Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Надання органами Казначейства позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка

Наталия Сушко

10.11.2015 2166 0 0

Відповідно до ч. 4 ст. 43 Бюджетного кодексу (далі – БК) Казначейство за погодженням із Мінфіном має право залучати на поворотній основі кошти єдиного казначейського рахунка, зокрема, для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів.

Обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, покриваються Казначейством у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду (ч. 5 ст. 43 БК).

Постановою КМУ від 18.03.15 р. № 123 (далі – Постанова № 123) унесено зміни до порядків надання органами Казначейства за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка позик місцевим бюджетам на покриття тимчасових касових розривів та середньострокових позик, що узгоджуються зі змінами до БК.

Згідно з п. 1 зазначеної Постанови унесено зміни також до Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого постановою КМУ від 29.12.10 р. № 1204 (далі – Порядок № 1204). У зв’язку з цим звертаємо увагу на низку важливих моментів.

Уточнено значення терміна «тимчасовий касовий розрив», що означає недостатню спроможність місцевого бюджету на конкретну дату погасити за рахунок наявних та очікуваних грошових активів загального фонду (у т. ч. залишків бюджетних коштів), крім субвенцій, трансфертів іншим бюджетам та коштів резервного фонду, бюджетні фінансові зобов’язання за захищеними видатками. Тобто відтепер до розрахунку наявних та очікуваних грошових активів загального фонду не включаються обсяги додаткових дотацій (абзац перший п. 2 Поряд-ку № 1204).

Конкретизовано умови надання територіальними органами Казначейства позики (п. 6 Поряд-ку № 1204). Зокрема, позики надаються в разі: наявності тимчасового касового розриву місцевого бюджету; відсутності простроченої кредиторської заборгованості місцевого бюджету за позиками, отриманими у фінансових установах.

Обсяг тимчасового касового розриву місцевого бюджету відтепер визначається за такою формулою:

Kr = (Z + D) – Rd – V,

де      Kr – обсяг тимчасового касового розриву;

          Z – залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників коштів такого бюджету (крім цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду) на дату подання заяви;

          D – обсяг усіх очікуваних надходжень до загального фонду місцевого бюджету (крім цільових міжбюджетних трансфертів) у період із дати подання заяви до дати отримання позики;

          Rd – обсяг реверсної дотації, перерахування якої припадає на період із дати подання заяви до дати отримання позики;

          V – залишок непогашених бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників коштів місцевого бюджету за видатками, зазначеними в п. 10 Порядку № 1204, що зареєстровані в органах Казначейства на дату подання заяви (без урахування бюджетних фінансових зобов’язань, що фінансуються за рахунок субвенцій, передбачених п. 6–9 ч. 1 ст. 97 БК).

Як бачимо, формула зазнала змін. Так, уведено новий показник – Rd (обсяг реверсної дотації, перерахування якої припадає на період із дати подання заяви до дати отримання позики) та уточнено показник V (відтепер не враховуються бюджетні фінансові зобов’язання, що фінансуються за рахунок освітньої та медичної субвенцій, субвенції на підготовку робітничих кадрів, а також субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру).

Крім того, Порядок № 1204 приведено у відповідність до вимог ч. 5 ст. 43 БК. Так, місцеві бюджети втрачають право на отримання позики в разі розміщення на дату її отримання коштів місцевого бюджету на депозитах (крім коштів, розміщених до 01.01.15 р.) та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків.

Уточнено перелік документів, які подає заявник до територіального органу Казначейства для укладання договору про надання позики (п. 9 Порядку № 1204). Зокрема, відтепер заявник подає:

  • завірену в установленому порядку копію рішення Верховної Ради АР Крим чи відповідної місцевої ради щодо права на отримання позики замість завіреної в установленому порядку копії рішення Верховної Ради АР Крим чи відповідної місцевої ради щодо надання позики;
  • лист про відсутність на дату отримання позики коштів місцевого бюджету, розміщених на депозитах (крім коштів, розміщених до 01.01.15 р.), та/або коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ, що обслуговуються в установах банків, замість довідки про відсутність у місцевому бюджеті коштів загального фонду на вкладних (депозитних) рахунках у банках, крім банків, у яких уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів та щодо яких відповідним місцевим фінансовим органом ведеться претензійно-позовна робота з повернення бюджетних коштів із вкладів (депозитів).

Конкретизовано порядок спрямування коштів позики (п. 6, 10 Порядку № 1204). Так, кошти використовуються на погашення бюджетних фінансових зобов’язань за видатками на здійснення окремих заходів щодо реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (КЕКВ 2282), у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виплату стипендій.

Порядок № 1204 також доповнено новою нормою (п. 14), відповідно до якої Казначейство подає до Мінфіну інформацію про стан надання та погашення позик. Така інформація в розрізі зведених бюджетів областей, м. Києва подається щодня, а в розрізі місцевих бюджетів, яким надано позики, – щодекади (в останній день декади) та щомісяця до 5-го числа.

Стосовно середньострокових позик необхідно звернути увагу, що наразі нормами БК не передбачено їх надання місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка (ч. 4 ст. 43 БК). З огляду на це, відповідно до п. 2 Постанови № 123 утратила чинність постанова КМУ від 29.12.10 р. № 1203, якою було затверджено Порядок надання Раді міністрів АР Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення. Відтепер місцевим бюджетам не надаватимуться середньострокові позики за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на умовах повернення без нарахування відсотків за користування ними.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали