Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Складаємо Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс)

22.12.2017 5324 1 5

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс) (далі – Звіт) відображає надходження і витрати грошових коштів у результаті діяльності суб’єкта держсектора у звітному періоді (п. 4 розд. І НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності«).

У Звіті фіксується рух грошових коштів протягом звітного періоду в ході операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (розд. VII НП(С)БОДС 101).

Операційна діяльність – це основна діяльність, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Фінансовою є діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного капіталу та зобов’язань.

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів та фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали