Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Приклад заповнення форм річної фінансової звітності

26.12.2017 21647 0 13

НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» передбачено подання річної фінзвітності у складі: Балансу (форма № 1-дс), Звіту про фінансові результати (форма № 2-дс), Звіту про власний капітал (форма № 3-дс), Звіту про рух грошових коштів (форма № 4-дс) та Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5-дс).

Порядок заповнення форм № 1-дс та № 2-дс розглянуто раніше у консультаціях «Складаємо Баланс (форма № 1-дс) за I квартал 2017 року: актив», «Складаємо Баланс (форма № 1-дс) за I квартал 2017 року: пасив», «Складаємо Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс)», форм № 3-дс, № 4-дс, № 5-дс – «Складаємо Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс)», «Заповнюємо Звіт про власний капітал (форма № 4-дс)», «Заповнюємо Примітки до річної фінзвітності (форма № 5-дс)». Як правильно це зробити, покажемо на прикладі. Оскільки інформація, яка наводиться у формі № 5-дс, є сугубо індивідуальною, приклад заповнення цієї форми ми не наводимо.

Приклад
Бюджетна установа складає річну фінансову звітність на підставі даних книги «Журнал-Головна» за цей рік (див. фрагмент 1).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали