Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Чи потрібно проводити інвентаризацію доходів і витрат майбутніх періодів?

Наталия Сушко

21.11.2015 1652 0 0

Чи слід проводити інвентаризацію доходів і витрат майбутніх періодів? Як відобразити інформацію за ними в бюджетній та фінансовій звітності?

Запровадження бюджетними установами з 1 січня поточного року НП(С)БОДС обумовило виокремлення в бухобліку нових об’єктів обліку – доходів і витрат майбутніх періодів.

Методологічні засади формування в бухобліку інформації про доходи майбутніх періодів визначені НП(С)БОДС 128 «Зобов’язання», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.10 р. № 1629, оскільки такі доходи є одним із видів зобов’язань. Ураховуючи зазначене та відповідно до п. 10 розд. І Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879 (далі – Положення № 879), перед складанням річної фінансової звітності (у період протягом трьох місяців) проводиться до дати балансу також інвентаризація доходів і витрат майбутніх періодів. Тобто бюджетна установа за наявністю операцій за доходами і витратами майбутніх періодів охоплює суцільною інвентаризацією такі зобов’язання та активи.

У ході інвентаризації інвентаризаційна комісія:

перевіряє фактичну наявність витрат і доходів майбутніх періодів за первинними документами, що підтверджують такі операції установи. Слід нагадати, що операції за доходами та витратами майбутніх періодів оформлюються з використанням рахунків, платіжних доручень, актів, накладних, квитанцій, договорів оренди, чеків, патентів, авансових звітів, прибуткових та видаткових касових ордерів, розрахунків бухгалтерії тощо.

виявляє витрати і доходи майбутніх періодів, які не відповідають критеріям їх визнання такими об’єктами обліку.

При цьому слід пам’ятати, що бюджетний період для всіх бюджетів, що утворюють бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року (ч. 1 ст. 3 Бюджетного кодексу). Звітним періодом для складання фінансової звітності є також календарний рік (ч. 1 ст. Закону від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

З огляду на зазначене перевіряється обґрунтованість доходів і витрат майбутніх періодів, що узагальнені в бухгалтерському обліку бюджетної установи на субрахунках 716 «Доходи майбутніх періодів» та 851 «Витрати майбутніх періодів».

До Акта інвентаризації розрахунків із дебіторами і кредиторами за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 17.06.15 р. № 572, включаються суми витрат і доходів майбутніх періодів, визначені згідно з первинними документами, а також відповідні суми за даними бухгалтерського обліку.

Як передбачено Порядком складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженим наказом Мінфіну від 24.01.12 р. № 44, інформація про витрати майбутніх періодів відображається у фінзвітності у формі № 1 «Баланс» в однойменному рядку 205 розд. ІІ активу, а в бюджетній звітності (за загальним або спеціальним фондом) – у Звіті про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) та/або Звіті про надходження і використання коштів спеціального фонду (форма № 4) за відповідними КЕКВ. Доходи майбутніх періодів відображаються у формі № 1 «Баланс» в однойменному рядку 445 розд. ІІ пасиву Балансу, а також у складі відповідних граф Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) та Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м).

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали