Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Загальні аспекти обліку запасів

02.06.2016 311 0 2

Загальні норми

Як передбачено ч. 2 ст. 56 Бюджетного кодексу України, бюджетні установи ведуть бухоблік відповідно до НП(С)БОДС та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухобліку в порядку, установленому Мінфіном.

Запаси для будь-якого суб’єкта державного сектора є вагомою складовою оборотних активів. Від методологічних та методичних аспектів їх обліку залежить порядок формування окремих витрат установи, а також порядок відображення даних у звітності.

Починаючи з 01.01.15 р. порядок формування в бухобліку інформації про запаси регулює Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.10 р. № 1202 (далі – НП(С)БОДС 123). Цей стандарт запроваджено наказом Мінфіну від 25.11.14 р. № 1163 (далі – Наказ № 1163), яким відповідно скасовано дію Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.13 р. № 947. Це свідчить про те, що бюджетні установи мають здійснювати бухоблік запасів по-новому. У чому саме полягають зміни, розглянемо далі.

НП(С)БОДС 123 визначає порядок формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності. Зауважимо, що норми стандарту не поширюються на:

  • незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, що безпосередньо пов’язані з ними;
  • фінансові активи;
  • поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за справедливою вартістю, та корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації, відповідно до інших НП(С)БОДС.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали