Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як правильно повідомити ДФС про неприбутковість установи

Наталя Волкова

29.08.2016 1244 0 1

Зараз триває кампанія з направлення органами ДФС запитів щодо документального підтвердження неприбутковості. Запити надсилаються до установ та організацій (у т. ч. і до бюджетних), включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) на день набрання чинності Законом від 17.07.15 р. № 652-VIIІ, тобто на 13.08.15 р.

Такі дії контролюючих органів передбачені постановою КМУ від 13.07.16 р. № 440. Після отримання запиту установа має надіслати відповідь протягом календарного місяця. 

Що хочуть отримати органи ДФС? Судячи зі змісту п. 2 Постанови № 440, – підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам п. 133.4 Податкового кодексу (далі – ПК) та копію установчих документів. Це необхідно для залишення установи в Реєстрі, новий порядок ведення якого затверджено також Постановою № 440. 

Тож наведемо перелік вимог, передбачених вищезгаданим п. 133.4 ПК, та примірний зміст підтвердження відповідності цим вимогам (затвердженої форми відповіді на зазначений запит чи структури такого документа не існує).

Відповідність неприбуткової організації одночасно вимогам, наведеним у пп. 133.4.1 ПК

1. Організація створена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації (абзац перший пп. 133.4.1 ПК). 

Щодо цієї вимоги в інформації для ДФС, наприклад, загальноосвітній навчальний заклад може зазначити, що він створений згідно із Законом від 13.05.99 р. № 651-XIV «Про загальну середню освіту», а зареєстрований (можна вказати дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі) – згідно із Законом від 15.05.03 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Закон змінив назву та редакцію з 13.12.15 р., можливо на момент реєстрації він називався «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

2. Установчі документи організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (абзац другий пп. 133.4.1 ПК).

Такий розподіл не притаманний бюджетним установам, з чим погодилась ДФС у листі від 02.02.16 р. № 3325/7/99-99-15-02-02-17 : «...Бюджетні установи взагалі не наділені правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, а їх доходи (прибутки) є доходами бюджету». 

3. Установчі документи організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) (абзац третій пп. 133.4.1 ПК). 

Тут ситуація аналогічна викладеній у попередньому пункті. У вищезгаданому листі ДФС ідеться про те, що для бюджетних установ законодавством передбачено лише один варіант розвитку подій (а не всі перелічені в цьому пункті) – усі активи бюджетної установи в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення зараховуються до доходу бюджету.

Однак, незважаючи на розуміння таким поважним державним органом бюджетних «тонкощів», у законодавстві будь-яких винятків для бюджетних установ не з’явилося.

Тож у цій ситуації установа має або прийняти рішення про внесення змін до установчих документів (положення чи статут), а саме доповнити їх положеннями наведених вище абзаців другого та третього пп. 133.4.1 ПК, або направити органу ДФС разом із інформацією копії установчих документів у такому вигляді, який вони мають зараз, без унесення змін. 

В останньому випадку в інформації слід зазначити причини відсутності в установчих документах записів, що відповідають вимогам абзаців другого та третього пп. 133.4.1 ПК. При цьому можна скористатись аргументами, наведеними у вищезгаданому листі ДФС, із посиланням на нього. Ризик не попасти до Реєстру тут невеликий, адже якщо орган ДФС не погодиться з рішенням установи (заявить про це письмово), то є час виправити ситуацію до 01.01.17 р. (абзац четвертий п. 2 Постанови № 440).

4. Організація внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

На підтвердження цього факту установа може надати інформацію про дату та номер рішення податкового органу про внесення її до Реєстру. Такий документ останнім часом видавався неприбутковим організаціям відповідно до наказу Мінфіну від 24.01.13 р. № 37, що втратив чинність 05.08.16 р. Можна додати копію такого рішення.

Відповідність неприбуткової організації вимогам, наведеним у пп. 133.4.2 ПК

У відповіді на запит щодо неприбутковості слід також запевнити орган ДФС у тому, що доходи установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Вважаємо за доцільне внести й таку норму до тексту установчого документа (у разі її відсутності), якщо вже установа вирішить уносити до нього зміни, про які ми говорили вище. У зв’язку з цим слід проконтролювати, чи дійсно доходи від надання платних послуг за відповідними для галузі переліками, затвердженими Кабміном, направляються на виконання цілей і завдань, визначених установчими документами установи. Наприклад, важливо, щоб доходи від платних послуг з ремонту меблів, які може надавати навчальний заклад згідно з пп. 3 п. 5 Переліку, затвердженого постановою КМУ від 27.08.10 р. № 796, були направлені саме на виконання статутних завдань цього закладу. 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали