Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як нарахувати лікарняні, якщо періоди хвороби дітей частково збігаються?

Працівниця бюджетної установи, яка має двох дітей (віком 6 і 10 років), 18.05.15 р. вийшла на роботу після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. З 08.07.15 р. до 28.07.15 р. у неї хворіла молодша дитина, а з 27.07.15 р. до 07.08.15 р. – старша. Загальний страховий стаж жінки – 7 років, а протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку – близько 2 місяців. Як оплачувати листки непрацездатності для догляду за хворими дітьми?

У наведеній ситуації початок хвороби старшої дитини і початок хвороби молодшої не збігаються, тому листок непрацездатності (довідка про догляд за хворою дитиною) видається в кожному випадку окремо (п. 3.5 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.01 р. № 455, далі – Інструкція № 455).

Нагадаємо: листок непрацездатності для догляду за хворою дитиною надається з першого дня хвороби дитини, але не більш як на 14 календарних днів за кожним випадком захворювання, і всі дні оплачуються за рахунок ФСС з ТВП (ч. 3 ст. 22 Закону від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», далі – Закон № 1105). Якщо дитина продовжує далі хворіти, то для нашого випадку з 15-го дня хвороби особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, відповідно до п. 3.4 Інструкції № 455 видають довідку про догляд за хворою дитиною за формою № 138/о. Зауважимо, що цей період працівникові не оплачується, а в табелі обліку робочого часу робиться відмітка «НН» або «27» – неоплачувана тимчасова непрацездатність.

Якщо в період звільнення від роботи згідно з довідкою за формою № 138/о захворіла друга дитина, то довідку закривають і видають новий листок непрацездатності (п. 3.6 Інструкції № 455)

У наведеній ситуації працівниця має надати установі:

  • листок непрацездатності у зв’язку з доглядом за молодшою дитиною на 14 календарних днів (далі – к. д.) (з 08.07.15 р. до 21.07.15 р.);
  • довідку про догляд за хворою молодшою дитиною за період з 22.07.15 р. до 26.07.15 р.;
  • листок непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою старшою дитиною за період з 27.07.15 р. до 07.08.15 р.

Згідно з роз’ясненням ФСС з ТВП, наданим у листі від 27.08.07 р. № 514/020/99-07, на одну застраховану особу не може бути видано одночасно два листки непрацездатності на один період (день). Отже, хвороба молодшої дитини і хвороба старшої – це різні страхові випадки, кожен із яких має бути підтверджений окремим листком непрацездатності.

Оскільки обидва страхові випадки настали в липні 2015 року (після 4-го числа), розрахунковим періодом буде липень 2014 р. – червень 2015 року. Однак із розрахункового періоду виключається період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266, у редакції постанови КМУ від 26.06.15 р. № 439, далі – Порядок № 1266).

Як визначити календарні дні розрахункового періоду та заробіток для обчислення середньої зарплати для подібної ситуації (зокрема, для розрахунку допомоги по вагітності та пологах), роз’яснюється в листі Мінсоцполітики від 22.07.13 р. № 380/18/99-13.

Зважаючи що страховий стаж жінки протягом останніх 12 місяців – менше шести місяців, при нарахуванні допомоги з тимчасової непраце-здатності (далі – допомога) застосовується передбачене ч. 4 ст. 19 Закону № 1105 обмеження розміром мінімальної зарплати в розрахунку на місяць. Алгоритм розрахунку суми допомоги із застосуванням такого обмеження роз’яснюється в листі ФСС з ТВП від 15.05.15 р. № 5.2-32-865.

Приклад

Щоб обчислити суму допомоги в нашій ситуації, доповнимо умову такими вихідними даними: протягом розрахункового періоду працівниці (посадовий оклад – 1 934 грн.) нарахували зарплату за 10 робочих днів травня – 1 074,44 грн., зарплату за 15 робочих днів червня – 1 450,50 грн. і допомогу з тимчасо-вої непрацездатності за 5 робочих днів (з 15 до 19 червня) у сумі 483,50 грн.

Алгоритм обчислення допомоги буде таким.

Крок 1. Визначаємо сумарний заробіток для розрахунку середньої зарплати (допомога з тимчасової непрацездатності в сумі 483,50 грн. не бере участі в розрахунку):

1 074,44 грн. + 1 450,50 грн. = 2 524,94 грн.

Крок 2. Знаходимо кількість календарних днів розрахункового періоду після вирахування невідпрацьованих з поважних причин днів (періоду відпустки для догляду за дитиною до шести років і періоду хвороби), тобто до нього включаємо період роботи у травні (з 18-го до 31-го числа) та в червні (крім п’яти днів тимчасової непраце-здатності):

14 к. д. + (30 к. д. – 5 к. д.) = 39 к. д.

Крок 3. Обчислюємо середньоденну зарплату:

2 524,94 грн. : 39 к. д. = 64,74 грн.

Крок 4. Розраховуємо розмір денної виплати (при страховому стажі 7 років – 70 %):

64,74 грн. х 70 % = 45,32 грн.

Крок 5. Визначаємо розмір обмеження із розрахунку на один календарний день, тобто обчислюємо середньоденну зарплату із розрахунку мінімальної зарплати в місяці настання страхового випадку. Для цього відповідно до п. 5 і 29 Порядку № 1266 слід поділити розмір мінімальної зарплати на середньоденну кількість календарних днів:

1 218,00 грн. : 30,44 грн. = 40,01 грн.

Крок 6. Оскільки розмір допомоги з тимчасової непрацездатності (денної виплати за лікарняним) не може перевищувати 40,01 грн., працівниці слід нарахувати за рахунок ФСС з ТВП:

  • за першим листком непрацездатності (за пе-ріод із 8 до 21 липня):

40,01 грн. х 14 к. д. = 560,14 грн.;

  • за другим листком непрацездатності (з 27 липня до 7 серпня):

40,01 грн. х 12 к. д. = 480,12 грн.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали