Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Заповнюємо Примітки до річної фінзвітності (форма № 5-дс)

21.12.2017 11138 0 7

При складанні фінзвітності заповнюється також форма № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності» (далі – Примітки). Тут наводиться інформація, розкриття якої передбачене відповідними НП(С)БОДС.

Примітки містять додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості та достовірності. Розкриття статей звіту здійснюється за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 29.11.17 р. № 977 «Про Примітки до річної фінансової звітності».

Примітки складаються з 12 розділів. Розглянемо детальніше, як заповнити кожен із них.

Розділ 1 «Основні засоби»

У цьому розділі наводяться дані про основні засоби (далі – ОС) за звітний рік, у тому числі залишки на початок року, проведені переоцінки, уцінки, вибуття і надходження протягом року, зменшення/збільшення корисності, суми нарахованої за звітний рік амортизації, інші зміни, залишок на кінець року первинної вартості і нарахованого зносу, а також діапазон корисного використання.

Інформація розкривається в розрізі груп ОЗ і відображає дані субрахунків 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Порядок заповнення розд. І може бути таким.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали