Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Уведення об'єктів основних засобів в експлуатацію

29.07.2016 1220 0 1

Перехід об’єктів основних засобів (далі – ОЗ) та інших необоротних матеріальних активів (далі – ІНМА) зі стадії незавершених капітальних інвестицій у стадію безпосередньо активу оформляється актом уведення в експлуатацію. Покажемо на прикладі, як можна скласти такий акт (див. зразок нижче).

Відображення в обліку

Однією з особливостей обліку активів, щодо яких передбачена реєстрація майнових прав, є те, що введення в експлуатацію не є підставою для відображення об’єкта ОЗ в обліку. Тому в наказі про облікову політику як тимчасовий захід можна написати, що до оформлення належним чином такі об’єкти слід відображати на підставі акта введення в експлуатацію з подальшим під- кріпленням цієї операції документом, що підтверджує право власності на нього (Закон від 21.09.06 р. № 185-V «Про управління об’єктами державної власності»).

Форма такого акта пропонується в проекті наказу Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектора та порядку їх складання». Оскільки на сьогодні наказ ще не прийнято, застосування форми має бути застережене в наказі про організацію бухгалтерського обліку бюджетної установи.

Наведемо приклад складання акта.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали