Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як відобразити в обліку та звітності майно, що знаходиться в АТО, отримане від установи, яка ліквідується?

Наталия Сушко

02.08.2016 979 0 2


Бюджетну установу визначено правонаступником установи (органу виконавчої влади), яка ліквідується й яка мала на балансі майно, що знаходиться на території проведення антитерористичної операції (далі – АТО). Як відобразити в обліку та звітності таке майно, отримане від установи, що ліквідується?


Отримане бюджетною установою від установи, яка ліквідується, майно, що знаходиться в зоні АТО, слід обліковувати на позабалансовому рахунку. Доведемо це твердження нормами законодавчих актів.

Нагадаємо, що Порядок здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджено постановою КМУ від 20.10.11 р. № 1074 (далі – Порядок № 1074). До цього Порядку постановою КМУ від 08.06.16 р. № 372 (далі – Постанова № 372) було включено нові норми, якими і визначено порядок передачі та обліку майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (далі – АТО).

Зауважимо, що дія Порядку № 1074 поширюється на центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом та їх територіальні органи, крім випадків, коли Конституцією та законами України визначено інші особливості порядку їх утворення, реорганізації або ліквідації.

Як передбачено пп. 21 п. 21 Порядку № 1074, у разі ліквідації органу виконавчої влади або територіального органу голова комісії із припинення територіального органу вносить Кабміну в місячний строк після утворення комісії пропозиції щодо подальшого використання нерухомого майна органу, що ліквідується, та визначення суб’єкта управління підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного органу, що ліквідується. Тобто рішення про використання нерухомого майна та установу, якій передається таке майно, має бути прийняте виключно Кабміном.

У разі ліквідації установи відповідно до законодавства проводиться інвентаризація майна. Проте змінами, унесеними Постановою № 372 до Порядку № 1074, визначено особливості проведення інвентаризації майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території та в АТО. Так, комісія з інвентаризації майна органу, що ліквідується, не проводить інвентаризації, зокрема, основних засобів, розташованих в АТО (пп. 1, 4 п. 22 Порядку № 1074).

Зауважимо, що зазначена норма узгоджується з нормами п. 8 розд. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879. Тобто інвентаризація у випадках, обов’язкових для її проведення, проводиться тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухобліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств.

Майно установи, що ліквідується (органу виконавчої влади та/або територіального органу) передається відповідно до акта передачі комісії за переліком, у якому зазначається його вартість, що підтверджується лише за даними бухобліку на останню звітну дату.

Достовірність даних, зазначених в акті передачі комісії відповідного майна, підтверджується наявними первинними документами та регістрами бухобліку, а в разі їх відсутності – іншими документами (інформацією), визначеними достатніми для ідентифікації майна та встановлення його належності органу виконавчої влади, який ліквідується.

Оскільки наявність майна підтведжується лише документально, а не фактично, установа, визначена рішенням Кабміну, відображає отримане майно на рахунках позабалансового обліку (п. 22 Порядку № 1074). Для узагальнення інформації в бухобліку бюджетні установи використовують План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 26.06.13 р. № 611. Наразі цим Планом рахунків окремого позабалансового рахунка для обліку такого майна не передбачено. Тому до законодавчого урегулювання зазначеного питання пропонуємо використовувати субрахунок 041 «Непередбачені активи» позабалансового рахунка 04 «Непередбачені активи і зобов’язання».

Органи виконавчої влади, на позабалансовому рахунку яких обліковується передане за відповідним актом передачі комісії майно, що заходиться в АТО, зобов’язані провести інвентаризацію зазначеного майна станом на перше число місяця, що настає за місяцем, у якому виникла можливість доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухобліку за відповідний звітний період (п. 22 Порядку № 1074).

Що стосується звітності, то, ураховуючи запропоновані підходи до відображення в бухобліку отриманого бюджетною установою майна, інформація за даними обліку на субрахунку 041 «Непередбачені активи» має наводитись у рядку 031 Розшифровки позабалансових рахунків форми № 1 «Баланс». Нагадуємо, що форма № 1 «Баланс» складається розпорядниками бюджетних коштів у складі фінансової звітності відповідно до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.12 р. № 44.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали