Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Операції з грошовими коштами

24.02.2021 2687 0 1


У консультації розглянемо, як відображаються в бухгалтерському обліку господарські операції з грошовими коштами.


Облік операцій з грошовими коштами – це облік надходження бюджетних коштів шляхом отримання бюджетних асигнувань, виручки за реалізацію продукції (робіт, послуг), благодійних внесків, облік витрачання бюджетних коштів, видачі під звіт, придбання, витрачання інвалюти та курсових різниць за валютними залишками.

Облік надходження та витрачання грошових коштів у касі установи

Облік готівкових операцій в Україні здійснюється згідно з Положенням, затвердженим постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148 (далі - Положення № 148).

Гранична сума розрахунків готівкою становить 10 000 грн. Відповідно до п. 10.3 Порядку, затвердженому наказом Мінфіну від 24.12.12 р. № 1407, суми власних надходжень, що надходять готівкою до кас бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для зарахування до спецфонду держбюджету власних надходжень бюджетних установ. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, проведених у поточному бюджетному періоді, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті в банках держсектору, і тільки після цього можуть витрачатися за призначенням згідно із затвердженим кошторисом.

Приклад 1

Надходження до каси установи (платник ПДВ) як плата за послуги

Заклад освіти здає приміщення в оренду. Сума орендних платежів становить 6 000 грн (у т. ч. ПДВ – 1 000 грн). Орендар сплатив до каси установи за оренду приміщення 6 000 грн.

Облік операцій орендодавець веде так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО*

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано плату за оренду майна

Акт наданих послуг

4, 14

2117

7411

6 000

2

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

Податкова накладна

14

7411

6311

1 000

3

Отримано до каси установи готівку у сплату за оренду майна

Прибутковий касовий ордер
(далі – ПКО)
типової форми № КО-1**

1, 4

2211

2117

6 000

4

Унесено на реєстраційний рахунок готівку з каси установи

Видатковий касовий ордер
(далі – ВКО)
типової форми № КО-2***,
виписка з реєстраційного рахунка

1, 3

2313

2211

6 000

* МО – меморіальний ордер.
** Наведена в додатку 2 до Положення № 148.
*** Наведена в додатку 3 до Положення № 148.

Приклад 2

Надходження до каси установи (не є платником ПДВ) як плата за послуги

Заклад освіти здає приміщення в оренду. Сума орендних платежів становить 7 500 грн (у т. ч. ПДВ – 1 250 грн). Орендар сплатив до каси установи орендну плату в розмірі 7 500 грн.

Орендодавець веде облік операцій так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано плату за оренду майна

Акт наданих послуг

4, 14

2117

7411

7 500

2

Отримано до каси установи готівку у сплату за оренду майна

ПКО типової форми № КО-1

1, 4

2211

2117

7 500

3

Унесено на реєстраційний рахунок готівку з каси установи

ВКО типової форми № КО-2,
виписка
з реєстраційного рахунка

1, 3

2313

2211

7 500

Приклад 3

Надходження грошових коштів до каси установи з реєстраційного рахунка

До каси установи надійшла готівка з реєстраційного рахунка в органах ДКС на виплату зарплати в сумі 100 000 грн за рахунок коштів загального фонду та 50 000 грн за рахунок коштів спецфонду. Працівникам видано зарплату в сумі 140 000 грн. Зарплату працівників, які не отримали її в касі, депоновано та внесено на реєстраційний рахунок.

Ці операції відображаються в обліку установи таким чином:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано в касу готівку з реєстраційного рахунка на виплату зарплати за рахунок:

– коштів, передбачених на виконання бюджетних програм

ПКО типової
форми № КО-11, 222112313.1100 000

– коштів спеціального фонду

1, 3

2211

2313.2

50 000

2

Видано з каси зарплату працівникам установи

Розрахункова відомість

1, 5

6511

2211

140 000

3

Депоновано зарплату, не отриману працівниками

Бухгалтерська довідка

5

6511

6412

10 000

4

Внесено на реєстраційний рахунок депоновану зарплату

ВКО типової форми
№ КО-2

1, 2

2313

2211

10 000

Приклад 4

Отримання спонсорських, благодійних внесків до каси установи

До каси установи надійшов благодійний внесок від фізособи в сумі 1 000 грн, який було перераховано на реєстраційний рахунок.

В обліку ця операція відображається так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано благодійний внесок до каси установи

ПКО типової форми
№ КО-1

1, 14

2211

7511

1 000

2

Зараховано на реєстраційний рахунок закладу освіти благодійний внесок, який надійшов до каси установи

ВКО типової форми
№ КО-2, виписка
з реєстраційного рахунка

1, 3

2313

2211

1 000

________

Облікові фішки

Відповідно до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219, у складі доходів за необмінними операціями відображається отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у т. ч. надходження в натуральній формі) тощо.

Приклад 5

Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті

Відповідно до наказу керівника закладу освіти працівника направлено в службове відрядження до м. Полтави. Із каси установи відповідно до кошторису витрат на відрядження йому видано під звіт грошові кошти в сумі 1 000 грн. Після закінчення відрядження працівник склав Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі – Звіт), який було затверджено керівником установи в сумі 1 500 грн. Працівнику було відшкодовано перевитрачені кошти з каси установи.

Облік цих операцій ведеться так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано до каси установи грошові кошти з реєстраційного рахунка

ПКО типової форми
№ КО-1

1, 2

2211

2313

1 000

2

Видано працівнику готівку з каси під звіт

ВКО типової форми
№ КО-2

1, 8

2116

2211

1 000

3

Прийнято та затверджено Звіт

Звіт*

8

8411

2116

1 500

4

Відшкодовано працівнику суму перевитрати відповідно до затвердженого Звіту

ВКО типової форми
№ КО-2

1, 8

2116

2211

500

* Форму Звіту затверджено наказом Мінфіну від 28.09.15 р. № 841.

________

Облікові фішки

Звіт має заповнювати підзвітна особа, а не бухгалтер установи.

Строки подання Звіту, визначені пп. 170.9.2 ПК, мають дотримуватися в обов’язковому порядку.

Приклад 6

Розрахунки з підзвітними особами за придбання матеріалів

До каси установи надійшла та була оприбуткована готівка, отримана з реєстраційного рахунка на закупівлю мийних засобів, у сумі 600 грн. Готівку було видано працівнику під звіт. Оприбутковано придбані працівником мийні засоби на суму 500 грн. Невитрачені гроші повернено до каси установи.

Здійснені операції відображаються в обліку установи таким чином:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано до каси установи грошові кошти з реєстраційного рахунка

ПКО типової
форми № КО-1

1, 2

2211

2313

600

2

Видано працівнику готівку з каси установи під звіт

ВКО типової
форми № КО-2

1, 8

2116

2211

600

3

Прийнято та затверджено Звіт та оприбутковано мийні засоби

Звіт

8

1812

2116

500

4

Унесено до каси установи суму невикористаного авансу відповідно до Звіту

ПКО типової
форми № КО-1

1, 8

2211

2116

100

________

Облікові фішки

Невикористаний залишок грошових коштів, виданих під звіт, працівник (фізособа) має повернути в касу чи перерахувати на банківський рахунок установи, яка видала ці кошти, до або під час подання Звіту (пп. 170.9.2 ПК).

Приклад 7

Надходження грошових документів

Заклад освіти (неплатник ПДВ) отримав бюд­жетні асигнування на придбання поштових марок. Установа перерахувала попередню оплату за 800 поштових марок у сумі 11 700 грн (без ПДВ). Установа отримала поштові марки на суму 11 700 грн. Відповідно до наказу про облікову політику закладу освіти поштові марки обліковуються як бланки суворої звітності з відображенням на позабалансовому рахунку.

В обліку ця операція відображається так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано бюджетні асигнування на придбання матеріалів

Виписка
з реєстраційного рахунка

2

2313

7011

11 700

2

Перераховано попередню оплату за поштові марки

2, 4

2113

2313

11 700

3

Оприбутковано грошові документи – поштові марки

Накладна-вимога
типової форми № М-11*

1, 6

2213

6211

11 700

4

Закрито дебіторську заборгованість (далі – ДЗ) в розмірі 100 % передоплати у зв’язку з отриманням поштових марок

Не оформлюються

17

6211

2113

11 700

5

Водночас проведено запис на позабалансовому субрахунку

Прибутково-видаткова накладна
на бланки суворої звітності
(типова форма № СЗ-1)**

16

081

11 700

* Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.
** Затверджена наказом Мінстату від 11.03.96 р. № 67 (далі - Наказ № 67).

________

Облікові фішки

Із 17.01.14 р. поштові марки вилучено з переліку бланків суворої звітності у зв’язку з втратою чинності постанови КМУ від 14.05.12 р. № 456.

Власник (уповноважена особа) повинен визначати облікову політику, затверджувати правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку, у тому числі й облік поштових марок (ст. 8 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV, далі - Закон № 996).

Операції із постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість, не обкладаються ПДВ (пп. 196.1.4 ПК)

Приклад 8

Видача грошових документів з каси установи

Установою оприбутковано грошові документи (поштові марки) на загальну суму 11 700 грн та видано під звіт матеріально відповідальній особі. Наприкінці звітного періоду на підставі акта на списання типової форми № СЗ-3 (затверджена Наказом № 67) списано використані поштові марки в сумі 11 700 грн.

Порядок відображення операцій в обліку буде таким:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Видано під звіт грошові документи

ВКО типової форми № КО-2

1, 8

2116

2213

11 700

2

Списано грошові документи на підставі акта на списання

Акт типової
форми № СЗ-3

8

8013

2116

11 700

3

Водночас проведено списання грошових документів з позабалансового субрахунку

16

081

11 700

Облік руху грошових коштів на реєстраційному рахунку

Приклад 9

Надходження у вигляді бюджетних асигнувань

Заклад освіти отримав бюджетні асигнування на виконання своїх повноважень, визначених законодавством, у сумі 150 000 грн та цільове фінансування на придбання основних засобів у сумі 50 000 грн.

Облік операцій ведеться так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано бюджетні асигнування на виконання установою своїх повноважень, визначених законодавством

Виписка
з реєстраційного рахунка

2

2313

7011

150 000

2

Отримано цільове фінансування на придбання основних засобів

2

2313

5411

50 000

________

Облікові фішки

Надходження коштів цільового фінансування, які виділяються з відповідного бюджету на проведення заходів цільового характеру, а також витрачання таких коштів із визнанням відповідної суми доходів або включення до внесеного капіталу в частині введених в експлуатацію необоротних активів відображається на пасивному субрахунку 5411 «Цільове фінансування».

Приклад 10

Надходження грошових коштів як доходів спецфонду

Бюджетна установа нарахувала та отримала доходи від реалізації платних послуг у сумі 150 000 грн (у т. ч. ПДВ – 25 000 грн) та від реалізації активів – 60 000 грн (у т. ч. ПДВ – 10 000 грн).

В обліку ці операції відображаються так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано дохід від надання послуг

Акт наданих
послуг, договір

4, 14

2111

7111

150 000

2

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ, що входить до вартості послуг та підлягає перерахуванню до бюджету

Податкова накладна

14

7111

6311

25 000

3

Нараховано дохід від реалізації активів

Видаткова накладна,
договір

4, 14

2117

7211

60 000

4

Відображено податковий кредит, що входить до вартості активів та підлягає перерахуванню до бюджету

Податкова накладна

14

7211

6311

10 000

5

Надійшли на реєстраційні рахунки закладу освіти кошти:

– від надання послуг

Виписка
з реєстраційного рахунка

3, 4


2313


2111


150 000

– реалізації активів

2313

2117

60 000

Приклад 11

Надходження грошових коштів як попередньої оплати

Бюджетна установа отримала аванс за послуги, що будуть надані в майбутньому, в сумі 12 000 грн (у т. ч. ПДВ – 2 000 грн). В обліку нараховано дохід від надання платних послуг в сумі 24 000 грн (у т. ч. ПДВ – 4 000 грн). Після надання послуг установа отримала від замовника другу частину оплати.

Відображення операцій в обліку буде таким:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано на реєстраційний рахунок попередню оплату за платні послуги

Виписка з
реєстраційного рахунка

3, 6

2313

6214

12 000

2

Нараховано зобов’язання з ПДВ

Податкова накладна

14

6311

6311

2 000

3

Нараховано дохід від надання платних послуг

Акт наданих послуг,
договір

6, 14

2111

7111

24 000

4

Відображено списані зобов’язання з ПДВ за авансовим зобов’язанням

14

7111

6311

2 000

5

Донараховано податкове зобов’язання з ПДВ

Податкова накладна

14

7111

6311

2 000

6

Отримано на реєстраційний рахунок кошти за надання платних послуг

Виписка
з реєстраційного рахунка

3, 6

2313

2111

12 000

7

Відображено зарахування заборгованості покупців за одержаними авансами

4, 6

6214

2111

12 000

________

Облікові фішки

Відповідно до облікової політики та робочого плану рахунків кожна бюджетна установа може відкривати аналітичні рахунки для обліку непідтвердженого та підтвердженого податкового кредиту та податкового зобов’язання. Зокрема, непідтверджені зобов’язання можуть виникати до реєстрації податкової накладної, а також у разі отримання авансу від покупця. Усі ці особливості обліку розрахунків за податковим зобов’язанням та податковим кредитом варто детально розписати в наказі про облікову політику.

Приклад 12

Перерахування грошових коштів постачальнику (установа – платник ПДВ)

Бюджетна установа (платник ПДВ) отримала МШП від постачальника на суму 2 400 грн (у т. ч. ПДВ – 400 грн). Після оприбуткування МШП перераховано грошові кошти за отримані товари.

Облік цих операцій ведеться так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Оприбутковано МШП, отримані від постачальника

Накладна-вимога
типової форми № М-11

6

1812

6211

2 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

4

6311

6211

400

3

Перераховано постачальнику плату за отримані МШП

Виписка з
реєстраційного рахунка

2, 6

6211

2313

2 400

Приклад 13

Перерахування грошових коштів постачальнику (установа не є платником ПДВ)

Бюджетна установа (неплатник ПДВ) отримала МШП від постачальника на суму 2 400 грн (у т. ч. ПДВ – 400 грн). Після оприбуткування було перераховано грошові кошти за отримані товари.

Здійснені операції відображаються в обліку установи так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Оприбутковано МШП

Типова форма № М-11

6

1812

6211

2 400

2

Перераховано суму оплати за МШП

Виписка з
реєстраційного рахунка

2, 6

6211

2313

2 400

Перерахування до бюджету податків та зборів

Приклад 14

Установа перерахувала до бюджету одночасно з виплатою зарплати: ПДФО – 15 000 грн, військовий збір – 1 500 грн, ЄСВ – 20 000 грн за рахунок коштів, передбачених на виконання бюджетних програм.

Відображення операцій на рахунках бухобліку буде таким:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано до бюджету суми:

– ПДФО

Виписка
з реєстраційного рахунка


2, 5


6311.1


2313


15 000

– військового збору

2, 5

6311.2

2313

1 500

– ЄСВ

2, 5

6313

2313

20 000

Облік грошових коштів в іноземній валюті

Приклад 15

Розрахунки з підзвітними особами в інвалюті

Відповідно до наказу керівника закладу освіти працівника направлено у службове відрядження до м. Лондона. Із каси установи йому видано під звіт грошові кошти в сумі 1 000 дол. США. Після закінчення відрядження працівник подав Звіт, який затверджено керівником установи, на суму 1 500 дол. США. Працівнику було відшкодовано суму перевитрати з каси установи. Протягом усієї операції офіційний курс НБУ тримався на рівні 28,50 грн за 1 дол. США.

Облік операцій ведеться установою так:

(дол. США/грн)

№ з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано до каси установи грошові кошти з поточного рахунка

ПКО типової форми № КО-1

1, 3

2212

2311

$1 000

28 500

2

Видано готівку з каси установи працівнику під звіт

ВКО типової форми № КО-2

1, 8

2116

2212

$1 000

28 500

3

Затверджено Звіт

Звіт

8

8411

2116

$1 500

42 750

4

Отримано до каси установи грошові кошти з поточного рахунка

ПКО типової форми № КО-1

1, 3

2212

2311

$500

14 250

5

Відшкодовано працівнику суму перевитрати відповідно до Звіту

ВКО типової форми № КО-2

1, 8

2116

2212

$500

14 250

________

Облікові фішки

Якщо під звіт видавалась іноземна валюта (на закордонне відрядження), то Звіт однаково необхідно складати в нацвалюті (гривнях). Тобто всі витрати в інвалюті слід переводити в гривню за офіційним курсом (крос-курсом) НБУ (ст. 5 Закону № 996).

Оскільки аванс видавався в інвалюті (підтвердні документи містять суми понесених у відрядженні витрат в інвалюті), цілком логічно буде у графі «Сума» зазначати суму у вигляді дробу: у числівнику – в інвалюті авансу, у знаменнику – у гривнях.

Приклад 16

Придбання інвалюти

Бюджетна установа перераховує банку гривневий еквівалент для придбання 100 дол. США за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги. Максимальний заявлений курс купівлі – 29 грн за 1 дол. США. Комісія банку за придбання інвалюти – 0,5 %. Офіційний курс НБУ на дату придбання інвалюти – 28,50 грн за 1 дол. США. Інвалюту придбано за курсом 28,80 грн за 1 дол. США.

В обліку установи ці операції відображаються так:

(дол. США/грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано кошти установі банку для придбання інвалюти ($100 х 29,00 х 0,5 %)

Виписка
з реєстраційного,
поточного рахунків

3, 4

2117

2313

2 914,50

2

Зараховано $100 на рахунок установи за курсом НБУ на дату їх придбання – 28,50 грн за $1

2311

2117

$100,00

2 850,00

3

Списано різницю між фактичною вартістю придбання інвалюти на МВБУ та офіційним курсом НБУ

[(28,80 – 28,50) х $100]

4

8411

2117

30,00

4

Списано вартість послуги банку за придбання інвалюти (28,80 х $100 х 0,5 %)

8013

2117

14,40

5

Повернуто банком невикористаний залишок коштів, перерахованих для придбання інвалюти

(2 914,00 – 2 850,00 – 30,00 – 14,40)

3, 4

2313

2117

19,60

Приклад 17

Курсова різниця в разі збільшення курсу інвалюти

Бюджетна установа придбала 100 дол. США. На дату їх придбання курс НБУ становив 27,70 грн за 1 дол. США, а на звітну дату – 28,10 грн за 1 дол. США.

Облік операції ведеться так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано курсову різницю, яка виникла через збільшення курсу [(28,10 – 27,70) х $100]

Виписка з
поточного рахунка

3, 14

2311

7411

40,00

________

Облікові фішки

Операції, що здійснюються в інвалюті, під час первісного визнання відображаються у звітності шляхом перерахунку суми в інвалюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). У певних випадках після первісного визнання об’єктів обліку установа має визначити курсові різниці (п. 1 розд. 2 НП(С)БОДС 130).

Приклад 18

Курсова різниця в разі зменшення курсу інвалюти

Бюджетна установа придбала 100 дол. США. На дату їх придбання курс НБУ становив 28,50 грн за 1 дол. США, а на звітну дату – 28,10 грн за 1 дол. США.

Ця операція відображається в обліку так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано курсову різницю, яка виникла через зменшення курсу [(28,50 – 28,10) х $100]

Виписка з
поточного рахунка

3, 4

8411

2311

40,00

Приклад 19

Переоцінка зобов’язань, узятих в інвалюті, у разі збільшення курсу

Кредиторська заборгованість закладу освіти за придбання товарів в інвалюті становить 15 000 дол. США. Курс НБУ на дату виникнення заборгованості – 28 грн за 1 дол. США, а на звітну дату – 28,30 грн за 1 дол. США.

В обліку операції відображаються так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Переоцінено зобов’язання, узяті в інвалюті

[$15 000 х (28,30 – 28,00)]

Виписка з
поточного рахунка

6

8411

6211

4 500

________

Облікові фішки

Курсова різниця за кредиторською заборгованістю включається:

  • до витрат, якщо офіційний курс гривні до відповідної інвалюти на дату розрахунку курсової різниці (дату балансу або дату здійснення операції) зменшився порівняно з курсом на дату попередньої оцінки (дату балансу або дату здійснення операції) цієї кредиторської заборгованості;
  • до доходів, якщо такий курс збільшився.

Курсова різниця за дебіторською заборгованістю включається:

  • до доходів, якщо офіційний курс гривні до відповідної інвалюти на дату розрахунку курсової різниці (дату балансу або дату здійснення операції) зменшився порівняно з курсом на дату попередньої оцінки (дату балансу або дату здійснення операції) цієї дебіторської заборгованості;
  • до витрат, якщо такий курс збільшився.

Приклад 20

Переоцінка зобов’язань, узятих в інвалюті, у разі зменшення курсу

Кредиторська заборгованість закладу освіти за придбання товарів в інвалюті становить 15 000 дол. США. Курс НБУ на дату виникнення заборгованості – 29 грн за 1 дол. США, а на звітну дату – 28,50 грн за 1 дол. США.

Відображення операції в обліку буде таким:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Переоцінено зобов’язання, узяті в інвалюті

[$15 000 х (29,00 – 28,50)]

Виписка з
поточного рахунка

6, 14

6211

7411

7 500

Надходження коштів від платника ПДВ як плата за послуги. Приклад 1.doc
Завантажити
Надходження коштів від не платника ПДВ як плата за послуги. Приклад 2.doc
Завантажити
Надходження коштів з реєстраційного рахунка. Приклад 3.doc
Завантажити
Отримання спонсорських, благодійних внесків. Приклад 4.doc
Завантажити
Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті. Приклад 5.doc
Завантажити
Розрахунки з підзвітними особами за придбання матеріалів. Приклад 6.doc
Завантажити
Надходження грошових документів. Приклад 7.doc
Завантажити
Видача грошових документів з каси установи. Приклад 8.doc
Завантажити
Надходження у вигляді бюджетних асигнувань. Приклад 9.doc
Завантажити
Надходження грошових коштів як доходів спецфонду. Приклад 10.doc
Завантажити
Надходження грошових коштів як попередньої оплати. Приклад 11.doc
Завантажити
Перерахування коштів постачальнику від платника ПДВ. Приклад 12.doc
Завантажити
Перерахування коштів постачальнику від не платника ПДВ. Приклад 13.doc
Завантажити
Перерахування до бюджету податків та зборів. Приклад 14.doc
Завантажити
Розрахунки з підзвітними особами в інвалюті. Приклад 15.doc
Завантажити
Придбання інвалюти. Приклад 16.doc
Завантажити
Курсова різниця в разі збільшення курсу інвалюти. Приклад 17.doc
Завантажити
Курсова різниця в разі зменшення курсу інвалюти. Приклад 18.doc
Завантажити
Переоцінка зобов’язань. Приклад 19, 20.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали