Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Спеціальний фонд: не вистачає надходжень – зменшуємо кошторисні призначення

Протягом бюджетного року в результаті господарської діяльності майже в кожної бюджетної установи виникає потреба унесення змін до її кошторису. В окремих випадках такі зміни є обов’язковими. Як здійснити ці операції та якими документами правильно їх оформити, ми розповімо в цій консультації.

Зміни до спецфонду в разі перевиконання кошторису

У п. 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228 (далі – Порядок № 228), установлено випадки, у яких вносяться зміни до кошторису. Це робиться, зокрема, якщо виникає потреба в:

перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету;

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого;

прийнятті рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам на суму коштів, витрачених не за цільовим призначенням, тощо.

До кошторису спеціального фонду зміни вносяться також, коли є перевищення фактичного обсягу власних надходжень планових показників, урахованих у кошторисі, та коли обсяг власних надходжень менший від планових показників.

Слід зауважити, що при визначенні обсягу перевищення надходжень ураховуються і залишки коштів на рахунках спеціального фонду, що утворилися станом на 1 січня. При цьому уточнений обсяг видатків бюджету повинен дорівнювати сумі уточненого обсягу доходів і залишків бюджетних коштів на початок року (п. 49 Порядку № 228).

Отже, якщо обсяг власних надходжень спеціального фонду фактично перевищив обсяг, передбачений у кошторисі на поточний рік з урахуванням залишків на початок року, розпоряднику слід унести зміни до спеціального фонду кошторису в частині збільшення надходжень та видатків.

Для внесення змін до кошторису установи в разі, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують планові, потрібно:

отримати Довідку про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державного казначейства України (додаток 7 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Мінфіну від 28.01.02 р. № 57, далі – Інструкція № 57), відкриті у відповідному органі Казначейства;

здійснити розрахунки видатків із відповідним обґрунтуванням та оформити їх докумен-тально;

підготувати Довідку про внесення змін до кошторису, форму якої наведено в додатку 1 до Інструкції № 57. Ця довідка затверджується в тому ж порядку, що і кошторис.

Після оформлення цих документів установа по-дає їх до органів Казначейства та може збільшувати бюджетні зобов’язання з урахуванням унесених змін та здійснювати видатки, що відповідають цим змінам.

Копії затверджених довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями, завірені відповідним органом Казначейства, розпорядники нижчого рівня подають розпорядникам вищого рівня.

Спрямовуються такі понадпланові обсяги в першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці та нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв. Якщо такої заборгованості немає, розпорядник бюджетних коштів спрямовує 50 % коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, і 50 % – на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (ч. 8 і 9 ст. 51 Бюджетного кодексу).

Зміни до спецфонду в разі невиконання кошторису

У разі якщо фактичний обсяг власних надходжень бюджетної установи, урахований у спеціальному фонді кошторису, менший від планових показників, розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді (п. 49 Порядку № 228). Документально це оформляється такими ж документами, як і в разі перевищення фактичних надходжень. Відмінність полягає лише в тому, що в Довідці про внесення змін до кошторису дані вносяться зі знаком «–» (див. фрагмент).

Зауважимо, що видатки спеціального фонду бюджету проводяться в межах кошторисів і за рахунок відповідних надходжень. Тому після зменшення планових показників кошторису розпорядники зобов’язані впорядкувати бюджетні зобов’язання з урахуванням унесених до спеціального фонду кошторису змін (п. 49 Порядку № 228).

Тобто, якщо бюджетна установа зареєструвала в органах Казначейства зобов’язання (юридичні та фінансові) на всю суму кошторису спеціального фонду, при зменшенні кошторисних призначень необхідно зменшити і суму взятих зобов’язань.

Для цього установа подає до органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за формами, наведеними відповідно в додатках 1 та 2 до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 02.03.12 р. № 309. При знятті з обліку бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань суми в реєстрах проставляються з мінусом.

Зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями бюджетних установ уносяться без унесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Зміни до спеціального фонду кошторису за іншими надходженнями (крім власних надходжень бюджетних установ) уносяться після внесення змін до бюджетного розпису.

<...>

Довідкапро зміни до річного розпису бюджету (кошторису) на 2015 рік

Номер 142

Дата 10.12.15 р.

Вид бюджету Державний         

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи: 22335566, Галицький військовий інститут

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування: 210 Міністерство оборони України

код на назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 2101100 Підготовка та підвищення кваліфікації офіцерських кадрів      ,

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів).

Відділ-виконавець: Відділ бухгалтерського обліку та звітності   

Підстава: Розпорядження від 10.12.15 р. № 76

Код

Найменування показників

Сума змін (+, –)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ – усього

–5 000

–5 000

 

у тому числі:

 

 

 

 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

 

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

–5 000

–5 000

 

 

 

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього

–5 000

–5 000

 

у тому числі:

 

 

 

 

видатки

 

 

 

2000

Поточні видатки

–5 000

–5 000

2200

Використання товарів і послуг

–5 000

–5 000

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

–2 000

–2 000

224

Оплата послуг (крім комунальних)

–3 000

–3 000

<...>

Бюджетна установа з метою ефективного використання бюджетних коштів уносить зміни до кошторису спеціального фонду в разі перевищення дохідної частини та в разі її невиконання. Якщо дохідна частина спеціального фонду не виконується в поточному році, то не пізніше 14.12.15 р. установа повинна внести зміни до кошторису.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали