Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Уточнено правила обслуговування коштів бюджету розвитку та власних надходжень в установах банків

Наталия Сушко

31.01.2016 1042 0 0

Постановою КМУ від 16.12.15 р. № 1049 (далі – Постанова № 1049) унесено зміни до Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектора, затвердженого постановою КМУ від 14.05.15 р. № 378 (далі – Порядок № 378).

Зокрема, конкретизовано термін прийняття рішення місцевої ради про обслуговування коштів бюджету розвитку та власних надходжень розпорядників коштів у банках. Так, відтепер рішення місцевої ради прийматиметься до 25 грудня року, що передує плановому (пп. 1 п. 2 Постанови № 1049), а не до початку бюджетного періоду, як передбачалося попередньою редакцією Порядку. Слід нагадати, що рішення місцевої ради щодо обслуговування відповідних коштів у банках приймається під час затвердження місцевого бюджету, а договір на обслуговування банком коштів укладається за умови прийняття такого рішення.

Відтепер місцеві фінансові органи та органи Казначейства не будуть забезпечувати проведення процедур та здійснення повноважень, визначених Законом від 10.04.14 р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» під час обслуговування коштів у банках, оскільки відповідну норму вилучено з п. 5 Порядку № 378. Такі повноваження будуть здійснювати виключно розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів та банки (пп. 2 п. 2 Постанови № 1049).

Викладено в новій редакції (відповідно до пп. 3 п. 2 Постанови № 1049) п. 6 і 7 Порядку № 378, якими визначено порядок відкриття поточних рахунків у банку. Зокрема, у п. 6 конкретизовано, які місцеві фінансові органи та/або розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів можуть відкривати в банках поточні рахунки для зарахування коштів та здійснення витрат, а саме:

  • місцеві фінансові органи – відкривають банківський рахунок для здійснення розподілу зарахованих відповідно до п. 14 Порядку коштів бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів;
  • головні розпорядники бюджетних коштів – відкривають банківські рахунки для розподілу коштів бюджету розвитку між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів відповідно до класифікації фінансування, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;
  • розпорядники бюджетних коштів – відкривають банківські рахунки для зарахування надходжень та здійснення витрат за коштами бюджету розвитку і власними надходженнями відповідно до класифікації фінансування, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;
  • одержувачі бюджетних коштів – відкривають банківські рахунки для зарахування надходжень та здійснення витрат за коштами бюджету розвитку відповідно до тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Крім того, визначено джерело здійснення оплати послуг із обслуговування коштів (власних надходжень та бюджету розвитку) у банках. Так, видатки на оплату послуг з обслуговування:

  • власних надходжень бюджетних установ у банках – здійснюються розпорядниками бюджетних коштів із відповідного банківського рахунка;
  • коштів бюджету розвитку – здійснюються місцевими фінансовими органами та розпорядниками бюджетних коштів за рахунок коштів загального фонду відповідного місцевого бюджету згідно з рішенням про місцевий бюджет (п. 6 Порядку № 378).

Раніше в Порядку № 378 про джерело оплати послуг банку за обслуговування коштів бюджету розвитку та власних надходжень не йшлося. Принагідно звертаємо увагу, що обслуговування місцевих бюджетів органами Казначейства відповідно до законодавства здійснюється на безоплатній основі.

У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік власних надходжень бюджетних установ або порядок їх зарахування/використання, розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів відкривають/закривають банківські рахунки згідно з унесеними змінами (п. 7 Поряд-ку № 378).

Також Порядок № 378 доповнено новою нормою (п. 131), яка визначає механізм погашення кредиторської заборгованості. Так, погашення кредиторської заборгованості, яка виникла під час виконання спеціального фонду кошторису за рахунок коштів бюджету розвитку та/або власних надходжень бюджетних установ у частині коштів, що обслуговуються на банківських рахунках, здійснюється виключно із зазначених рахунків. Погашення такої кредиторської заборгованості з рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства, можливе лише після закриття банківських рахунків (пп. 4 п. 2 Постанови № 1049).

Уточнено порядок переказу на банківські рахунки коштів бюджету розвитку (п. 14 Порядку № 378) та повернення таких коштів (п. 16 Порядку № 378). Зокрема, надходження бюджету розвитку, зараховані на рахунки, відкриті в органах Казначейства відповідно до класифікації доходів та фінансування бюджету для зарахування надходжень до бюджету розвитку, переказуються на банківський рахунок місцевого фінансового органу наступного робочого дня на підставі платіжного доручення, поданого органам Казначейства відповідним місцевим фінансовим органом.

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень до бюджету розвитку, відкриті в органах Казначейства, здійснюється в порядку, установленому Мінфіном. На сьогодні процедуру повернення помилково або надміру зарахованих коштів визначено Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Мінфіну від 03.09.13 р. № 787.

Конкретизовано також порядок переказу власних надходжень розпорядників коштів із рахунків, відкритих в органах Казначейства, на рахунки в банку та механізм повернення власних надходжень бюджетних установ. Із цією метою Порядок № 378 доповнено новим п. 191, згідно з яким власні надходження бюджетних установ, що надійшли на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства відповідно до класифікації власних надходжень, як і кошти бюджету розвитку, переказуються органами Казначейства на банківські рахунки розпорядників коштів наступного робочого дня на підставі платіжного доручення, поданого ними органам Казначейства.

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на банківські рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюється на підставі платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів з рахунків, відкритих в органах Казначейства. У разі недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках з обліку власних надходжень для повернення розпорядник (одержувач) бюджетних коштів перераховує платіжним дорученням необхідну для повернення суму з відповідного банківського рахунка на рахунок з обліку власних надходжень бюджетних установ, відкритий в органі Казначейства. Тобто повернення зайво сплачених власних надходжень здійснюється виключно із рахунків, відкритих в органах Казначейства.

Крім того, Постановою № 1049 (пп. 6 п. 2) визначено механізм розподілу коштів бюджету розвитку головними розпорядниками коштів. Так, головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють розподіл таких коштів шляхом подання банкам розрахункових документів для перерахування коштів розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів. Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то розрахункові документи обов’язково мають містити примітку щодо їх призначення. Цими нормами доповнено п. 17 Порядку № 378.

Уточнено правила внесення протягом бюджетного періоду розпорядниками коштів змін до спе-ціального фонду кошторису за власними надходженнями, які було визначено в п. 20 Порядку № 378. Відтепер зміни вносяться на підставі довідок про надходження на відповідні реєстраційні рахунки, поданих в установленому порядку органами Казначейства, а не на підставі копії виписки банку з рахунка клієнта про надходження на відповідні рахунки, відкриті в установах банку (пп. 8 п. 2 Постанови № 1049).

За уточненою редакцією п. 22 Порядку № 378 операції в натуральній формі здійснюються розпорядниками бюджетних коштів у межах планових показників та відображаються в бухобліку виконання місцевих бюджетів на підставі довідки про надходження в натуральній формі, яка подається розпорядниками бюджетних коштів органам Казначейства на паперових та електронних носіях не пізніше останнього робочого дня місяця. Проведення та відображення операцій у натуральній формі здійснюється розпорядниками бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку через відповідний спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органі Казначейства. Тобто такий механізм відображення в бухгалтерському обліку операцій, проведених розпорядниками коштів у натуральній формі, застосовується і при їх казначейському обслуговуванні.

Звертаємо увагу, що відповідно до змін у п. 24 Порядку № 378 місцеві фінансові органи не ведуть бухгалтерського обліку надходжень до бюджету розвитку. Місцеві фінансові органи протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають до органів Казначейства для відображення в бухобліку операцій із виконання відповідного місцевого бюджету на паперових та електронних носіях зведену за місяць інформацію щодо здійснення розподілу коштів бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів за формою розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, визначеною Мінфіном.

Головні розпорядники коштів місцевого бюджету протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають до органів Казначейства на паперових та електронних носіях зведену за місяць інформацію про виділені кошти бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів за формою розподілу коштів бюджету розвитку, визначеною Мінфіном. Звертаємо увагу, що форми названих документів затверджено в додатках (20 та 19 відповідно) до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938.

І на завершення зауважимо, що згідно зі змінами до п. 25 Порядку № 378 інформація про операції з надходження та використання коштів бюджету розвитку та власних надходжень в іноземній валюті подається розпорядниками бюджетних коштів на паперових та електронних носіях протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, у порядку та за формами, затвердженими Мінфіном (пп. 10 п. 2 Постанови № 1049).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали