Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

МНМА у запитаннях та відповідях

20.02.2020 6085 1 7


У консультації ми надамо відповіді на найпоширеніші запитання про малоцінні необоротні матеріальні активи (далі – МНМА), зокрема які активи належать до МНМА, як у бухобліку відобразити ту чи іншу операцію з МНМА тощо.


Запитання – відповіді

Що таке МНМА?

Відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі – Методрекомендації № 11), МНМА включаються до складу інших необоротних матеріальних активів (далі – ІНМА), що належать до основних засобів (далі – ОЗ).

МНМА – це предмети, строк експлуатації яких понад рік, а вартість за одиницю не перевищує 6 000 грн включно без ПДВ.

Отже, МНМА – це також ОЗ, але їх облік має свою специфіку.

Які саме активи відносяться до МНМА?

Згідно з абзацом п’ятим пп. 1.2 п. 1 розд. II Метод­рекомендацій № 11 до МНМА відносяться:

 • знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо);
 • бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву;
 • спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або виготовлення індивідуальних замовлень);
 • предмети виробничого призначення вартістю до 6 000 грн включно за одиницю (комплект) без ПДВ (робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо);
 • обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами тощо);
 • предмети, призначені для видавання напрокат;
 • господарський інвентар вартістю до 6 000 грн включно за одиницю (комплект) без ПДВ;
 • інші малоцінні необоротні предмети, строк експлуатації яких понад рік, а вартість за одиницю не перевищує 6 000 грн включно без ПДВ (сценічно-постановочні засоби, телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо).

Як організувати облік МНМА?

Якщо на балансі установи надто багато МНМА, для зручності та деталізації інформації про них варто застосувати аналітичні рахунки та розподілити МНМА на підгрупи на підставі абзацу п’ятого пп. 1.2 п. 1 розд. ІІ Методрекомендацій № 11. Тобто відповідно до назви підгрупи в обліку можуть з’явитися такі аналітичні рахунки для швидкої ідентифікації:

 • 1113/1 – підгрупа 1;
 • 1113/2 – підгрупа 2;
 • 1113/3 – підгрупа 3;
 • 1113/4 – підгрупа 4;
 • 1113/5 – підгрупа 5;
 • 1113/6 – підгрупа 6;
 • 1113/7 – підгрупа 7;
 • 1113/8 – підгрупа 8.

Застосовувати для обліку МНМА підгрупи чи ні, установи вирішують самостійно, але цей момент слід обов’язково зафіксувати в наказі про облікову політику та робочому плані рахунків. Одне можна стверджувати напевно: якщо в обліку установи рух МНМА надто активний, то групувати їх все-таки варто, адже це спростить та полегшить контроль за ними.

За якою вартістю оцінюються МНМА?

Об’єкт МНМА оцінюється за первісною вартістю, якою є (п. 2 розд. ІІІ Методрекомендацій № 11):

 • вартість придбання – у разі придбання за плату;
 • собівартість виробництва – у разі самостійного виготовлення (створення);
 • справедлива вартість – у разі безплатного отримання від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів держсектору);
 • первісна (переоцінена) вартість – у разі безплатного отримання від суб’єктів держсектору;
 • залишкова вартість переданого об’єкта – у разі отримання шляхом обміну на інший актив;
 • умовна вартість – за відсутності активного ринку.

Перелік витрат, з яких складається первісна вартість МНМА, придбаних за плату, наведено в п. 3 розд. ІІІ Методрекомендацій № 11.

Як на МНМА нараховується амортизація?

Амортизація нараховується на МНМА в першому місяці передання об’єкта у використання у розмірі 50 % його первісної вартості, а решта 50 % первісної вартості – у місяці його вилучення з активів (списання з балансу) (абзац перший п. 6 розд. V Методрекомендацій № 11).

Як у бухобліку відобразити купівлю та оприбуткування МНМА?

Покажемо на прикладі, як обліковувати операцію з придбання МНМА.

Приклад 1

Бюджетна установа (неплатник ПДВ) придбала 14.02.20 р. за кошти загального фонду принтер Canon i-Sensys LBP611Cn вартістю 4 800 грн (у т. ч. ПДВ – 800 грн).

Облік цієї операції ведеться так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи


МО*

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано принтер від постачальника

Акт приймання-передачі ОЗ**

6

1312

6211

4 800

2

Отримано цільове фінансування за загальним фондом

Виписка з реєстраційного рахунка

2

2313

5411

4 800

3

Перераховано кошти постачальнику за отриманий принтер

2

6211

2313

4 800

4

Уведено в експлуатацію принтер

Акт уведення
в експлуатацію ОЗ**

17

1113

1312

4 800

5

Водночас проведено другий запис про збільшення внесеного капіталу

Бухгалтерська
довідка

17

5411

5111

4 800

6

Нараховано амортизацію на введений в експлуатацію актив (50 %)

8014

1412

2 400

7

Закрито рахунок витрат на амортизацію наприкінці звітного періоду

5511

8014

2 400

* МО – меморіальний ордер.
** Форму затверджено наказом Мінфіну від 13.09.16 р. № 818 (далі – Наказ № 818).

Як у бухобліку відобразити ремонт МНМА?

Витрати на утримання об’єкта МНМА (проведення технічного нагляду, техобслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання суб’єктом держсектору майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта ОЗ, визнаються витратами звітного періоду, у якому вони були понесені (п. 4 розд. VI Метод­рекомендацій № 11).

Приклад 2

На балансі бюджетної установи (неплатник ПДВ) на субрахунку 1113 обліковується холодильник Atlant Table Top Х 2401-100, який вийшов із ладу. Його первісна вартість – 4 850 грн. У місяці введення в експлуатацію на холодильник була нарахована амортизація в розмірі 50 % загальної вартості – 2 425 грн. Для ремонту холодильника було запрошено фахівця зі спеціалізованого підприємства. Провівши огляд холодильника, фахівець діагностував причину несправності та усунув її. Після цього було складено акт приймання виконаних робіт із ремонту на загальну суму 1 000 грн.

В обліку ці господарські операції слід відобразити так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Віднесено на витрати вартість робіт із ремонту холодильника

Акт приймання виконаних робіт із ремонту

6

8013

6211

1 000

2

Отримано фінансування за загальним фондом

Виписка з реєстраційного рахунка

2

2313

7011

1 000

3

Перераховано кошти спеціалізованому підприємству за проведений ремонт холодильника

2

6211

2313

1 000

4

Закрито наприкінці звітного періоду рахунки:

– витрат на ремонт холодильника

Бухгалтерська
довідка

17


5511


8013


1 000

– доходів

7011

5511

1 000

Оскільки ремонт пов’язаний із відновленням робочих якостей холодильника, витрати на його проведення відносяться на витрати того періоду, у якому вони були здійснені.

Що робити в разі, якщо був неправильно обраний субрахунок для оприбутку­вання?

Іноді трапляється так, що на оприбуткування складено один документ, а в ньому вказано і запаси, і МНМА. Отже, можна припуститися помилки і віднести МНМА на запаси або, навпаки, запаси до МНМА. Як тоді виправити помилку?

Приклад 3

Під час оприбуткування матеріальних цінностей, придбаних за кошти загального фонду, на субрахунок 1113 помилково було віднесено малоцінні та швидкозношувані предмети (далі – МШП) загальною вартістю 500 грн, які мають обліковуватися на субрахунку 1812. На МШП було нараховано амортизацію в сумі 250 грн. Як виправити цю помилку, допущену в минулому періоді (грудень 2019 року)?

В обліку виправлення слід відобразити так:

(грн)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи


МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено методом «сторно»:

– помилково оприбутковані матеріальні цінності

Бухгалтерська
довідка

17


1113


5111


500

– суму нарахованої амортизації

5512

1412

250

2

Відображено вартість запасів, вилучених із фонду необоротних активів

1812

2117

500

3

Відображено:

– дохід від оприбуткування запасів

Довідка про надходження в натуральній формі*,
виписка з реєстраційного рахунка

3, 14


2313


7112


500

– витрати в сумі оприбуткованих запасів

2117

2313

300

4

Закрито наприкінці звітного періоду рахунок доходів

Бухгалтерська
довідка

17


7112


5511


500

* Додаток 37 до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.12 р. № 1407 (держбюджет), або додаток 26 до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938 (місцевий бюджет).

Приклад 4

Під час оприбуткування матеріальних цінностей, придбаних за кошти загального фонду, на субрахунок 1812 було помилково віднесено МНМА загальною вартістю 1 000 грн, які мають обліковуватися на субрахунку 1113. Матеріальні цінності було видано в користування, а їхню вартість віднесено на витрати звітного періоду і закрито на фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду.

Виправити помилку слід так:

(грн)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи


МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено вартість МНМА, помилково віднесених на інший субрахунок

Бухгалтерська довідка

17

1113

5511

1 000

2

Водночас проведено другий запис про збільшення внесеного капіталу

5511

5111

1 000

3

Нараховано амортизацію на МНМА, раніше введені в експлуатацію як запаси (50 %)

8014

1412

500

4

Закрито рахунок витрат на амортизацію наприкінці звітного періоду

5511

8014

500

Як в обліку відобразити вибуття МНМА?

Приклад 5

Комісія зі списання ОЗ прийняла рішення про списання з обліку принтера Samsung SL-M400 у зв’язку з його виходом із ладу та отриманням із сервісного центру довідки про те, що відновленню (ремонту) він не підлягає. Балансова вартість принтера становить 850 грн. Принтер був придбаний за кошти загального фонду.

В обліку ці операції відображаються так:

(грн)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи


МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано амортизацію на МНМА (50 %)

Бухгалтерська довідка

17

8014

1412

425

2

Списано МНМА

Акт списання ОЗ*,
бухгалтерська довідка

9

1412

1113

850

3

Зменшено внесений капітал на вартість списаних МНМА

17

5111

5512

850

4

Закрито рахунок витрат наприкінці звітного періоду

Бухгалтерська довідка

17

5511

8014

425

* Форму затверджено Наказом № 818.

Приклад 6

Бюджетна установа за погодженням із голов­ним розпорядником коштів прийняла рішення про реалізацію 5 навчальних станків, які вже тривалий час не були задіяні в навчанні, морально застарілі і надалі в навчальному процесі не будуть використовуватися. Вартість одного станка – 350 грн. Фізособа-підприємець виявила бажання придбати це обладнання та взяти на себе всі витрати, пов’язані з його вивезенням.

Порядок відображення операцій в обліку буде таким:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи


МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано амортизацію (50 %)

Акт списання ОЗ,
бухгалтерська довідка

17

8014

1412

875

2

Списано активи, що реалізуються

9

1412

1113

1 750

3

Зменшено суму внесеного капіталу на вартість реалізованих активів

17

5111

5512

1 750

4

Нараховано дохід від продажу активів

Договір, рахунок

14

2117

7211

1 750

5

Отримано кошти від продажу активів

Виписка з реєстраційного рахунка

3

2313

2117

1 750

6

Наприкінці звітного періоду закрито рахунок:

– доходів

Бухгалтерська
довідка

17


7211


5511


1 750

– витрат

5511

8014

875

У якому обліковому регістрі слід відображати рух та вибуття ОЗ та МНМА?

Облік вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб (далі – МВО) необоротних активів, до яких належать ОЗ, ІНМА (у тому числі МНМА), нематеріальні активи та інвестиційна нерухомість, ведеться в МО № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.09.17 р. № 755 (див. зразок за даними прикладів 5 та 6).

1 из 1

Інформація про ліквідацію, продаж та безплатне передання необоротних активів, їх переміщення у межах бюджетної установи від однієї МВО до іншої, а також нестачі, виявлені під час проведення інвентаризації, заноситься до МО № 9 із первинних документів, типові форми яких затверджені Наказом № 818, зокрема:

 • акта приймання-передачі ОЗ;
 • акта внутрішнього переміщення ОЗ;
 • акта передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію ОЗ;
 • акта списання ОЗ (часткової ліквідації);
 • акта списання транспортних засобів;
 • акта списання вилучених документів із бібліотечного фонду тощо із зазначенням МВО.

Записи до МО № 9 необхідно робити за кожним документом окремо, указуючи його номер і найменування, а також МВО.

Висновки

Рух МНМА, можливо, і не такий інтенсивний, як запасів, але ми постійно щось купуємо, ремонтуємо та списуємо. Усі ці операції мають бути оформлені первинними документами з наведенням достовірної інформації, без викривлень та помилок. Бухгалтер має ретельно перевірити правильність оформлення поданих документів і лише потім приймати їх та відображати на їх підставі господарські операції у бухобліку.

Бухуоблік операцій з придбання МНМА.doc
Завантажити
Бухуоблік операцій з ремонту МНМА.doc
Завантажити
Бухуоблік операцій з виправлення помилки оприбуткування.doc
Завантажити
Бухуоблік операцій з вибуття МНМА.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали