Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Порядок проведення індексації в лютому 2018 року

15.02.2018 3099 0 1


У цій консультації ми наводимо суми індексації заробітної плати, що мають нараховуватися в лютому 2018 року відповідно до індексів приросту споживчих цін (далі – ІСЦ) та місяців підвищення («базових» місяців) заробітної плати працівників бюджетних установ. Крім того, із наведених у консультації прикладів ви дізнаєтесь, як правильно здійснити порівняння всіх постійних складових зарплати в місяці її підвищення для визначення права працівників на подальшу індексацію.


Основні правила проведення індексації

Відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078, така індексація проводиться в разі, якщо величина ІСЦ, обчисленого наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації, установлений у розмірі 103 %.

Індексації підлягають грошові доходи в межах прожиткового мінімуму (далі – ПМ), установленого для працездатних осіб. Розміри ПМ на 2018 рік передбачено ст. 7 Закону від 07.12.17 р. № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Зокрема, ПМ для працездатних осіб із 1 січня 2018 року становить 1 762 грн., з 1 липня – 1 841 грн., з 1 грудня – 1 921 грн.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення ІСЦ у місяці, у якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %.

Обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Сума індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суми індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації в цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу й обчислюється як різниця між сумою індексації та розміром підвищення доходу.

У разі зростання зарплати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення зарплати. Якщо відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), то в місяці підвищення враховуються всі складові зарплати, які не мають разового характеру.

Сума індексації визначається як результат множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту споживчих цін, поділений на 100.

Які складові зарплати враховуються для визначення права на індексацію

Для проведення в лютому 2018 року індексації грошових доходів слід застосовувати індекси, наведені в таблиці:

(грн.)

Базові місяці

Приріст ісц для проведення індексації, % у 2018 році

Сума (ПМ для працездатних осіб – 1 762 грн.).

Січень

Лютий

1

2

3

4

2016 рік

Січень

24,0

24,0

422,88

Лютий

24,5

24,5

431,69

Березень

23,3

23,3

410,55

Квітень

19,1

19,1

336,54

Травень

19,0

19,0

334,78

Червень

19,2

19,2

338,30

Липень

19,3

19,3

340,07

Серпень

19,8

19,8

348,88

Вересень

17,8

17,8

313,64

Жовтень

14,4

14,4

253,73

Листопад

12,5

12,5

220,25

Грудень

11,4

11,4

200,87

2017 рік

Січень

10,2

10,2

179,72

Лютий

8,0

11,3

199,11

Березень

7,2

7,2

126,86

Квітень

6,3

6,3

111,01

Травень

3,7

6,9

121,58

Червень

3,3

3,3

58,15

Липень

3,1

3,1

54,62

Серпень

3,2

3,2

56,38

Вересень

3,1

54,62

Жовтень – грудень

2018 рік

Січень – лютий

У січні 2018 року відбулося підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки.

У працівників 3–25-го тарифних розрядів (далі – т. р.) підвищення посадових окладів перевищило суму індексації, що мала виплачуватись у січні 2018 року (179,72 грн.), тому їхня зарплата не індексується.

Для працівників 1-го та 2-го т. р. розмір підвищення посадових окладів не перевищив суми індексації. Для визначення права таких працівників на подальшу індексацію потрібно порівняти суму підвищення зарплати із сумою індексації. Порівняння здійснюється в умовах місяця, у якому відбулося таке підвищення, тобто в умовах січня 2018 року, із розрахунку повністю відпрацьованого місяця. У такому разі враховуються всі складові зарплати, які не мають разового характеру.

Приклад 1
Прибиральниця службових приміщень (2-й т. р.) до підвищення посадових окладів отримувала: посадовий оклад – 1 744 грн., доплату за використання в роботі дезінфікувальних засобів та прибирання туалетів – 174,40 грн. (10 % х 1 744 грн.), надбавку за складність та напруженість у роботі – 523,20 грн. (30 % х 1 744 грн.). Після підвищення окладів її посадовий оклад становив 1 921 грн. з урахуванням доплати за використання в роботі дезінфікувальних засобів та прибирання туалетів – 192,10 грн. (10 % х 1 921 грн.) та надбавки за складність та напруженість у роботі – 384,20 грн. (20 % х 1 921 грн.).

Як бачимо, підвищення зарплати на 230,10 грн. [(1 921,00 грн. + 192,10 грн. + 384,20 грн.) – – (1 744,00 грн. + 174,40 грн. + 348,80 грн.)] перевищило суму індексації – 179,72 грн., що мала виплачуватись у січні 2018 року. Звертаємо увагу, що в розрахунках надбавка за складність та напруженість у роботі враховується в розмірі, у якому її встановлено в січні 2018 року, тобто 20 %.

Отже, зарплата працівниці не індексується й обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації розпочинається з лютого 2018 року, поки не буде перевищено поріг індексації 103 %.

Постановою КМУ від 11.01.18 р. № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» (далі – Постанова № 22) з 1 січня 2018 року підвищено рівень оплати праці педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції. Таке зростання забезпечується шляхом підвищення посадового окладу певних категорій педагогічних працівників на 10 %.

Оскільки в січні 2018 року відбулося підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі ЄТС, і таке підвищення перевищило суму індексації, то підвищення оплати праці певних категорій педагогічних працівників на 10 % згідно з Постановою № 22 не вплине на зміну «базового» місяця.

Відповідно до постанови КМУ від 25.01.18 р. № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році» підвищились посадові оклади держслужбовців, працівників патронатної служби, працівників, які виконують функції з обслуговування. Обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації зар­плати цих працівників розпочинається з лютого 2018 року, поки не буде перевищено поріг індексації 103 %.

Приклад 2
Спеціаліст держоргану до підвищення посадових окладів отримував: посадовий оклад – 2 000 грн., надбавку за ранг – 300 грн., надбавку за інтенсивність праці – 600 грн. (30 % х 2 000 грн.). Після підвищення його посадовий оклад становить 2 643 грн., надбавка за ранг – 300 грн., надбавка за інтенсивність праці – 792,90 грн. (30 % х 2 643 грн.).

Оскільки сума підвищення зарплати – 835,90 грн. [(2 643,00 грн. + 300,00 грн. + 792,90 грн.) – (2 000,00 грн. + 300,00 грн. + 600,00 грн.)] перевищила суму індексації (179,72 грн.), індексація йому не нараховується.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали