунків для зарахування коштів відповідно до класифікації власних надходжень бюджетних установ та здійснення витрат згідно із законодавством. Тобто, як і при казначейському обслуговуванні, бюджетні установи повинні відкрити окремий рахунок на кожну групу власних надходжень.

Закриття рахунків та операції щодо залишків коштів на них у кінці бюджетного періоду здійснюються із дотриманням вимог ст. 57 БК (не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду або останнього дня іншого бюджетного періоду). При цьому невикористані залишки коштів бюджету розвитку для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді (з урахуванням їх цільового призначення) та залишки коштів капітальних трансфертів (субвенцій), отриманих з інших місцевих бюджетів, для покриття витрат у наступному бюджетному періоді (з урахуванням їх цільового призначення) зберігаються на рахунках за умови наявності відповідного положення в рішенні про місцевий бюджет, з якого вони надані. У разі відсутності такого положення установа складає платіжне доручення на повернення невикористаних залишків коштів до бюджету, з якого вони надані. У реквізиті «Призначення платежу» вказуються причини та підстави повернення коштів.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали