Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Для запровадження єдиних підходів до обліку надано рекомендації зі співставлення субрахунків із КЕКВ

07.02.2017 391 0 1

У зв’язку із запровадженням з 1 січня 2017 року Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.13 р. № 1203, та нових НП(С)БОДС, зокрема 124 «Доходи» та 135 «Витрати», суб’єкти держсектора затверджують власним розпорядчим документом робочий план рахунків та кореспонденцію субрахунків, яка відображає особливості галузі та не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженою наказом Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219.

З метою забезпечення єдиних підходів до обліку операцій розпорядниками коштів державного та місцевих бюджетів Мінфіном підготовлено Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат із кодами бюджетної класифікації. Ці Рекомендації для керівництва в роботі направлено міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади України листом від 30.12.16 р. № 31-11420-06-5/37851.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали