Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи можна застосовувати переговорну процедуру закупівлі на підставі листа установи вищого рівня?

Бюджетна установа провела процедури закупівлі та уклала договір на проведення капітального ремонту приміщення. У ході ремонту виникла необхідність унесення змін до проектної документації та закупівлі додаткових ремонтних робіт, вартість яких перевищує межі, установлені Законом від 10.04.14 р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон № 1197). Чи може установа застосувати переговорну процедуру при закупівлі зазначених робіт на основі листа установи вищого рівня?

До 01.08.16 р. бюджетні установи, які не належать до центральних органів виконавчої влади, проводять закупівлі відповідно до Закону № 1197. Як передбачено ч. 1 ст. 11 цього Закону, для організації та проведення процедур закупівель замовником (генеральним замовником) утворюється комітет із конкурсних торгів (далі – комітет), який планує проведення процедур закупівель та здійснює вибір процедури закупівлі.

Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який не лише організовує роботу комітету, а й несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій (ч. 3 ст. 11 Закону № 1197).

Таким чином, рішення щодо вибору процедури закупівлі, у тому числі й переговорної, приймає комітет замовника, а не установа вищого рівня замовника.

Зауважимо, що рішення комітету оформлюється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, із кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету. У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається в протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

При цьому члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали