Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Финансування ВНЗ у 2018 році

15.02.2018 2108 0 1


Зазвичай щороку, виходячи з відповідного закону про Держбюджет, визначаються повноваження та завдання Кабміну. Не є винятком і цей рік. Тож стисло розглянемо, що заплановано здійснити Кабмінові в частині використання коштів бюджету для галузі освіти.


Розподіл резерву субвенції

Отже, з 01.01.18 р. набув чинності Закон від 07.12.17 р. № 2246-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (далі – Закон № 2246). У ньому, зокрема, ухвалено особливості формування бюджетів, зміни до чинних законодавчих актів та визначено завдання, які має виконати Кабмін для реалізації норм законів, що діятимуть протягом 2018 року. Стосовно освітньої галузі передбачено таке.

Згідно зі ст. 20 Закону № 2246 Кабміну надано право розподілу резерву коштів освітньої та медичної субвенції між місцевими бюджетами.

Нагадаємо, що Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затверджено постановою КМУ від 14.01.15 р. № 6 (далі – Порядок № 6), а Формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами постановою КМУ від 27.12.17 р. № 1088 (далі – Формула № 1088).

Згідно з п. 4 Порядку № 6 у складі субвенції передбачається резерв коштів граничним обсягом 1 % від загального обсягу освітньої субвенції.

Тож своїм рішенням Кабмін має розподілити нерозподілені видатки, зокрема резерв освітньої субвенції, між територіями Донецької та Луганської областей, на яких держоргани тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподілити освітню субвенцію між місцевими бюджетами. Отже, очікуємо ухвалення рішення із цього питання.

Особливості здійснення видатків деякими освітніми закладами

1. Для освітньої галузі виокремлено ст. 24 Закону № 2246. Отже, завдання Кабміну щодо закладів, зазначених у додатку 10 до Закону № 2246, такі:

  • забезпечити передачу з державної до комунальної власності ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юросіб;
  • вжити заходів щодо недопущення закриття чи перепрофілювання протягом 2018–2021 рр. ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юросіб.

У додатку 10 до Закону № 2246 наведено Перелік закладів освіти, які передаються на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів (далі – Перелік № 10), у якому в розрізі адміністративно-територіальних одиниць зазначено технікуми, коледжі, училища.

Звертаємо увагу: зазначені в Переліку № 10 заклади починаючи з 01.01.18 р. фінансуватимуться з місцевих бюджетів.

2. Не оминули норми Закону № 2246 й міністерств. Так, МОН, МОЗ, Мінкультури разом із ВНЗ І–ІІ та ІІІ–ІV рівнів акредитації слід до 01.06.18 р. ухвалити рішення про доцільність входження закладів І–ІІ рівня до складу ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації державної власності як структурних підрозділів. Зазначено, що рішення про таке входження має ухвалюватися трудовими колективами цих закладів та їх засновниками, а потім у місячний строк затверджуватися Кабміном.

3. Нормою ст. 24 Закону № 2246 передбачено також, що МОН, МОЗ, Мінкультури разом із ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації держвласності без статусу окремих юросіб мають забезпечити особливий порядок здійснення видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у ВНЗ І–ІІ рівнів з 01.01.18 р., а тих, що увійшли до складу ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації – з 01.09.18 р.

Тобто такі видатки здійснюватимуться за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисах ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації державної власності. У Законі № 2246 зафіксовано, що забезпечення виконання такого завдання буде винятком з положень пп. «в» п. 7 ч. 1 ст. 87 Бюджетного кодексу (далі – БК).

Нагадаємо: згідно з пп. «в» п. 7 ч. 1 ст. 87 до видатків, що здійснюються з держбюджету (з урахуванням особливостей, визначених п. 5 ч. 2 ст. 671 БК щодо взаємовідносин держбюджету з бюджетами АР Крим та м. Севастополя), належать видатки на вищу освіту (на оплату послуг із підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах держзамовлення у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації (університетах, академіях, інститутах) державної власності).

4. Останнім абзацом ст. 24 Закону № 2246 установлено, що обласні ради, Київська міська рада, обласні та Київська міські держадміністрації при формуванні, затвердженні та виконанні відповідних бюджетів мають забезпечити пріоритетне спрямування коштів на оплату послуг із підготовки фахівців у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юросіб, визначених у Переліку № 10.

Урегулювання освітніх питань урядовими рішеннями

Норми Закону № 2246 у частині фінансової діяльності закладів освіти знайшли відображення в урядових рішеннях.

Постановою КМУ від 11.01.18 р. № 23 (набула чинності з 26.01.18 р. та застосовується з 01.01.18 р.) унесено зміни, зокрема, до п. 3 Порядку № 6, де визначено типи закладів та установ освіти, у яких субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педпрацівників. Цей пункт доповнено новим абзацом, згідно з яким норми Порядку № 6 стосуватимуться також:

  • державних закладів вищої освіти, визначених у Переліку № 10;
  • комунальних закладів вищої освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети за Держстандартом базової і повної загальної середньої освіти. Цей Держстандарт затверджено постановою КМУ від 23.11.11 р. № 1392.

Це означає, що оплата праці працівників згаданих навчальних закладів здійснюватиметься за рахунок освітньої субвенції.

Оскільки Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затверджена постановою КМУ від 01.03.17 р. № 114, утратила чинність, з 01.01.18 р. застосовується Формула № 1088.

Звертаємо увагу, що відтепер, тобто з 01.01.18 р., ця формула має застосовуватися до визначених Переліком № 10 державних закладів вищої освіти та комунальних закладів вищої освіти, якщо йдеться про навчання учнів, студентів групи VІ. За визначенням пп. 6 п. 1 Формули № 1088, до них належать учні, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, та студенти, які навчаються за державним та регіональним замовленнями і здобувають повну загальну середню освіту у визначених Переліком № 10 державних, а також у комунальних закладах вищої освіти.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали