Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Збільшились податки – уносимо зміни до кошторису

Чим корисна ця стаття: викладено алгоритм дій щодо внесення змін до кош-торису у зв’язку зі збільшенням ставок податків.

Підстави та порядок внесення змін

З 01.04.14 р. набув чинності Закон від 27.03.14 р. № 1166-VII «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким підвищено ставки окремих податків, у тому числі ставку збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод. Наприклад, використання води із Дніпра, включаючи м. Київ, коштуватиме бюджетній установі 35,66 грн. за 100 м3, тоді як до 01.04.14 р. було 32,84 грн. (п. 325.1 Податкового кодексу). Унаслідок таких нововведень для сплати установою збору в повному обсязі не вистачає кошторисних призначень і виникає потреба внести зміни до кошторису. Як діяти в такій си-туації, розповімо далі.

Відповідно до п. 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228 (далі – Порядок № 228), у разі внесення змін до кош-торису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів складаються відповідні довідки про внесення змін (да-лі – довідки).

Нагадаємо, що форми довідок наведено у додатках до Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 28.01.02 р. № 57. У довідках зазначаються лише дані за тими КЕКВ, щодо яких уносяться зміни (див. фрагмент у кінці консультації).

Оскільки Порядком № 228 визначено такі ж вимоги до складання і затвердження довідок, як і до кошторисів, дані, унесені до них, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками. Такі розрахунки проводяться за кожним КЕКВ, за яким виникла потреба в додаткових коштах. Зауважимо: крім того, що такі розрахунки складаються за кожним КЕКВ окремо, вони мають бути деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю.

Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.12 р. № 333, видатки на сплату податків та зборів здійснюються за КЕКВ 2800. Отже, у довідках зазначаємо КЕКВ 2800.

Розрахунок додаткових витрат

Порядок розрахунку додаткових видатків та складання довідки розглянемо на умовному прикладі. Припустимо, в установи виникла потреба збільшення видатків на сплату податків у зв’язку зі збільшенням збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод (далі – збір). Розрахунок видатків на сплату цього збору слід здійснювати виходячи із затвердженого на відповідний бюджетний рік ліміту споживання води та ставки збору. Звертаємо увагу, що ставку збору встановлено за 100 м3, тому при підрахунках натуральний показник ліміту (м3) потрібно ділити на 100.

Приклад

Медичний заклад, який знаходиться в Бородянському районі Київської області, використовує підземні води як для власних потреб, так і в господарській діяльності для надання платних послуг із харчування в їдальні. Зокрема, на 2014 рік ліміт споживання установою води становить 12 000 м3, ставка збору – 38,16 грн., видатки на сплату збору заплановано в сумі 4 600 грн. (38,16 грн. х 12 000 м3 : : 100 = 4 579,20 грн.). За період з 01.01.14 р. до 31.03.14 р. установою сплачено збору в сумі 1 144,80 грн. за 3 000 м3. З 01.04.14 р. ставка збору становить 41,44 грн.

Отже, розрахуємо суму додаткових видатків:

1. Обчислюємо суму видатків на період з 01.04.14 р. до 31.12.14 р. з урахуванням нової ставки:

(12 000 м3 : 3 000 м3) х 41,44 грн. : 100 = = 3 729,60 грн.

2. Визначаємо загальну суму видатків на 2014 рік:

3 729,60 грн. + 1 144,80 грн. = 4 874,40 грн.

3. Сума додаткових видатків становитиме:

4 874,40 грн. – 4 600,00 грн. = 274,40 грн. (округлюємо до 300).

На підставі здійсненого розрахунку додаткових видатків складаємо довідку про зміни до кошторису (див. фрагмент у кінці консультації).

Алгоритм дій щодо внесення змін до кошторису

Бюджетна установа складає довідки про внесення змін та розрахунки, які обґрунтовують видатки, формує їх у два однакові пакети документів, які підписуються керівником установи та керівником фінансового підрозділу.

Довідки та розрахунки подаються на затвердження до установи вищого рівня із супровідним листом, у якому зазначаються причини внесення змін

Після затвердження установа вищого рівня повертає один пакет документів бюджетній установі

Бюджетна установа подає до відповідного органу Казначейства на паперових та електронних носіях довідки про внесення змін протягом наступного робочого дня після їх затвердження установою вищого рівня, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця

<...>

Додаток 11

ДОВІДКА
про зміни до кошторису на 2014 рік

Номер    42
Дата   02.04.14 р. 
Вид бюджету   Місцевий                                                     
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи   22335566, міська лікарня № 2       

<...>

(грн.)

Код

Найменування показників

Сума змін (+, –)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ – усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

доходи <...>

 

 

 

 

...

...

...

...

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього

300

 

300

 

у тому числі:

 

 

 

 

видатки <...>

 

 

 

2000

Поточні видатки

300

 

300

2800

Інші поточні видатки

300

 

300

<...>

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали