Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Удосконалено форми та порядок складання звітності бюджетними установами

Наталия Сушко

17.02.2016 1489 1 0

Наказом Мінфіну від 31.12.15 р. № 1308 (далі – Наказ № 1308) унесено зміни до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.12 р. № 44 (далі – Порядок № 44), з метою приведення цього Порядку у відповідність до новацій Бюджетного кодексу (далі – БК), НП(С)БОДС та інших нормативних документів.

Згідно зі змінами, унесеними до БК Законом від 09.04.15 р. № 328-VIII, бюджетним установам надається можливість брати зобов’язання за енергосервісними договорами, передбаченими Законом від 09.04.15 р. № 327-VIII. У зв’язку з такими змінами бюджетну класифікацію, затверджену наказом Мінфіну від 14.01.11 р. № 11, та Інструкцію щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджену наказом Мінфіну від 12.03.12 р. № 333, доповнено новим КЕКВ 2276 «Оплата енергосервісу». Відповідно новим рядком, у якому відбражаються видатки за КЕКВ 2276, доповнено форми звітності.

Загалом викладено в новій редакції форми звітності, наведені в додатках 4–10, 13, 21 та 36 до Порядку № 44 (п. 4 Наказу № 1308), а саме:

 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 4);
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 5);
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 6);
 • Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7);
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) (додаток 8);
 • Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 9);
 • Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) (додаток 10);
 • Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 13);
 • Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України (додаток 21);
 • Звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності (додаток 36).

Однак більшість змін до форм звітності спричинено змінами, унесеними до БК Законом від 28.12.14 р. № 79-VIII, згідно з якими державним і комунальним вищим навчальним закладам, науковим установам та закладам культури надано право розміщувати на поточних рахунках у банках держсектора кошти, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною дія­льністю, та благодійні внески і гранти. Також згідно із зазначеним Законом можуть розміщуватися в установах банків держсектора кошти бюджету розвитку та власних надходжень органів місцевого самоврядування (за рішенням відповідної ради). Пізніше було розроблено та затверджено порядки обслуговування коштів у держбанках.

Тож розглянемо детальніше, як такі зміни відобразилися у звітності.

Складаня місячної звітності

Згідно зі змінами, унесеними до Порядку № 44, для розпорядників бюджетних коштів, які мають відкриті відповідно до законодавства рахунки для здійснення операцій із власними надходженнями та коштами бюджету розвитку в установах державних банків, запроваджено новий порядок подання до органів Казначейства місячної бюджетної звітності. Такі розпорядники бюджетних коштів у строки, визначені для подання місячної звітності, подають звітність за формами, наведеними в додатках 5–7 та 9–12 Порядку № 44, а саме:

 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 5);
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 6);
 • Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7);
 • Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 9);
 • Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) (додаток 10);
 • Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 11);
 • Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12).
 • Слід звернути увагу, що розпорядники бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форми місячної бюджетної звітності (додатки 5–7) не складають та до органів Казначейства не подають (пп. 2.6.2 гл. 2 Порядку № 44).

Згідно з нормами п. 1 Наказу № 1308 змінено також порядок складання та подання до органів Казначейства місячної бюджетної звітності одержувачами коштів. Так, останніми до органів Казначейства подається місячна бюджетна звітність за формами, наведеними в додатках 7, 9–11 до Порядку № 44. Одержувачі бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форму місячної бюджетної звітності (додаток 7) також не складають та до органів Казначейства не подають.

Фінансова звітність

Баланс

Уточнено порядок заповнення окремих рядків розд. ІІ «Оборотні активи» Активу форми № 1 «Баланс». Зокрема, у рядку 181 «Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги» відображається дебіторська заборгованість за попередньо оплачені матеріальні цінності, роботи та послуги, роботи з капітального будівництва, а також за нараховані та не отримані доходи. За цим рядком не наводяться нараховані та не отримані доходи за послуги, надані розпорядниками бюджетних коштів, оскільки ці норми вилучено з абзацу десятого п. 3.1 Порядку № 44.

Крім того, у рядку 220 «Інші кошти» не наводяться грошові документи в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування. Цю норму приведено у відповідність до змін, які було внесено наказом Мінфіну від 23.07.15 р. № 664 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.13 р. № 611.

У зв’язку з доповненням норм п. 4.2 Порядку № 44 у Пояснювальній записці зазначається та описується, серед іншого:

 • розшифровка рядків 305 «Інші витрати» та 465 «Інші доходи» Балансу (форма № 1) (додаток 1) у частині відображення суми курсової різниці;
 • інформація про стан рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.

Бюджетна звітність

Звіти про використання коштів спецфонду

Зазнав змін порядок заповнення окремих граф бюджетної звітності про надходження та використання коштів спеціального фонду за формами № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 5–7, 9), оскільки ці форми доповнено новими графами для відображення операцій на банківських рахунках та № 4-4д (додаток 8) (пп. 3.5.6 Порядку № 44).

У графах «Залишок на початок звітного року» та «Залишок на кінець звітного періоду (року)» форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 5, 6) крім загальної суми залишку коштів на спеціальному реєстраційному рахунку, відкритому в органах Казначейства, також відображається сума залишку на рахунку в установах банків без розподілу за КЕКВ.

У графі «Залишок на початок звітного року» форми № 4-4д (додаток 8) наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках без розподілу за КЕКВ.

У графі «Касові за звітний період (рік) – у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду, усього» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 5) відображається загальна сума касових видатків спеціального фонду бюджету, що була направлена на погашення заборгованості загального фонду бюджету.

У графі «Касові за звітний період (рік) – у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду, у тому числі перераховані з рахунків в установах банків» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 5) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету, що була направлена на погашення заборгованості загального фонду бюджету, які перераховані з рахунків в установах банків у національній валюті.

У графі «Касові за звітний період (рік), у тому числі перераховані з рахунків в установах банків» форми № 4-2д, № 4-2м, № 4-3д, № 4-3м (додатки 6, 7) відображається сума касових видатків та наданих кредитів спецфонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі КЕКВ бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з рахунків в установах банків у національній валюті.

У графах «Залишок на кінець звітного періоду (року), усього» у формах № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 5, 6) бюджетної звітності наводяться залишки коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків без розподілу за КЕКВ бюджету та класифікації кредитування бюджету.

Звіт про заборгованість

У п. 3.7 Порядку № 44 уточнено норму стосовно відображення у Звіті про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) дебіторської та кредиторської заборгованості у разі рекредитування. Зокрема, сума повернутих позичальниками кредитів, які надавались із загального (спеціального) фонду бюджету у минулі звітні роки, та перерахована розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у минулому та поточному роках до спеціального (загального) фонду бюджету згідно із законом про держбюджет (рішенням про місцевий бюджет), відображається як зменшення дебіторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками із позичальниками, які отримали кредити, та зменшення кредиторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з бюджетом за кредитами, виданими із загального (спеціального) фонду бюджету.

До внесення змін дебіторська заборгованість за кредитами, наданими позичальникам із спецфонду бюджету (у разі рекредитування), відображалася в сумі наданих кредитів, зменшеній на суму повернених коштів позичальниками до спецфонду бюджету.

Кредиторська заборгованість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів перед бюджетом із надання кредитів відображалася у формі № 7д.1, № 7м.1 за загальним фондом за кредитами, виданими із загального фонду бюджету, та за спеціальним фондом – за кредитами, виданими із спецфонду, за винятком кредитів, виданих із спецфонду у порядку рекредитування.

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали