Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи потрібно підтверджувати неприбутковість установи для включення її до нового реєстру?


Чи потрібно бюджетним установам своїми установчими документами підтверджувати неприбутковість, тобто відповідність вимогам п. 133.4 Податкового кодексу (далі – ПК), для внесення їх до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр)?


Нагадаємо, що Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджено постановою КМУ від 13.07.16 р. № 440 (далі – Порядок № 440). Ця постанова визначає порядок дій контролюючих органів та неприбуткових організацій у перехідний період (до 01.01.17 р.) щодо підтвердження відповідності установчих документів неприбуткових організацій вимогам ПК для включення їх до нового Реєстру.

Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу (далі – БК) бюджетні установи є неприбутковими. До них належать органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними в установленому порядку, які повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету.

Основним плановим фінансовим документом бюд­жетної установи є кошторис, яким на бюджетний період установлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій і досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень (п. 30 ч. 1 ст. 2 БК).

Власні надходження бюджетних установ (плата за надання послуг, виконання робіт, благодійні внески, гранти, дарунки тощо) включаються до спеціального фонду бюджету (ч. 4 ст. 13 БК). Цілі, на які можуть бути використані власні надходження, пов’язані з їхньою господарською діяльністю.

Отже, бюджетні установи не наділені правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини між засновниками (учасниками) такої установи, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членами органів управління та пов’язаними з ними особами. І доходи таких установ є доходами бюджету. Крім того, у разі припинення бюджетної установи як юридичної особи її активи зараховуються до доходів бюд­жету.

Таким чином, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та установи й організації, що ними утворені, які є бюджетними установами, не повинні приводити свої установчі документи у відповідність до вимог п. 133.4 ПК. Вони можуть бути включені контролюючими органами до Реєстру на підставі положень чинного законодавства. Саме на цьому наполягає ДФС у листі від 08.11.16 р. № 35754/7/99-99-12-02-01-17.

Крім того, у листі Мін’юсту від 17.10.16 р. № 35488/28454-0-33-16/7 повідомлено аналогічне і для органів місцевого самоврядування: немає потреби підтверджувати їм своїми установчими документами відповідність вимогам п. 133.4 ПК.

Отже, уносити зміни до своїх установчих документів для підтвердження неприбуткового статусу бюджетним установам не потрібно. Однак вони все одно мають подати повний комплект документів до органу ДФС (незалежно від того, отримала бюджетна установа запит чи ні).

Нагадаємо, що згідно з п. 6 Порядку № 440 для включення до Реєстру неприбуткова установа, зокрема бюджетна, повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою № 1-РН згідно з додатком 1 до цього Порядку, а також засвідчені підписом керівника або представника такої установи та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів бюджетної установи. Зауважимо, що відповідні копії не подаються неприбутковими установами, установчі документи яких оприлюднено на порталі електронних сервісів відповідно до Закону від 15.05.03 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755).

Зверніть увагу! Ті бюджетні установи, які були включені до Реєстру після 13.08.15 р. (з набуттям чинності Закону від 17.07.15 р. № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій»), для зміни ознаки неприбутковості з «0004» на «0031» повинні подати заяву за формою № 1-РН з позначкою «зміни».

Нагадаємо, що реєстраційна заява за формою № 1-РН та копії установчих документів можуть бути подані (надіслані) бюджетною установою в один із таких способів (п. 6 Порядку № 440):

  • особисто керівником або представником такої установи (в обох випадках слід документально підтвердити особу та її повноваження) або уповноваженою на це особою;
  • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднено на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755;
  • держреєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію. Така заява в електронній формі передається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань до контролюючих органів разом із відомостями про держреєстрацію утворення юридичної особи згідно із Законом № 755.

Таким чином, підтверджувати неприбутковість бюджетній установі не потрібно, однак установчі документи все ж слід подати.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали