Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Жінка працює на умовах неповного робочого дня: як нараховувати декретні?

Ірина Несен

16.10.2015 1946 0 0

Жінка працює в бюджетній установі (основне місце роботи) на умовах неповного робочого дня (4 години в день). Посадовий оклад їй було встановлено в розмірі мінімальної зарплати (далі – МЗП) – 1 218 грн., а з 01.09.15 р. – 1 378 грн., а нараховують їй відповідно частину окладу – 689 грн. (1 378 грн. х  0,5). Із 04.09.15 р. жінці відкрито листок непрацездатності по вагітності та пологах на 126 календарних днiв (далi – к. д.). Як у такій ситуації нарахувати допомогу по вагітності та пологах, заповнити зворотний бік листка непрацездатності та оформити заяву-розрахунок, ви дізнаєтесь із цієї консультації.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄCВ, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір МЗП, установленої на час настання страхового випадку (ч. 2 ст. 26 Закону від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», далі – Закон № 1105). Така сама норма передбачена і п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266 (у редакції постанови КМУ від 26.06.15 р. № 439, далі – Порядок № 1266).

Розрахунок середньої зарплати

Відповідно до п. 25 Порядку № 1266 розрахунковий період, за який обчислюється середня заробітна плата, – це 12 календарних місяців перебування в трудових відносинах за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, у якому настав страховий випадок.

Середньоденну зарплату обчислюють шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період зарплати, на яку нараховано ЄСВ, на календарні дні зайнятості (без урахування календарних днiв, не відпрацьованих із поважних причин). Поважними причинами є: тимчасова непрацездатність, вiдпустка у зв’язку з вагiтнiстю та пологами, вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трьох (шести) років, вiдпустка без збереження зарплати (п. 3 Порядку № 1266).

Припустимо, що застрахованій особі протягом попередніх 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку нараховували щомісяця зарплату в розмірі 609 грн., невідпрацьованих із поважних причин днів у розрахунковому періоді не було. Тоді середньоденну зарплату потрібно розраховувати так (див. табл. 1):

Таблиця 1      (грн.)

Місяці розрахун-кового періоду

Кількість календар-них днів у місяці

Кількість календарних днів, що беруться до розрахунку

Нарахована заробітна плата

Розмір середньо-денної зарплати

1

2

3

4

5

2014 рік

7 308 : 365 к. д.

 

Вересень

30

30

609

Жовтень

31

31

609

Листопад

30

30

609

Грудень

31

31

609

2015 рік

Січень

31

31

609

Лютий

28

28

609

Березень

31

31

609

Квітень

30

30

609

Травень

31

31

609

Червень

30

30

609

Липень

31

31

609

Серпень

31

31

609

Усього

365

365

7 308

20,02

З 01.01.15 р. у разі якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру МЗП, установленої законом на місяць, за який нараховується зарплата, суму ЄСВ розраховують як добуток розміру МЗП та ставки ЄСВ, установленої для відповідної категорії платника (ч. 5 ст. 8 Закону від 08.07.10 р. № 2464-vi «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», далі – Закон № 2464). Тому Мінсоцполітики вважає, що ч. 2 ст. 26 Закону № 2464, яка встановлює мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах на місяць, застосовується як у випадках повної зайнятості, так і в разі роботи застрахованої особи на умовах неповного робочого часу (лист Мінсоцполітики від 08.05.15 р. № 6811/0/14-15/18).

Таким чином, у наведеній ситуації середньоденну зарплату для нарахування допомоги по вагітності та пологах для страхового випадку, що настав у вересні 2015 року (1 378 грн.), відповідно до вимог п. 5 і 28 Порядку № 1266 розраховують так:

1 378,00 грн. : 30,44 к. д. = 45,27 грн.

Розрахунок суми допомоги по вагітності та пологах

Суму допомоги по вагітності та пологах за 126 к. д. (з 04.09.15 р. до 07.06.16 р.) обчислюємо з урахуванням вимог п. 2 Порядку № 1266 (див. табл. 2):

Таблиця 2      (грн.)

Місяці

Кількість календарних днів відпустки по вагітності та пологах, що підлягають оплаті

Розрахунок

Нарахована сума допомоги

2015 рік

Вересень

27

45,27 х 27

1 222,29

Жовтень

31

45,27 х 31

1 403,37

Листопад

30

45,27 х 30

1 358,10

Грудень

31

45,27 х 31

1 403,37

2016 рік

Січень

7

45,27 х 7

316,89

Усього

126

 

5 704,02

Як заповнювати розділ «Довідка про заробітну плату» зворотного боку листка непрацездатності

Проблеми із заповненням цієї частини листка непрацездатності виникають через те, що його форма не відповідає нормам чинного законодавства. У розділі щодо даних про зарплату, які заповнює бухгалтер установи, потрібно зазначити:

  • місячний оклад застрахованої особи;
  • місяці розрахункового періоду, за який обчислюється середня зарплата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах;
  • кількість календарних днів у цих місяцях (без урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин);
  • суму фактичної заробітної плати, з якої нараховувалися страхові внески в місяцях розрахункового періоду.

У редакції п. 22 Порядку № 1266, чинній до 04.07.15 р., була норма: якщо розрахунок середньої заробітної плати для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності чи допомоги по вагітності та пологах установа проводить автоматизовано, то розділ листка непрацездатності «Довідка про заробітну плату» може не заповнюватися, а до нього додають розрахунок середньої зарплати, засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою.

Зазначеної норми немає в новій редакції Порядку № 1266 (чинній з 04.07.15 р.). Водночас зміст бланка листка непрацездатності сьогодні не відповідає вимогам чинного Порядку № 1266, оскільки в ньому недостатньо рядків і граф для заповнення місяців розрахункового періоду, відсутня інформація про показники, які беруться для обчислень у разі, якщо вони здійснюються не з розрахунку фактичного заробітку застрахованої особи.

Тому до затвердження нового бланка листка непрацездатності доцільно здійснювати окремий розрахунок середньої зарплати, засвідчувати його підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою й додавати до листка непрацездатності. Такий окремий розрахунок зручний у використанні й може містити примітки (посилання на норми чинного законодавства).

Як заповнити заяву-розрахунок

Страхувальник-роботодавець подає до робочого органу Фонду соцстраху заяву-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами (п. 2 Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 22.12.10 р. № 26). Така заява-розрахунок (її форму наведено в додатку до зазначеного Порядку) є підставою для відповідного фінансування.

Наведемо зразок заповнення зворотного боку заяви-розрахунку для описаної вище ситуації (див. фрагмент).

 

<...>

№з/п 

 

П. І. Б. 

№ страхового свідоцтва 

№ листка непраце-здатності 

Причина непрацездатності: захворювання загальне – 1; наслідок аварії на ЧАЕС – 3; невиробничі травми – 5; контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство – 6; санаторно-курортне ліку-вання – 7; вагітність та пологи – 8; ортопедичне протезуван-ня – 9; догляд – 10 

Період непраце-здатності 

Кількість днів, що підлягають оплаті 

Сума 

разом 

в т. ч. за рахунок коштів Фонду 

разом 

в т. ч. за рахунок коштів Фонду 

10 

1

Петро-ва І. І.

1234567891

ААА № 123456 

Iз 04.09.15 р. до 07.01.16 р.

 126

126 

 

5 704,02

5 704,02

 

«07» вересня 2015 року       Керівник підприємства (установи)           Іванов            Іванов М. І.

                                                                                                          (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

М. П.                                     Головний бухгалтер                                    Васіна            Васіна О. М.

                                                                                              (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали