Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як оформити прибиральницю на посаду кухаря школи під час його хвороби?

Анна Лобатюк

17.11.2015 2612 0 0

Як оформлюється робота прибиральниці закладу освіти, оформленої на 0,5 ставки, яка під час хвороби кухаря працюватиме на повну ставку?

Виходячи з норм КЗпП, на період тимчасової непрацездатності у зв’язку з фізичною нездатністю працівника здійснювати трудову діяльність (хвороба, травма, вагітність та пологи) за ним зберігається робоче місце.

Оскільки посада працівника, який перебуває на лікарняному (або ж у відпустці), не є вакантною, прийняття працівників на цю посаду можливе лише за строковим трудовим договором на період до виходу основного працівника у зв’язку із закінченням строку його тимчасової непрацездатності.

Трудове законодавство обмежує застосування строкових трудових договорів. Так, відповідно до ч. 2 ст. 23 КЗпП строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Під терміном «умови виконання роботи» слід розуміти, що за своїм характером робота, яку береться виконувати працівник, має постійний характер, однак у зв’язку з конкретними умовами її виконання трудові відносини з цим працівником не можуть бути визначені як безстрокові. Зокрема, це може бути зумовлено тією обставиною, що для виконання такої роботи вже прийнято за безстроковим трудовим договором іншого працівника, який з певних причин протягом певного періоду не може виконувати свої трудові обов’язки.

Укладаючи строковий трудовий договір, працівник бере на себе зобов‘язання працювати в установі протягом конкретного строку. Такий трудовий договір може укладатися на будь-який строк, визначений за взаємною згодою сторін. Закінчення трудового договору може зумовлюватись, зокрема, настанням конкретного юридичного факту, наприклад виходом на роботу працівника, що перебував на лікарняному, у відпустці, чи поверненням працівника, який був обраний на виборну посаду, тощо.

У наведеній ситуації доцільно згідно з наказом директора школи перевести працівника, який обіймав 0,5 посади прибиральника за основним місцем роботи, на повну посаду кухаря за строковим трудовим договором. При цьому робота на посаді прибиральника вважатиметься роботою за сумісництвом. Графіки роботи кухаря та прибиральника слід розмежувати для того, щоб години роботи за цими посадами не збігалися в часі.

Зміст наказу може бути таким: «Перевести прибиральника Іванова В. П. з 01.01.14 р. на посаду кухаря за строковим трудовим договором на період хвороби основного працівника – Петрова І. М.з посадовим окладом згідно зі штатним розписом. Дозволити Іванову В. П. на період дії строкового трудового договору працювати за сумісництвом на посаді прибиральника на 0,5 тарифної ставки з оплатою праці згідно зі штатним розписом».

Передувати виданню наказу має подання працівником заяви про переведення його за строковим трудовим договором на повну посаду кухаря та виконання ним роботи прибиральника на 0,5 ставки за сумісництвом.

Не зайвим буде внесення запису до трудової книжки такого працівника стосовно зміни його трудового договору із конкретизацією назви посади, строковості його укладення.

Додамо: відповідно до ч. 2 ст. 21 КЗпП працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін, що дозволяє укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.

Сумісництвом є виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у тій самій або іншій установі, організації.

Порядок роботи сумісників та оплата їх праці регламентуються постановою КМУ від 03.04.93 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.93 р. № 43.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали