Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Готуємося до складання річної звітності за 2016 рік

Наталия Сушко

26.12.2016 1195 0 1

Завершується бюджетний рік, і настає відповідальний для бухгалтера період підготовки до складання річної фінансової та бюджетної звітності. А цьому передує проведення інвентаризації активів та зобов’язань балансу, здійснення заключних операцій. Якість цих процесів впливає не лише на достовірність звітності, а й на успіх запровадження з 1 січня 2017 року відповідно до наказу Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219 нової методології бухгалтерського обліку.

Складання річної звітності є завершальним етапом облікової роботи. Норми законодавства щодо забезпечення достовірності фінансової та бюджетної звітності обумовлюють відображення в ній інформації без помилок та перекручень, що вимагає відповідної підготовчої роботи із завершення бюджетного періоду, проведення інвентаризації, річного заключення рахунків. Розглянемо ці процеси детально.

Завершення бюджетного періоду

Норми бюджетного законодавства визначають певні дії, які є обов’язковими в діяльності бюджетних установ задля досягнення достовірності річної звітності та упередження виникнення бюджетних правопорушень. Тож нагадаємо про них.

1. Унесення змін до кошторису. Якщо фактичний обсяг власних надходжень за спецфондом кошторису бюджетної установи менший від планових показників (урахованих у спецфонді її кошторису), розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний до закінчення бюджетного періоду внести зміни до спецфонду кошторису щодо зменшення власних надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спецфонду кошторису у відповідному бюджетному період (ч. 8 ст. 51 Бюджетного кодексу, далі – БК).

Механізм реалізації наведеної норми визначено в п. 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228 (далі – Порядок № 228). Тобто зазначені зміни до спецфонду кошторису розпорядники зобов’язані були внести за три тижні до кінця бюджетного періоду. При цьому розпорядники упорядкують бюджетні зобов’язання з урахуванням унесених до спецфонду кошторису змін. Дані планових показників з урахуванням змін, наведені у звітах про виконання кошторисів, повинні відповідати аналогічним даним обліку органів Казначейства.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали