Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

999 бюджетних проведень: облік витрат виробництва

09.01.2019 348 0 1

999 бюджетних проведень

У консультації розглянемо на прикладах, як за допомогою Плану рахунків № 1203 відобразити в бухгалтерському обліку витрати на виробництво.

Виробництво (виготовлення) – це діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка містить усі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва.

У бюджетних установах виробництво зазвичай не основна, а лише додаткова діяльність. Але однаково її слід організувати і провадити згідно з чинним законодавством, тобто відображати достовірну інформацію про витрати, понесені бюджетною установою у процесі виробничої діяльності.

Витрати за обмінними операціями, пов’язані з наданням послуг (виконанням робіт) з метою отримання власних надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною та додатковою (господарською) діяльністю, визнаються одночасно з отриманням доходу або виходячи з умов договору та ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції (п. 3.2 розд. III НП(С)БОДС 135).

Витрати за необмінними операціями визнаються одночасно з вибуттям активів (коштів, товарів, робіт, послуг), що призводить до зменшення майбутніх економічних вигід та/або потенціалу корисності, пов’язаних із використанням цього активу, та за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені (п. 4 розд. III НП(С)БОДС 135).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали