Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Робота на двох неповних ставках: як індексувати доходи

21.08.2015 821 0 0

Стаття-підказка: у статті ви знайдете рекомендації щодо індексації доходів на прикладі декількох варіантів типових ситуацій, коли працівник виконує протягом одного дня роботу за різними посадами не за повними ставками.

Загальні положення

Для організації та оплати роботи в умовах, коли протягом дня працівник виконує роботу за різними посадами, доцільно скористатися нормами п. 14 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці та соцполітики від 29.12.04 р. № 336. Згідно із цими нормами у разі виконання працівником робіт, що належать до різних посад, трудовий договір укладається за згодою сторін за посадою, яку визнано основною. Основною вважається посада з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими посадами.

Тобто, якщо робота за однією з посад виконується довше, саме ця посада є основною. А якщо на виконання роботи за кожною з посад витрачається однакова кількість годин, то основною може бути визнана будь-яка з них за домовленістю між працівником та роботодавцем.

Зазначимо, що наведені норми не обмежують загальний час виконання робіт за різними посадами. А теза щодо визнання однієї з посад основною наводить на думку, що робота за другою посадою має виконуватися на умовах сумісництва, і це визначає особливості оформлення трудових відносин із працівником, що працює на таких умовах.

Хоча є й винятки, які обов’язково мають ураховуватися в роботі суб’єктами господарювання державної форми власності, у тому числі бюджетними установами. Вони визначені Переліком робіт, які не є сумісництвом, наведеним у додатку до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну вiд 28.06.93 р. № 43. Серед винятків – виконання педагогічної, медичної роботи, а також робота, загальний час виконання якої за різними посадами не перевищує нормальної тривалості робочого дня,а зарплата – повного окладу за основною посадою. І це також впливає на особливості оформлення трудових відносин із працівником, що працює на таких умовах. Але в такому разі, напевно, трудовий договір слід укладати за кількома посадами.

Щодо індексації доходів таких працівників зазначимо таке. Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078 Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення), не містить якихось особливих положень щодо ситуації, коли протягом дня здійснюється робота за різними посадами. Тому незалежно від того, уважається чи ні робота за неосновною посадою сумісництвом (та як оформляються при цьому трудові відносини), виконується вона поза межами чи в межах нормальної тривалості робочого дня, доходи, отримані працівником за цю роботу, мають індексуватися на загальних підставах, тобто пропорційно до відпрацьованого часу і в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це випливає з норм п. 4 та 7 Порядку № 1078 Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення . Розглянемо це питання на прикладі конкретних ситуацій.

Робота за неповними ставками в межах нормальної тривалості робочого дня

Ситуація 1

Працівниця, яка за основною посадою обіймає 0,5 ставки бухгалтера (8-й тарифний розряд), ще на 0,5 ставки працює на посаді прибиральника службових приміщень (2-й тарифний розряд). У такому ж режимі вона працювала і в липні 2012 року, коли було впроваджено процедуру визначення фіксованої суми індексації.

Відповіді на запитання, як саме слід було визначати фіксовану чи поточну суму індексації в такій ситуації починаючи з липня 2012 року, на той час Порядок № 1078 Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення не містив. Тому із правового поля не вийшли як ті установи, що вибрали підхід, аналогічний вибраному Мінсоцполітики щодо пропорційного визначення суми індексації у схожій ситуації, коли місяць було відпрацьовано неповністю (лист від 12.10.12 р. № 385/10/136-12), так і ті, що визначали фіксовану суму індексації будь-яким іншим чином.

Розглянемо на нашому прикладі проведення розрахунків згідно з вищезгаданими рекомендаціями Мінсоцполітики (цифри умовні).

У липні 2012 року фіксована сума індексації (виходячи з умов повністю відпрацьованого місяця) за посадою бухгалтера становила 360 грн. Ураховуючи, що ця робота виконувалася на півставки, фактично фіксовану суму індексації було нараховано в розмірі 180 грн. (360 грн. х 0,5). За посадами на роботах, що виконувалися за 1–5-м розрядами, у той час фіксована сума індексації, як правило, не визначалася - у працівників не було права на поточну індексацію і порівнювати суму підвищення зарплати не було із чим. Тому за посадою прибиральника фіксовану суму індексації не було визначено.

Припустімо, що з тих пір підвищення зарплати працівникові здійснювалося лише при встановленні законодавством нових розмірів соціальних нормативів. Отже, після липня тарифна ставка працівника 1-го тарифного розряду змінювалася 4 рази: з 01.09.12 р. становила 807 грн., з 01.10.12 р. – 823 грн., з 01.12.12 р. – 839 грн. і з 01.01.13 р. – 852 грн.

І щоразу підвищення окладу в розрахунку на 0,5 ставки (наприклад, у вересні – на 4 грн. у розрахунку на 0,5 ставки) було меншим, ніж визначена фіксована сума індексації. Тому остання залишалася незмінною. Вона виплачувалася в такій сумі разом із сумою поточної індексації, право на яку виникло у працівників з 8-м тарифним розрядом у квітні цього року виходячи з базового місяця – січня 2013 року. При цьому коригувати суму поточної індексації (як і фіксовану суму) установи пропорційно до відпрацьованого часу установи повинні були вже в обов’язковому порядку, адже з лютого 2014 року в Порядку № 1078 Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення було запроваджено норму щодо такого коригування (згідно з постановою КМУ від 29.01.14 р. № 36).

Отже, у квітні за посадою бухгалтера ми мали виплачувати працівникові фіксовану суму індексації в розмірі 180 грн. та суму поточної індексації в розмірі 6,70 грн. [13,40 грн. (індексація квітня при повністю відпрацьованому місяці) х 0,5].

А за посадою прибиральника право на поточну індексацію виникло лише у травні цього року, і виходячи з базового місяця – грудня 2013 року її розмір становив 36,54 грн. у розрахунку за повністю відпрацьований місяць, що також підлягав коригуванню.

У результаті працівниці у травні цього року нараховано індексацію в загальній сумі 218,37 грн. [180,00 грн. (фіксована індексація за посадою бухгалтера) + 20,10 грн. (поточна індексація за посадою бухгалтера, визначена як 40,19 грн. х 0,5) + 18,27 грн. (поточна індексація за посадою прибиральника, визначена як 36,54 грн. х 0,5)].

Такий підхід до визначення суми індексації застосовувався до жовтня цього року, коли із прийняттям постанови КМУ від 25.03.14 р. № 110 (далі – Постанова № 110) виникли підстави для перегляду суми фіксованої суми індексації, а саме в одному й тому самому місяці відбулося законодавче підвищення зарплати та працівники мали право на поточну індексацію.

Проте за посадою бухгалтера таке підвищення не відбулося, оскільки розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду не змінився й відповідно не змінився оклад при виконанні роботи за 8-м тарифним розрядом. Тобто фіксовану суму індексації за посадою бухгалтера залишаємо незмінною в розмірі 180 грн., а суму поточної індексації за цією посадою виходячи з базового місяця – січня 2013 року коригуємо у зв’язку з виконанням роботи на 0,5 ставки. У результаті отримуємо суму індексації 74,91 грн. [(1 218,00 грн х 12,3 %) х 0,5].

А ось за посадою прибиральника слід уперше визначити фіксовану суму індексації для базового місяця – грудня 2013 року: спочатку – виходячи з умов повністю відпрацьованого місяця, а потім здійснюючи відповідне коригування. У результаті за посадою прибиральника працівниця отримає індексацію в сумі:

[(1 218 грн х 12 %) – 5 грн. (підвищення окладу)] х 0,5 = 70,58 грн.

Усього за жовтень працівниці мала бути нарахована індексація в сумі 325,49 грн., у тому числі за посадою бухгалтера – 254,91 грн. (180,00 грн. + 74,91 грн.) та за посадою прибиральника – 70,58 грн.

Обов’язково перевіряємо дотримання норм щодо проведення індексації в межах прожиткового мінімуму. Визначимо спочатку, яку величину доходів ми проіндексували за посадою бухгалтера, для чого зробимо, так би мовити, зворотний розрахунок, а саме суму поточної індексації (74,91 грн.) поділимо на застосовану величину приросту індексу споживчих цін (далі – ІСЦ) (12,3 %, або 0,123) і отримаємо:

74,91 грн : 0,123 = 609 грн.

Тепер зробимо аналогічний розрахунок за посадою прибиральника, ураховуючи що для визначення фіксованої суми індексації було задіяно величину поточної індексації – 73,08 грн. [(1 218,00 грн. х 12 %) х 0,5]. Звідси визначаємо, що за цією посадою було проіндексовано:

73,08 грн. : 0,12 = 609 грн.

Отже, усього ми проіндексували суму доходу 1218 грн., тобто дотримались вимог законодавства, оскільки ця сума не перевищує розміру прожиткового мінімуму.

Ситуація 2

Працівник дитячого садка працює за основним місцем роботи на 0,75 ставки помічником вихователя за 6-м тарифним розрядом та на 0,25 ставки – музичним керівником цього ж дитсадка за 7-м розрядом. Фіксована сума індексації до жовтня за жодною із цих посад не встановлювалася. Базовим місяцем для цих посад є січень 2013 року.

Тепер, коли ми вже знаємо порядок проведення індексації доходів за кожною з посад, зведемо результати розрахунків сум індексації за жовтень цього року в таблицю (див. табл. 1), ураховуючи що величина приросту ІСЦ у цьому місяці виходячи з базового місяця – січня 2013 року становить 12,3 %:

Таблиця 1 (грн.)

№з/п

Найменування показників

За посадою помічника вихователя (6-й тарифний розряд)

За посадою музичного керівника (7-й тарифний розряд)

Разом

1

2

3

4

5

1

Сума збільшення посадового окладу в жовтні 2014 року згідно з Постановою № 110

28,00 (1 263,00 – 1 235,00)

0

х

2

Сума поточної індексації (умовно) виходячи з умов роботи на повну ставку

149,81 (1 218,00 х 12,3 %)

149,81 (1 218,00 х 12,3 %)

х

3

Фіксована сума індексації (умовно) виходячи з умов роботи на повну ставку

121,81 (149,81 – 28,00)

Не визначаємо

х

4

Сума поточної індексації виходячи з коефіцієнта фактичної заповнюваності ставки

37,45 (149,81 х 0,25)

37,45

5

Фіксована сума індексації виходячи з коефіцієнта фактичної заповнюваності ставки

91,36 (121,81 х 0,75)

91,36

6

Задіяна для розрахунків сума поточної індексації

112,36 (149,81 х 0,75)

37,45

х

7

Сума доходів, що була проіндексована

913,50 (112,36 : 0,123)

304,47 (37,45 : 0,123)

1 217,97

Отже, за жовтень працівникові буде нараховано індексацію в загальній сумі 128,81 грн. (фіксована сума індексації за посадою помічника вихователя – 91,36 грн. та поточна індексація за посадою музичного керівника – 37,45 грн.). За посадою помічника вихователя жовтень 2014 року стає базовим місяцем. При проведенні перевірочних розрахунків (рядки 6 та 7 табл. 1) з’ясувалося, що перевищення межі, установленої для доходів, що підлягають індексації, як і має бути, не відбулося.

Робота за неповними ставками поза межами нормальної тривалості робочого дня

Перш ніж перейти до розгляду конкретних ситуацій у цьому розділі, нагадаємо наведений вище висновок про те, що Порядок № 1078 Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення не містить будь-яких окремих норм для проведення індексації в разі, якщо час виконання роботи за двома неповними ставками виходить за межі нормальної тривалості робочого дня. Тому діємо так само, як і в ситуаціях, розглянутих у попередньому розділі, але з урахуванням такої особливості.

З наведених вище розрахунків стало зрозуміло: якщо робота за неповними ставками за різними посадами виконується в межах нормальної тривалості робочого дня незалежно від того, у яких пропорціях робочий день буде розподілено між цими посадами (0,5 + 0,5; 0,75 + 0,25; 0,5 + 0,25 + 0,25 і т. д.), ми ніколи не вийдемо за встановлені законодавством межі доходів, які підлягають індексації. А ось якщо нормальна тривалість робочого дня буде перевищена, нам слід ретельно слідкувати за виконанням цієї норми. Для цього після визначення індексації за основною посадою щоразу потрібно визначати, яку частину доходів ми маємо право ще проідексувати. Розглянемо це на прикладах.

Ситуація 3

Працівника згідно з умовами трудового договору було прийнято на роботу за основним місцем роботи на 0,7 ставки за 8-м тарифним розрядом. Крім того, після закінчення основної роботи він виконував роботу за сумісництвом за 1-м тарифним розрядом на 0,5 ставки. Фіксованої суми індексації за жодною з посад визначено не було. У жовтні цього року законодавчого підвищення окладів за основною посадою та посадою за сумісництвом не відбулося.

Для індексації доходів у цьому місяці за основною посадою виходячи з базового місяця – січня 2013 року застосовувалася величина 12,3 %.

Розрахуємо спочатку умовну величину індексації доходів за цією посадою, припускаючи, що працівник працював на повну ставку:

1 218,00 грн. х 12,3 % = 149,81 грн.

Тепер скоригуємо її на коефіцієнт фактичної заповнюваності ставки:

149,81 грн. х 0,7 = 104,87 грн.

Визначаємо, яку саме суму ми проіндексували за основною посадою:

104,87 грн. : 0,123 (чи 12,3 %) = 852,60 грн.

Якщо діяти за схемою, яку ми запропонували в попередньому розділі, то виходячи з базового місяця – грудня 2013 року на роботі за сумісництвом визначимо спочатку умовну суму індексації, припускаючи, що на посаді за сумісництвом робота виконувалася на повну ставку:

1 218,00 грн. х 12 % = 146,16 грн.

Тепер скоригуємо її на коефіцієнт фактичної заповнюваності ставки:

146,16 грн. х 0,5 = 73,08 грн.

Визначаємо, яку саме суму ми проіндексували за посадою на роботі за сумісництвом:

73,08 грн. : 0,12 (або 12,0 %) = 609 грн.

Чи можемо ми вважати свої дії правильними? Звісно, ні, адже якщо ми додамо суми проіндексованих доходів за двома місцями роботи, то виявиться, що загалом ми про індексували 1 461,60 грн. (609,00 грн. + 852,60 грн.), а це є порушенням вимог п. 7 Порядку № 1078Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення .

Логічний вихід із цієї ситуації – знайти величину доходів із загальної їх суми, отриманої на роботі за сумісництвом, яку можна проіндексувати:

1 218,00 грн. – 852,60 грн. = 365,40 грн.

Проіндексуємо її й отримаємо суму індексації доходів на роботі за сумісництвом:

365,40 грн. х 12 % = 43,84 грн.

Отже, нарахувавши працівникові загальну суму індексації за основною роботою та роботою за сумісництвом у розмірі 148,71 грн. (104,87 грн. ++ 43,84 грн.), ми дотримались усіх вимог Порядку № 1078Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення :

Ситуація 4

Працівник загальноосвітньої школи-інтернату (11-й тарифний розряд) згідно з тарифікацією виконує роботу:

  • на 0,7 ставки – вихователя із загальною сумою місячної зарплати 1 851,92 грн.;
  • на 0,6 ставки – учителя інформатики із зарплатою 817,84 грн.;
  • на 0,1 ставки – викладача в гуртках із зарплатою 265,40 грн.

Підстав для встановлення фіксованої суми індексації не було. Для визначення індексації доходів за кожною із цих посад використовується величина 12,3 % (базовий місяць – січень 2013 року).

Зразу можемо заявити, що за таких умов, а також ураховуючи що сумарний коефіцієнт заповнюваності ставки становить 1,4 (0,7 + 0,6 + 0,1), тобто перевищує 1, суму індексації за місяць визначити такому працівникові просто:

1 218,00 грн. х 12,3 % = 149,81 грн.

А для тих, хто хоче впевнитись у правильності цього висновку, проведемо розрахунки в зазначеному вище порядку з унесенням даних до таблиці (див. табл. 2).

Таблиця 2 (грн.)

№з/п

Найменування показників

За посадою вихователя – 0,7 ставки

За посадою вчителя інформатики – 0,6 ставки

За посадою викладача в гуртках – 0,1 ставки

1

2

3

4

5

1

Поточна сума індексації (умовно) виходячи з умов роботи на повну ставку

149,81 (1 218,00 х 12,3 %)

149,81 (1 218 х 12,3 %)

149,81 (1 218,00 х 12,3 %)

2

Сума поточної індексації виходячи з коефіцієнта фактичного заповнення ставки

104,87 (149,81 х 0,7)

89,89(149,81 х 0,6)

14,98(149,81 х 0,1)

3

Сума доходів (умовна), проіндексована без урахування обмежень, установлених п. 4 Порядку № 1078

852,60 (104,87 : 0,123)

730,81 (89,89 : 0,123)

121,79(14,98 : 0,123)

4

Сума доходів, що підлягає індексації з урахуванням обмежень, установлених п. 4 Порядку № 1078

852,60 (104,87 : 0,123)

365,40(1 218,00 – 852,60)

5

Визначена до нарахування сума індексації

104,87

44,94(365,40 х 12,3 %)

6

Загальна сума індексації доходів за всіма посадами

149,81

Висновки: У разі виконання працівником протягом дня роботи за різними посадами на неповні ставки суми індексації визначаються таким чином. Якщо сумарний коефіцієнт заповнюваності:

  • не перевищує 1, то потрібно нарахувати індексацію всієї суми доходів, отриманих за кожною з посад, і відкоригувати її на такий коефіцієнт;
  • перевищує 1, то спочатку слід проіндексувати доходи за тією посадою, за якою виконується найбільший обсяг робіт, із коригуванням суми індексації на коефіцієнт заповнюваності ставки, а потім – порівняти фактично проіндексовану суму доходів із розміром прожиткового мінімуму. Якщо вона виявиться меншою за прожитковий мінімум, то індексуємо доходи за іншою посадою (також з урахуванням коефіцієнта заповнюваності ставки) у такій частині, щоб загальна сума проіндексованих доходів не перевищувала прожиткового мінімуму;
  • перевищує 1, а величина індексації у відсотках є однаковою для доходів за різними посадами, загальна сума індексації дорівнюватиме добутку прожиткового мінімуму та встановленого відсотка індексації.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали