Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Інвентаризація вторинної сировини

Наталия Сушко

04.12.2015 2557 0 1

Під час проведення річної інвентаризації комісія перевіряє не лише матеріальні цінності, придатні до використання, а й металобрухт, а також інші види вторинної сировини, що утворилися після розбирання активів та предметів, які втратили свої експлуатаційні та товарні якості. Розглянемо особливості інвентаризації вторинної сировини та інших видів запасів, зважаючи на особливості їх обліку.

Що підлягає інвентаризації

Суцільна інвентаризація, яка обов’язково проводиться бюджетними установами перед складанням річної фінансової звітності, має охоплювати всі види зобов’язань та всі активи установи незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предмети, що перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану (п. 7 розд. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879, далі – Положення № 879). При проведенні інвентаризації не допускається вносити до інвентаризаційних описів дані про залишки активів зі слів матеріально відповідальних осіб або за даними обліку без перевірки їх фактичної наявності.

Інвентаризації підлягає також металобрухт та вторинна сировина, які утворилися від демонтажу (розбирання) товарно-матеріальних цінностей, непридатних для подальшого їх використання унаслідок тривалої експлуатації чи за інших об’єктивних обставин. Нагадаємо, що такі матеріальні цінності списуються з балансу установи, а матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухобліку запасів. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати, відповідно до п. 23 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 08.11.07 р. № 1314, оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо). Аналогічну норму мають містити і положення про списання об’єктів комунальної власності, які затверджуються рішеннями відповідних місцевих рад для установ, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

Металобрухт

При інвентаризації металобрухту інвентаризаційна комісія у присутності матеріально відповідальних осіб перевіряє фактичну наявність зазначеного за даними бухобліку в описах металобрухту шляхом переважування. Дані про фактичну наявність металобрухту заносяться до графи 6 Інвентаризаційного опису запасів, форму якого затверджено наказом Мінфіну від 17.06.15 р. № 572. Що стосується заповнення граф за даними бухобліку в інвентарному описі, то у графі 11 проставляється сума залишку на субрахунку 261 (який указуємо у гр. 2).

Зазначимо, що записи про операції з оприбуткування та здачі металобрухту в бухобліку до 01.01.15 р., як правило (за роз’ясненнями Казначейства), здійснювалися за субрахунком 239 «Інші матеріали». Після внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.13 р. № 611 (далі – План рахунків № 611), його було доповнено субрахунком 261 «Запаси для розподілу, передачі, продажу», на якому ведеться облік запасів, які придбані (вироблені, отримані) та утримуються з метою подальшого розподілу, передачі або продажу тощо. Тому для таких цілей, коли ми достеменно знаємо, що певні види запасів підлягають передачі спеціалізованому підприємству чи продажу, доцільніше використовувати саме цей субрахунок.

При цьому після демонтажу, розбирання обладнання ми отримуємо матеріальні цінності у вигляді металобрухту, які раніше не були власністю установи. Оскільки на їх придбання установа коштів не витрачала, таке надходження ми можемо прирівняти до дарунків і відобразити такі операції на субрахунку 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ», який відповідно опису призначений для відображення саме такого виду надходжень.

Хоча в п. 2.19 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку (додаток 2 до Плану рахунків № 611, далі – Типова кореспонденція), матеріали, отримані від ліквідації та розбирання необоротних активів, пропонується оприбутковувати на субрахунку 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги», вважаємо зазначений підхід некоректним. Адже виходячи з опису застосування субрахунка 711 на ньому передбачено відображати надходження установи від реалізації майна, а не оприбутковувати майно, що планується до реалізації. І якщо вартість металобрухту оприбуткувати за кредитом субрахунка 711, а пізніше, після отримання коштів від його реалізації, згідно з п. 7.4 Типової кореспонденції також цю суму відобразити за кредитом 711, то матимемо ситуацію, у якій одна й та сама сума буде відображена на субрахунку двічі. Під час відображення вартості металобрухту за кредитом 712 (аргументи на користь такого підходу ми навели вище) слід урахувати, що металобрухт є натуральним надходженням до бюджету того чи іншого рівня. Виходячи з касового методу обліку виконання бюджетів, для цих проведень слід скористатися схемою, наведеною в п. 3.6, 3.7 Типової кореспонденції.

Бухгалтерські проведення з оприбуткування металобрухту, який залишився до кінця поточного бюджетного року не реалізованим та буде проданий наступного року, наведемо в таблиці:

№/п

Зміст операції

Дт

Кт

Норма Типової кореспонденції

Відображення у формах звітності*

Регістр бухгалтерського обліку

1

2

3

4

5

6

7

2015 рік

1

 

Безплатно отримано надход­ження в натуральній формі (на підставі довідки про надход­ження в натуральній формі)

 

324

712

П. 3.6

Форма № 4-2д(м) – ряд. 20 гр. 8

№ 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» (типова форма № 382 (бюджет)), № 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» (типова форма № 408 (бюджет))

2

Витрачено безплатні надходження

364

324

П. 3.7

Форма № 4-2д(м) – ряд. 140 гр. 9

 

3

Отримано металобрухт на безплатній основі

261

364

П. 2.7

Форма № 1 «Баланс» – ряд. 150; форма № 6 – рядки 060, 221

 

4

Віднесено доходи на результати виконання кошторису

712

432

П. 4.3

Форма № 9д(м)–рядки 121, 900

Типова форма № 274
(бюджет)

2016 рік

5

Списано запаси, придбані в минулому році

432

261

П. 2.18

Форма № 6 – ряд. 350; форма № 9д(м) – ряд. 401; форма № 4-1д(м) – ряд. 150 гр. 12; Пояснювальна записка

N 13 «Накопичувальна
відомість витрачання
матеріалів» (типова форма № 396 (бюджет))

6

 

Нараховано кошти від реалізації майна

364

 

711

 

П. 1.10

 

Форма № 4-1д(м) – ряд. 050 гр. 8

№ 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами»
(типова форма № 408 (бюджет)), № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» (типова форма № 382 (бюджет))

7

 

Надійшло коштів на спеціальний реєстраційний рахунок

 

323

 

364

 

П. 3.26

 

Форма № 4-1д(м) – ряд. 050 гр. 9

 

8

 

Віднесено доходи на результати виконання кошторису

711

 

432

 

П. 4.2

 

Форма № 9д(м)

Типова форма № 274
(бюджет)

* Форми звітності наведено в додатках до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.12 р. № 44.

У разі якщо інвентаризаційна комісія в місцях зберігання виявить металобрухт, який не оприбуткований установою, його наявність класифікується як надлишки, виявлені при інвентаризації.

Деревина, яка утворилася від видалення дерев

Ще одним видом відходів, який перевіряється інвентаризаційною комісією, є деревина, яка утворилася після видалення дерев. Така деревина відноситься до відходів відповідно до розд. А-2 Державного класифікатора відходів ДК 005-96, затвердженого наказом Держстандарту від 29.02.96 р. № 89.

Нагадаємо, що при видаленні дерев установа має керуватися Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим постановою КМУ від 01.08.06 р. № 1045, що визначає процедуру отримання перед початком такої роботи всіх необхідних дозвільних документів.

Деревина, яка утворилася після видалення дерев, може бути використана установою для власних потреб, наприклад як дрова, і тоді записи про її надходження слід вносити за субрахунком 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали». Також можливо, що установа прийме рішення про реалізацію її як вторинної сировини (дрова). У такому разі відходи оприбутковуються на субрахунок 261. Зважаючи на такі особливості обліку деревини, яка утворилася в установі, результати інвентаризації можуть бути занесені до інвентаризаційного опису в розрізі різних субрахунків або місць зберігання. На відміну від металобрухту, кількість деревини вимірюється в метрах кубічних, тому перевірку її фактичної наявності, зазначену за даними бухгалтерського обліку в описах, комісія здійснює шляхом обміру.

У будь-якому разі деревину, як і металобрухт, можна визнати матеріальною цінністю, яка надійшла в бюджетну установу безоплатно. Тому при відображенні в обліку операцій з оприбуткування та реалізації слід керуватися рекомендаціями, наведеними нами вище для аналогічних операцій із металобрухтом.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали