Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

999 бюджетних проведень: облік кредиторської заборгованості

09.01.2019 1356 0 1

999 бюджетних проведень

У цій консультації розглянемо на практичних прикладах порядок відображення в бухгалтерському обліку кредиторської заборгованості, що виникає під час розрахунків із замовниками, постачальниками та виконавцями.

Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку (п. 1 ст. 509 ЦК).

Отже, кредиторська заборгованість – це заборгованість установи іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях, і щодо якої установа має зобов’язання погасити її в певний строк.

Кредиторська заборгованість поділяється на такі види (п. 1.2 розд. 1 Порядку № 372):

  • поточна, яка виникла в поточному місяці та з дня виникнення якої ще не сплинуло 30 днів;
  • прострочена кредиторська заборгованість – кредиторська заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення строку обов’язкового платежу згідно з укладеними договорами або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів на отримані товари, виконані роботи, надані послуги;
  • кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, – це прострочена кредиторська заборгованість, щодо якої кредитором втрачено право звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали