Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Благодійні внески: облік

24.02.2021 4373 0 5


У цій консультації ми розглянемо, як у бухгалтерському обліку бюджетних установ відображаються операції з надходження та використання благодійних внесків у вигляді товарів, робіт та послуг, а також у готівковій та безготівковій формі.


Загальні положення про благодійну діяльність

Благодійна діяльність – це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом від 05.07.12 р. № 5073-VI (далі - Закон № 5073) цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації від імені або за дорученням бенефіціара (п. 1.2 ст. 1 Закону № 5073).

Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у т. ч. благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (п. 1.1 ст. 1 Закону № 5073).

Бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізособа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом № 5073 (п. 1.5 ст. 1 цього Закону).

Благодійні внески можуть надаватися набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійник не визначив конкретні цілі використання коштів, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу – набувача відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю установи, закладу (п. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222, далі - Порядок № 1222).

Благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб – резидентів і нерезидентів (далі – благодійники) згідно з чинним законодавством мають право отримувати безпосередньо бюджетні установи і заклади освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання (п. 1 Порядку № 1222).

Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від благодійників, може спрямовуватися на виплату зарплати працівників зазначених установ і закладів згідно з їх кошторисами з дотриманням вимог Закону № 5073, якщо напрям видатків визначений благодійником.

Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку (п. 3 Порядку № 1222).

Відображення в обліку

Приклад 1

Отримання благодійних внесків у вигляді основних засобів

Будинку культури було надано благодійну допомогу (ноутбук) для проведення культурних заходів. Благодійник побажав залишитися невідомим, але під час передачі надав технічну документацію, гарантійний талон і чек, в якому вказано вартість переданого активу. Комісія закладу прийняла рішення про оприбуткування ноутбуку за вартістю, зазначеною у чеку, – 9 500 грн.

В обліку ці операції відображаються так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО*

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено вартість отриманого ноутбуку

Акт приймання-передачі основного засобу**,
акт уведення в експлуатацію основного засобу**

4

1014

2117

9 500

2

Водночас відображено:

– дохід від безплатно отриманих активів

Довідка про надходження в натуральній формі***,
виписка з реєстраційного рахунка


3, 14


2313


7511


9 500

– збільшення внесеного капіталу на суму безплатно отриманих активів

17

7511

5111

9 500

– касові видатки

3, 4

2117

2313

9 500

* МО – меморіальний ордер.
** Форма затверджена наказом Мінфіну від 13.09.16 р. № 818 (далі - Наказ № 818).
*** Форма наведена в додатку 26 до Порядку, затвердженому наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938 (далі - Порядок № 938).

________

Облікові фішки

Облік доходів від отриманих активів, послуг (робіт) як благодійна допомога ведеться на субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями». На цьому субрахунку відображається отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у т. ч. надходження в натуральній формі) тощо. У разі отримання благодійної допомоги в натуральній формі розпорядник бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця повинен подати в органи Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі за формою додатка 37 до Порядку, затвердженому наказом Мінфіну від 24.12.12 р. № 1407 (далі - Порядок № 1407) (для державного бюджету, п. 11.17 цього Порядку) або додатка 26 до Порядку № 938 (для місцевого бюджету, п. 12.7 цього Порядку).

Приклад 2

Отримання благодійної пожертви у вигляді ІНМА

Юридична особа прийняла рішення про надання благодійної допомоги дитячому будинку – комплектів постільної білизни для його утриманців. Було оформлено договір про надання благодійної пожертви на загальну суму 35 000 грн і загальною кількістю 100 комплектів (1 комплект – 350 грн). Комісія закладу прийняла рішення про оприбуткування комплектів постільної білизни.

Ці операції відображаються в обліку так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено вартість отриманих комплектів постільної білизни

Акт приймання-передачі
основних засобів

4

1114

2117

35 000

2

Водночас відображено:

– дохід від безплатно отриманих активів

Довідка про надходження
в натуральній формі,
виписка з реєстраційного рахунка


3, 14


2313


7511


35 000

– збільшення внесеного капіталу на суму безплатно отриманих активів

17

7511

5111

35 000

– касові видатки

3, 4

2117

2313

35 000

3

Відображено суму амортизації, нарахованої на комплекти постільної білизни (50 % загальної вартості)

Розрахунок
амортизації ІНМА*

17

8114

1412

17 500

4

Водночас здійснено другий запис

Бухгалтерська довідка

14, 17

5111

7511

17 500

5

Наприкінці звітного періоду закрито рахунки:

– витрат


5511


8114


17 500

– доходів

7511

5511

17 500

* Форма затверджена Наказом № 818.

________

Облікові фішки

Благодійною пожертвою визнається безплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до Закону № 5073 (п. 1 ст. 6 цього Закону).

Приклад 3

Отримання благодійних внесків у вигляді запасів

Після закінчення лікування пацієнт вирішив надати благодійну допомогу медичному закладу, в якому лікувався. Для цього він самостійно придбав та передав медзакладу 30 комплектів одягу хірургічного медичного стерильного № 11 (L) на загальну суму 1 500 грн. Разом із комплектами було надано чек, що підтверджує їхню вартість. Інших документів благодійник не підписував, передавши усно, що це благодійна допомога. Отримані комплекти були оприбутковані та використані протягом місяця.

Облік цих операцій ведеться так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено вартість отриманих комплектів

Чек, накладна-вимога
типової форми № М-11*

4

1512

2117

1 500

2

Водночас відображено:

– дохід від безплатно отриманих активів

Довідка про надходження
в натуральній
формі,
виписка з реєстраційного рахунка


3, 14


2313


7511


1 500

– касові видатки

3, 4

2117

2313

1 500

3

Видано комплекти на потреби закладу

накладна-вимога
типової форми № М-11

13

1512

1512

1 500

4

Використано комплекти на потреби закладу

Акт списання запасів

8113

1512

1 500

5

Наприкінці звітного періоду закрито рахунки:

– доходів

Бухгалтерська довідка

17


7511


5511


1 500

– витрат

5511

8113

1 500

* Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.

Приклад 4

Благодійна допомога у вигляді робіт та послуг

Фермерським господарством було прийнято рішення про надання благодійної допомоги у вигляді поточного ремонту ґанку розташованої поряд школи. Для проведення робіт було залучено сторонню організацію, яка надала акт приймання-передачі виконаних робіт на загальну суму 8 000 грн. Також фермерське господарство оплатило транспортні послуги сторонньої організації із перевезення школярів для участі у фестивалі народної творчості. Вартість послуг – 2 500 грн, що підтверджено актом приймання-передачі наданих послуг.

В обліку ці операції відображаються так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено вартість отриманих:

– робіт з поточного ремонту ґанку


Акт приймання-передачі
виконаних робіт

4

8113

2117


8 000

– транспортних послуг

Акт приймання-передачі
наданих послуг

2 500

2

Водночас відображено:

– дохід від безплатно отриманих робіт та послуг

Довідка про надходження
в натуральній формі,
виписка з реєстраційного рахунка


3, 14


2313


7511


10 500

– касові видатки

3, 4

2117

2313

10 500

3

Наприкінці звітного періоду закрито рахунки:

– доходів

Бухгалтерська довідка

17


7511


5511


10 500

– витрат

5511

8113

10 500

________

Облікові фішки

У разі отримання благодійної допомоги у вигляді робіт чи послуг бюджетна установа повинна подати органу ДКС Довідку про надходження в натуральній формі. Операції, проведені в натуральній формі, у бухгалтерському обліку та консолідованому звіті про виконання державного і місцевих бюджетів умовно прирівнюють до надходжень та касових видатків. У зв’язку із цим розпорядники не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають Довідку про надходження в натуральній формі. Після цього бюджетні установи отримують виписку з реєстраційного рахунка на підтвердження зарахування та списання (касові видатки) цих сум зі спеціальних реєстраційних рахунків.

Приклад 5

Отримання благодійних внесків готівкою

До каси дошкільного навчального закладу (ясла-садок) було передано благодійний внесок від батьків дітей, що його відвідують, у сумі 19 500 грн. У заяві про надання благодійного внеску було вказано напрямок його використання – придбання дитячих меблів: столів у вигляді пелюстки – 5 шт.; стільців дерев’яних – 30 шт. Заклад оприбуткував готівку і здійснив закупівлю дитячих меблів.

Ці операції в обліку відображаються так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано благодійний внесок до каси закладу

Прибутковий касовий ордер
(далі – ПКО)
типової форми № КО-1*

1, 14

2211

7511

19 500

2

Зараховано на реєстраційний рахунок закладу благодійний внесок, який надійшов до каси установи

Видатковий касовий ордер
(далі – ВКО)
типової форми № КО-2**,
виписка
з реєстраційного рахунка

1, 3

2313

2211

19 500

3

Отримано від постачальника дитячі меблі

Видаткова накладна,
акт приймання-передачі
основних засобів

6

1312

6211

19 500

4

Перераховано постачальнику кошти за отримані дитячі меблі

Виписка з
реєстраційного рахунка

3

6211

2313

19 500

5

Введено в експлуатацію дитячі меблі

Акт уведення в експлуатацію
основних засобів

17

1113

1312

19 500

6

Водночас здійснено друге проведення

7511

5111

19 500

7

Відображено суму амортизації, нарахованої на дитячі меблі (50 % загальної вартості)

Розрахунок
амортизації ІНМА

17

8114

1412

9 750

8

Водночас здійснено другий запис

Бухгалтерська довідка

14, 17

5111

7511

9 750

9

Наприкінці звітного періоду закрито рахунки:

– витрат551181149 750

– доходів

7511

5511

9 750

* Наведена в додатку 2 до Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148 (далі - Положення № 148).
** Наведена в додатку 3 до Положення № 148.

________

Облікові фішки

Отримані в касу установи благодійні внески у вигляді готівки потрібно:

  • оприбуткувати в повній сумі в день одержання (п. 11 Положення № 148);

  • зарахувати на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів, відкриті в органах Казначейства (п. 9.2 та 12.3 Порядку № 938; п. 10.3 Порядку № 1407).

У разі збільшення обсягу власних надходжень за рахунок коштів, отриманих як благодійні внески, необхідно внести зміни до кошторису бюджетної установи відповідно до п. 3.9 Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 28.01.02 р. № 57 (далі - Інструкція № 57). Головному розпоряднику коштів слід подати такі документи:

  • довідку про зміни до кошторису (додаток 11 до Інструкції № 57);

  • зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін за формою, затвердженою Наказом № 57;

  • завірені відповідним органом Казначейства копії Довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України (додаток 7 до Інструкції № 57).

Приклад 6

Отримання благодійних внесків в безготівковій формі

25.09.20 р. на спеціальний реєстраційний рахунок загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів надійшов благодійний внесок у сумі 5 000 грн. У призначенні до платежу вказано: «На придбання господарських матеріалів і канцелярського приладдя». У жовтні було придбано господарських матеріалів та канцелярського приладдя на загальну суму 4 950 грн та видано на потреби установи.

Порядок відображення операцій в обліку буде таким:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

III квартал 2020 року

1

Отримано благодійний внесок на реєстраційний рахунок

Виписка
з реєстраційного рахунка

3, 14

2313

7511

5 000

2

Закрито наприкінці звітного періоду рахунок доходів

Бухгалтерська довідка

17

7511

5511

5 000

IV квартал 2020 року

1

Отримано від постачальників господарські та канцелярські товари

Видаткова накладна,
накладна-вимога
типової форми № М-11

6

1812

6211

4 950

2

Перераховано постачальникам кошти за отримані господарські та канцелярські товари

Виписка
з реєстраційного рахунка

3

6211

2313

4 950

3

Видано на госппотреби установи

Типова форма № М-11

13

8113

1812

4 950

4

Наприкінці звітного періоду закрито рахунок витрат

Бухгалтерська довідка

17

5511

8113

4 950

________

Облікові фішки

Відповідно до ст. 13 БК благодійні внески, гранти та дарунки відносяться до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ. Усі надходження і витрати записуються в тому бюджетному періоді, в якому вони здійснені (ч. 3 ст. 57 БК). Усі надходження та витрати бюджету мають відображатися на рахунках у хронологічному порядку за встановленою законодавством процедурою, а бухгалтерські записи – підтверджуватися документально (ч. 5 ст. 56 БК).

Операції, пов’язані з надходженням і використанням власних надходжень державних і комунальних вишів, наукових установ і закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, а також благодійні внески та гранти відображаються в бухобліку в установленому порядку (ч. 6 ст. 56 БК). Залишки вказаних надходжень зберігаються на поточних рахунках у банках держсектору для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів (абзац другий ч. 1 ст. 57 БК).

БВ у вигляді ОЗ. Приклад 1.doc
Завантажити
БВ у вигляді ІНМА. Приклад 2.doc
Завантажити
БВ у вигляді запасів. Приклад 3.doc
Завантажити
БВ у вигляді робіт та послуг. Приклад 4.doc
Завантажити
БВ готівкою. Приклад 5.doc
Завантажити
БВ в безготівковій формі. Приклад 6.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали